allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Ekologiczne aspekty ochrony wód powierzchniowych

Komentarze: 0   Views : 76

Ekologiczne aspekty ochrony wód powierzchniowych
Drukować 2007-01-01 16:31  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Autor: Lelna Neverova-Dziopak
Wydawnictwo: Politechnika Rzeszowska, 2007

Monografia przedstawia analizę dotychczasowych metod oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych, z których priorytetowe są zwykle wskaźniki różnorodności gatunkowej, charakteryzujące bogactwo i różnorodność biocenoz wodnych.
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania wskaźnika różnorodności gatunkowej Shannona jako integralnego wskaźnika stanu troficznego ekosystemu wodnego, na podstawie których została stwierdzona jego dobra korelacja z podstawowymi tradycyjnymi charakterystykami stanu troficznego wód oraz przedstawiono wady, które ograniczają jego zastosowanie w rutynowej praktyce monitoringu ekologicznego wód powierzchniowych.
Zaproponowano nowe podejścia do oceny stanu ekologicznego wód na podstawie opracowanych przez autora wskaźników: potencjał redox, kompleksowa charakterystyka poziomu troficzności oraz integralny wskaźnik stanu ekologicznego wód.
Zasadność stosowania zaproponowanego przez autora pracy nowego sposobu oceny stanu troficzności wód powierzchniowych zastała potwierdzona badaniami teoretycznymi, laboratoryjnymi, eksperymentalnymi, których wyniki są przedstawione w niniejszej monografii. Weryfikacja nowego sposobu oceny stanu troficznego w warunkach wód naturalnych różnych regionów geograficznych potwierdziła jego zalety w porównaniu z innymi sposobami. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Książki