allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Nowe Prawo Budowlane 2006

Komentarze: 0   Views : 186

Nowe Prawo Budowlane 2006
Drukować 2006-01-01 18:31  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Autor: mgr J. Ćwiklińska-Ziomek, mgr inż. A. Wiśniewski

Wydawnictwo: POLCEN, 2006

 • ujednolicony przez Polcen tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 217, poz. 2016 z późn. zm.) z wyróżnieniem zmian wprowadzonych czterema ustawami:
  - z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. nr 113, poz. 954)
  - z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2005 r. nr 169, poz. 1419) - weszły w życie 23 września 2005 r.
  - z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowisko kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2005 r. nr 163, poz. 1326)
  - z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z  2005 r. nr 163, poz. 1364)
 • omówienie nowo wprowadzonych zmian
 • wykaz aktów prawnych związanych z budownictwem.


 •  


  Add your comment or vote!

  Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!  Menu:
   
   
  Książki