allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Konstrukcje spawane

Komentarze: 0   Views : 426

Konstrukcje spawane
Drukować 2006-01-01 17:37  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Autor: Ferenc Kazimierz, Ferenc Jarosław

Wydawnictwo: WNT, Wydanie III z 2006 r.

W książce przedstawiono całość technologicznych i konstrukcyjnych zagadnień dotyczących wytwarzania i projektowania połączeń spawanych. Uwzględniono przy tym najnowsze normy, będące tłumaczeniami norm EN. Zamieszczono wiele przykładów rozwiązań połączeń spawanych. Przedstawiono charakterystyki i zasady doboru stali na konstrukcje spawane oraz metody spawania. Omówiono materiały dodatkowe do spawania stali konstrukcyjnych, pękanie konstrukcji, odkształcenia i naprężenia spawalnicze, zasady projektowania, wymiarowania, obliczania oraz kontroli jakości połączeń spawanych. Przedstawiono charakterystyki typowych elementów konstrukcji budowlanych, maszynowych, naczyń ciśnieniowych, dźwignic. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Książki