allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Książki

Książki

2008-04-01   Akustyka biur. Podręcznik dla menadżera biura

Podręcznik dla menadżera biura jest najnowszą pozycją z dziedziny facility management przestrzeni biurowej specjalizowaną w zakresie akustyki w architekturze.  więcej »

2008-01-01   Spoiwa gipsowe w budownictwie

Można przyjąć, że w 2008 roku skończy się I etap tworzenia norm na te wyroby. Wdrażanie nowych norm oraz dostosowanie krajowego prawa do regulacji europejskich w tym zakresie budzi szereg obaw i wątpliwości.  więcej »

2008-01-01   Rysunek techniczny budowlany

W książce zawarto wiedzę niezbędną do nauki rysunku na potrzeby budownictwa.  więcej »

2008-01-01   Nowy poradnik majstra budowlanego

W nowej edycji poradnika podano aktualną wiedzę techniczną niezbędną majstrom budowlanym.  więcej »

2007-08-01   Materiały budowlane

Podręcznik przeznaczony dla uczniów technikum, zawód: technik budownictwa. Polecamy go również studentom wyższych uczelni o kierunkach budowlanych.   więcej »

2007-04-25   Encyklopedia budowlana

Encyklopedii budowlanej dla początkujących i średnio zaawansowanych   więcej »

2007-01-01   Odszranianie oziębiaczy powietrza

Książka zawiera opisy naukowe i techniczne szronienia i przeciwdziałania skutkom tego zjawiska w oziębiaczach powietrza o temperaturze powierzchni niższej niż 0C.   więcej »

2007-01-01   Miejscowa wentylacja wywiewna. Poradnik. Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy

W 10 rozdziałach książki szczegółowo opisano procesy kształtowania się środowiska powietrznego w pomieszczeniach pracy i procesy zapewnienia żądanych parametrów i czystości tego środowiska z uwzględnieniem wymagań dotyczących różnych czynników, technologii i pomieszczeń w tym przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła, galwanotechnice, produkcji wyrobów gumowych, magazynach środków ochrony roślin, zakładach opieki zdrowotnej i wielu innych. W kolejnych rozdziałach publikacji staranne przeanalizowno mechanizmy wydzielania i parametry emitowanych substancji.   więcej »

2007-01-01   Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji

W książce podano zasady projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci gazowych w miastach i na wsiach, a także zasady instalowania urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych.  więcej »

2007-01-01   Kształtowniki gięte. Poradnik projektanta

Książka ma charakter podręcznika akademickiego. Jest poświęcona zagadnieniom projektowania konstrukcji cieńkościennych z kształtowników profilowanych na zimno z blach stalowych.  więcej »

2007-01-01   Proces inwestycyjny w budownictwie

Książka jest kierowana szczególnie do studentów budownictwa i administracji.   więcej »

2007-01-01   Ekologiczne aspekty ochrony wód powierzchniowych

Monografia przedstawia analizę dotychczasowych metod oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych, z których priorytetowe są zwykle wskaźniki różnorodności gatunkowej, charakteryzujące bogactwo i różnorodność biocenoz wodnych.   więcej »

2007-01-01   Kompozycje roślinne w kształtowaniu terenów zieleni

W książce zostały zaprezentowane sposoby zestawiania elementów kompozycji uwzględniające zasady kontrastu, perspektywy i kolorystyki. Szczegółowo omówiono bardzo wiele rodzajów kompozycji kwiatowych, ilustrując je licznymi fotografiami i rysunkami.  więcej »

2007-01-01   ABC DOMU

W poradniku można znaleźć odpowiedzi na wiele pytań dotyczących budowy i modernizacji domu jednorodzinnego.  więcej »

2007-01-01   Książka sanitarna środka transportu z komorą chłodniczą

Rejestr stanu sanitarnego i temperatury w chłodniczej komorze ładunkowej, zcasu transportu oraz napraw i przeglądów agregatu chłodniczego  więcej »


Menu: