allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Kształtowanie konstrukcyjno-przestrzenne garaży podziemnych na terenach silnie zurbanizowanych

Komentarze: 0   Views : 348

Kształtowanie konstrukcyjno-przestrzenne garaży podziemnych na terenach silnie zurbanizowanych
Drukować 2006-01-01 17:48  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Autor: Michalak. H.

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2006

W ksiażce dokonano syntezy zagadnień związanych z kształtowaniem konstrukcyjno-przestrzennym garaży podziemnych, wznoszonych w warunkach zwartej zabudowy miejskiej oraz przedstawiono oryginalne wyniki dwudziestoletnich badań własnych dotyczących kształtowania konstrukcyjnego tych obiektów i wpływu ich realizacji na zabudowę sąsiednią. Podano cechy optymalnych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych wielokondygnacyjnych garaży zamkniętych przy założonym kryterium minimum powierzchni na uzyskanie stanowiska postojowego samochodu oraz określono zasięg oddziaływania realizacji obiektu nowo wznoszonego z podziemnymi kondygnacjami garażowymi na zabudowę usytuowaną w bezpośrednim sąsiedztwie. Opracowano także funkcję, na podstawie której można ocenić przemieszczenia pionowe powierzchni terenu. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Książki