allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Standardy emisyjne Unii Europejskiej. Wymagania dyrektyw dotyczacych ścieków

Komentarze: 0   Views : 334

Standardy emisyjne Unii Europejskiej. Wymagania dyrektyw dotyczacych ścieków
Drukować 2001-01-01 15:41  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Autor: Praca pod redakcja Janusza Żurka
Wydawnictwo: GEA, 2001

W zeszycie zawarte są wyciągi z szeregu dyrektyw Unii Europejskiej, w których zostały zawarte normy zrzutu substancji zanieczyszczających ze ściekami, procedury administracyjne związane ze stosowaniem tych norm, a także wymogi dotyczące monitorowania zanieczyszczeń, bądź przed zrzutem (bezpośrednio w ściekach), bądź po zrzucie, w odbiorniku ścieków. Wszystkie prezentowane dyrektywy dotyczą specyficznych dla różnych rodzajów produkcji przemysłowej zanieczyszczeń niebezpiecznych. Dwie z nich, przyjęte jeszcze w latach 70-tych, mają charakter ramowy (dyrektywa 76/464 z 1976r. i dyrektywa 80/68 z 1979r.). Nazywane są często dyrektywami-matkami. Pozostałe 5 dyrektyw to dyrektywy-córki, w których w późniejszych latach ustalone zostały konkretne normy emisyjne dla takich substancji niebezpiecznych jak rtęć, kadm, sześciochlorocykloheksan, czterochlorek węgla, dwuchlorodwufenylotrójchloroetan (DDT), pięciochlorofenol (PCP), grupa pestycydów (aldryna, dieldryna, endryna, izodryna), sześciochlorobenzen (HCB), sześciochlorobutadien (HCBD), chloroform, 1,2-dwuchloroetan (EDC), trójchloroetylen (TRI), nadchloroetylen (PER) i trójchlorobenzen (TCB). Polska przyjęła Narodowy program dostosowania do członkostwa w Unii Europejskiej, zaś polscy negocjatorzy zaprezentowali w Brukseli stanowisko negocjacyjne, które dotychczas nie zawiera informacji, czy nasz kraj wprowadzi dyrektywy, o których mowa w niniejszym zeszycie, od razu po wejściu do Unii, czy też będzie ubiegać się o krótszy bądź dłuższy okres dostosowawczy. Należy jednak założyć, że dyrektywy te będą Polskę w pełni obowiązywały nie później niż od 2007r. A więc polski przemysł chemiczny będzie miał najwyżej 6 - 7 lat na dostosowanie się do wymogów dyrektyw w sprawie substancji niebezpiecznych w ściekach. Opublikowanie już dziś wyboru tekstów z dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących standardów emisyjnych dla substancji niebezpiecznych w ściekach pozwoli kierownictwu zakładów chemicznych przygotować wystarczająco wcześnie własne, zakładowe programy dostosowawcze i sprostać konkurencji na rynku unijnym nie czekając na wymuszenie realizacji tych dyrektyw przez polskie przepisy prawne, a po wejściu do Unii Europejskiej - procedury kontrolne i sprawozdawcze tej organizacji międzynarodowej. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Książki