allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Książka Obiektu Budowlanego

Komentarze: 0   Views : 408

Książka Obiektu Budowlanego
Drukować 2007-01-01 16:05  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Wydawnictwo: REPRODRUK, 2007

SPIS TREŚCI:

-Osoba upoważniona do dokonania wpisu .............2
-Dane identyfikacyjne obiektu..............................3
-Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu...4-5
-Dane techniczne charakteryzujące obiekt.............6
-Plan sytuacyjny obiekty......................................7
-Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu
 technicznego obiektu..........................................8-21
-Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznego
 i przydatności do użytkowania obiektu.................22-29
-Wykaz opracowań technicznych dotyczących
 obiektu.............................................................30-32
-Dane dotyczące opracowania technicznego..........33-44
-Wykaz protokołów odbioru robót remontowych
 w obiekcie.........................................................45-60
-Dane dotyczące dokumentacji technicznej............61-70
-Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu.........71-73
-Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania
 obiektu.............................................................74 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Książki