allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Budownictwo ogólne. Tom 2 Fizyka budowli

Komentarze: 0   Views : 88

Budownictwo ogólne. Tom 2 Fizyka budowli
Drukować 2006-01-01 15:34  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Autor: Praca pod kierunkiem prof.dr.hab.inż. Piotra Klemma

Wydawnictwo: Arkady, 2006

Książka stanowi drugą część 5-tomowej publikacji. Zawarte w niej wiadomości obejmują podstawy fizyki materiałów budowlanych, zagadnienia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych, mikroklimat wnętrz, termoizolację budynków, ogrzewanie, wentylację i klimatyzację, światło w pomieszczeniach, akustykę budowlaną, bezpieczeństwo pożarowe budynków, ochronę przed szkodliwymi wpływami fizykochemicznymi oraz wilgocią i wodą. Omówiono także problematykę budownictwa niskoenergetycznego i energii odnawialnych. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Książki