allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Projektowanie konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych

Komentarze: 0   Views : 408

Projektowanie konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych
Drukować 2003-01-01 15:23  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0


Autor: Marek Kapela Józef Sieczkowski

Wydawnictwo: POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 2003

Opracowanie obejmuje tematykę dotyczącą sposobów kształtowania konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych i wysokich z uwzględnieniem zagadnień sztywności przestrzennej oraz zasad obliczeń i projektowania. Zawiera szereg omówionych zagadnień, na przykład: współdziałanie systemów dwupowłokowych, ramowych i tarczowych, współpraca trzonu i obudowy. Szczególną uwagę autorzy zwrócili na podstawową wiedzę z zakresu tworzenia modeli obliczeniowych budynków wysokich, w tym modeli uproszczonych, ułatwiających zrozumienie zachowania się konstrukcji poddanej działaniu obciążeń statycznych i dynamicznych. Książka zawiera wybrane zwroty angielskie dotyczące zagadnień związanych z budownictwem wysokim. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Książki