allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki użyteczności publicznej

Komentarze: 0   Views : 1959

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki użyteczności publicznej
Drukować 2003-10-01 18:22  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Autor: W.Baranowski, M.Cyran, D.Więcek

Wydawnictwo: IDM, październik 2003r.

Jest to graficzna wersja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U.z dn.15 czerwca 2002r. z późn.zm.). Książka jest poświęcona warunkom jakim powinny odpowiadać budynki użyteczności publicznej. Zawiera również komentarze graficzny. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Książki