allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej budynku INFOCENTRUM

Komentarze: 0   Views : 4

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej budynku INFOCENTRUM
Drukować 2018-08-16 23:32  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej budynku INFOCENTRUM

Data rozpoczęcia: 28/07/2018
Data końca rejestracji: 10/09/2018
Termin składania prac: 28/11/2018
Data zakończenia: 14/12/2018
Miasto: Poznań
Kraj: Polska

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu - twórczej pracy projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej budynku Infocentrum zlokalizowanego na terenie Kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym. Autor, zespół projektowy najlepszej koncepcji / pracy konkursowej otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonie wielobranżowej dokumentacji projektowej (w tym koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych), niezbędnej do uzyskania decyzji o warunki zabudowy, pozwolenia na budowę i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót oraz wykonania robót budowlanych.
Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji, która będzie uwzględniała kontekst istniejącego zagospodarowania terenu, który znajdujesię wokół obszaru objętego Konkursem, będzie spójna z istniejącymi budynkami Kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego oraz będzie szanowała prawa autorskie projektantów Kampusu (architektów; W. Milewskiego, Z. Skupniewicza i L. Sternala)

Zadaniem Konkursu jest uzyskanie spójnej i przemyślanej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz funkcjonalno-użytkowej obiektu zlokalizowanego na terenie Kampusu UPP.

Koncepcja konkursowa powinna w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne łącząc optymalnie aspekty funkcjonalne i użytkowe, tworząc przyjazną i wygodną przestrzeń dla studentów i pracowników UPP

Oczekuje się koncepcji uwzględniającej nowoczesne rozwiązania i perspektywiczne wykorzystanie obiektu w przyszłości. Należy wziąć pod uwagę szybko postępujące zmiany funkcji różnych elementów inwestycji, szczególnie biblioteki, dla której należy uwzględnić nie tylko bieżące potrzeby ale też najnowsze trendy i przewidywania ich rozwoju.
Zadaniem Konkursu jest także wyłonienie autora (zespołu autorskiego), który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie poszczególnych faz projektowych.

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane