allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Ogłoszenie o rozpoczęciu 45. edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Komentarze: 0   Views : 8

Ogłoszenie o rozpoczęciu 45. edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Drukować 2017-02-21 00:15  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Ogłoszenie o rozpoczęciu 45. edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

10 lutego 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Nagrody są przyznawane corocznie, według następujących kategorii i zasad:
prace inżynierskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
prace magisterskie - maksymalnie 12 nagród w formie statuetek;
rozprawy doktorskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
rozprawy habilitacyjne - maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek oraz dyplomów honorowych;
krajowe publikacje - maksymalnie 4 nagrody w formie dyplomów honorowych.
Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane:
prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
publikacje krajowe, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.
W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace w dziedzinach objętych Konkursem o Nagrodę Ministra.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku do Ministra za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji.
Przykładowe wnioski o przyznanie Nagrody Ministra Infrastruktury i Budownictwa w odniesieniu do:

prac dyplomowych ( DOC 37.00 KB);
rozpraw doktorskich i habilitacyjnych ( DOC 38.00 KB);
publikacji ( DOC 38.00 KB).
Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:
za prace dyplomowe - rady wydziałów uczelni, rady naukowe uczelni lub jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
za rozprawy doktorskie - jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
za rozprawy habilitacyjne - jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego;
za publikacje krajowe - wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów, jak również wykorzystujące je w swojej działalności w okresie, którego dotyczy wniosek.
Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
wskazanie wnioskodawcy;
uzasadnienie.
Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:
w odniesieniu do nagród za prace dyplomowe odpowiednio:
temat pracy,
imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu autora pracy,
imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz stopień naukowy promotora,
informację o roku akademickim, w którym pracę wykonano oraz datę jej obrony,
informację o uzyskanym tytule zawodowym autora pracy,
recenzję pracy wystawianą przez dziekana, recenzenta pracy lub promotora pracy,
egzemplarz pracy z czytelnym pomniejszeniem fotograficznym bądź kserograficznym plansz, rysunków i makiet, z zachowaniem kolorystyki i możliwości odczytania opisów;
w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie i habilitacyjne odpowiednio:
temat rozprawy,
imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu autora rozprawy,
imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz stopień naukowy promotora rozprawy (w przypadku rozpraw doktorskich),
informację o miejscu pracy autora rozprawy,
opinię jednostki zatrudniającej autora pracy lub wnioskującej,
minimum dwie recenzje rozprawy sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą dziedzinę,
prawomocną uchwałę rady wydziału albo rady naukowej właściwej jednostki organizacyjnej o nadaniu stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego,
egzemplarz rozprawy;
w przypadku publikacji:
tytuł publikacji,
dane autora lub autorów: tytuły lub stopnie naukowe, adresy zamieszkania oraz numery telefonów,
dane redaktora naukowego: imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres zamieszkania oraz numer telefonu,
nazwę instytucji wydawniczej oraz rok wydania,
uzasadnienie wniosku,
minimum dwie opinie lub recenzje wydawnicze,
egzemplarz publikacji.
Wnioski wraz z dokumentami należy składać w terminie do 31 maja 2017 r. na adres:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

z dopiskiem na kopercie "KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA - Wybitne osiągnięcia naukowe"

lub

w Kancelarii Głównej Ministerstwa, Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę kontaktować się z Łukaszem Rymarzem tel. 22 522 51 19 e-mail: [email protected]
Pełna treść Zarządzenia określającego zasady i warunki uczestnictwa w konkursie znajduje się w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Źródło:mib.gov.pl 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane