allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu

Komentarze: 0   Views : 12

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu
Drukować 2016-07-26 23:48  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

ogłasza Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, otwarty, jednoetapowy, ideowy, studialny na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu, z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujących obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej

Regulamin konkursu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej konkursu www.architektsarp.pl/kolobrzeg-dworce. Osobą uprawnioną do kontaktów jest sekretarz organizacyjny konkursu Karolina Bilska, e-mail: [email protected] lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu: www.architektsarp.pl/kolobrzeg-dworce

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu
z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową obejmujących obszar
od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej.

Termin składania prac konkursowych:

Składanie prac konkursowych - do dnia 29.08.2016 r. do 15:30.

Kod CPV - 71.00.00.00-8
Nagroda:

W niniejszym konkursie przyznane zostaną: I nagroda pieniężna w wysokości 35.000 zł,
II nagroda pieniężna w wysokości 25.000 zł, III nagroda pieniężna w wysokości 15.000 zł, 3 wyróżnienia pieniężne w łącznej wysokości 15.000 zł.

Kryteria oceny prac konkursowych :

Prace konkursowe będą oceniane przez Sąd konkursowy wg poniższych kryteriów:

jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem - stworzenie spójnej całości z zagospodarowania terenów konkursu i sąsiadującej z nimi tkanki miejskiej,
jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zagospodarowania,
elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości),
potencjalna elastyczność realizacji - możliwość etapowania,
Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.

Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.04.2016 r.

Prezydent Miasta Kołobrzeg
Janusz Gromek

Źródło:Architektsarp.pl 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane