allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

MODELOWANIE MIASTA – TRZY MIEJSCA, TRZY ZADANIA, JEDNA WIZJA

Komentarze: 0   Views : 11

MODELOWANIE MIASTA – TRZY MIEJSCA, TRZY ZADANIA, JEDNA WIZJA
Drukować 2016-02-22 23:37  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data rozpoczęcia: 17/02/2016
Data końca rejestracji: 24/02/2016
Termin składania prac: 17/03/2016
Data zakończenia: 21/03/2016
Miasto: Łódź

Kraj: Polska

Zapraszamy do wzięcia udziału w: „Jednoetapowym konkursie urbanistycznym wraz z komponentem partycypacyjnym na koncepcję architektury i zagospodarowania przestrzeni publicznej dla obszaru pilotażowego" w części Śródmieścia Łodzi.
ZAKRES KONKURSU
W ramach konkursu wyodrębniono trzy obszary, które są trzema odrębnymi zadaniami projektowymi:

Zadanie 1: Woonerf na ul. Włókienniczej wraz z pasażem (wraz z otoczeniem) łączącym ul. Włókienniczą z ul. Jaracza.
- Projekt obejmuje całą ulicę Włókienniczą wraz z działką pod nr 19. Ulicę należy kształtować jako „podwórzec miejski", czyli przestrzeń publiczną łączącą różne funkcje, traktowaną jako strefa zamieszkania.

- Zaprojektowanie przyjaznego pieszym ciągu pieszo-jezdnego wraz z wielofunkcyjnym obiektem, tworzącym zachodnią elewację pasażu (Jaracza 22a) - dominująca funkcja parkingowa od II kondygnacji, uzupełniona usługami zlokalizowanymi minimum w parterze

- Adaptację Domu Hilarego Majewskiego na funkcję publiczną, związaną z pasażem (Włókiennicza 11).

Zadanie 2: Rejon skrzyżowania ul. Narutowicza, ul. Wschodniej i ul. Sienkiewicza (wraz z nowymi ulicami).
- Plac miejski między budynkami Filharmonii i Telewizji z parkingiem podziemnym. Plac należy zaprojektować jako reprezentatywną przestrzeń publiczną, odpowiednią dla rangi dominant,

- Należy rozwiązać zagadnienie przeplatania się torowiska tramwajowego ze skrzyżowaniem ul. Narutowicza i ul. Sienkiewicza;

- Zakłada się powiązanie ul. Wschodniej z ul. Sienkiewicza na tyłach budynku Telewizji - przy tej wytycznej należy rozwiązać funkcjonowanie komunikacyjne węzła, z zastrzeżeniem, że ul. Narutowicza na zachód od ul. Wschodniej ma być dostępna tylko dla tramwaju, rowerzystów, mieszkańców i dostaw oraz służb miejskich.

- Odcinek ul. Narutowicza między ul. Wschodnią a ul. Sienkiewicza powinien być dostępny dla pieszych i tramwaju. Do tego zagadnienia dołączone jest również zaprojektowanie ulicy na tyłach budynku Telewizji;

- Należy zaproponować formę nowej zabudowy pierzei ul. Narutowicza. Budynki wielofunkcyjne (usługi, biura, mieszkania), z dopuszczonym parkingiem podziemnym oraz obligatoryjnie lokale usługowe w parterach.

- Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej nad głowicą dworca Łódź Fabryczna (obszar na wschód od ul. Sienkiewicza): Przestrzeń ta powinna pełnić głównie funkcję rekreacyjną z małą architekturą umożliwiającą różne interakcje.

- Należy zaprojektować pasaż pieszy wraz obudową architektoniczną łączący ul. Piotrkowską (posesja nr 66) z układem ulic wewnętrznych kwartału;

Zadanie 3: Ryneczek na narożniku południowo-zachodniego skrzyżowania ul. Kilińskiego i ul. Jaracza.
Narożnik zachodni należy zaprojektować przy zachowaniu istniejącej oficyny (z wytworzeniem elewacji na części wschodniej), należy zaprojektować przestrzeń jako mały rynek handlowy z trwałym zadaszeniem (dopuszczalna konstrukcja dwukondygnacyjna), w formie podkreślającej narożnik oraz zachowującej charakter placu miejskiego.

Składane przez zespoły prace muszą obejmować wszystkie trzy tereny.

GŁÓWNY CEL KONKURSU
Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych rozwiązań koncepcyjnych w zakresie urbanistycznej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, organizacji i zaprojektowania przestrzeni publicznych, rozwiązania wnętrz kwartałowych (przestrzeni półpublicznych), sposobów adaptacji istniejących budynków, zasad i sposobów realizacji nowej zabudowy, sytuowania i projektowania małej architektury dla przestrzeni publicznych w kwartałach znajdujących się w obszarze pilotażowym.

TERMINY
Konkurs zostanie ogłoszony w dniu: 2016-02-17
Ostateczny termin zgłoszenia udziału w konkursie do dnia 2016-02-24
Składanie anonimowych pytań do dnia 2016-02-29
Udzielanie odpowiedzi na pytania do dnia 2016-03-04
Spacer wprowadzający i warsztaty 2016-02-25
Składanie prac 2016-03-17 w godz. 12:00-17:00
Publiczne ogłoszenie wyników konkursu 2016-03-21
Wystawa pokonkursowa 2016-03-21 - 2016-03-24
Wypłacenie nagród przez organizatora do dnia 2016-03-25
NAGRODY
W konkursie przewidziano nagrody na łączną kwotę 80 000,00 PLN:

I nagroda pieniężna w wysokości 40 000,00 PLN
II nagroda pieniężna w wysokości 25 000,00 PLN
III nagroda pieniężna w wysokości 15 000,00 PLN
SEKRETARZ KONKURSU
Pytania należy kierować do sekretarza konkursu: Piotra Dankowskiego /[email protected] do 2016-02-29.

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Zamawiający: Miasto Łódź - Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta

adres: ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź, tel.: (42) 638-57-58, e-mail: [email protected]

Organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Łodzi (przy współpracy z Zarządem Głównym SARP) adres: al. Kościuszki 33/35, 90-418 Łódź, tel.: tel.: 600364446, e-mail: [email protected]

Więcej na stronie: http://lodz.sarp.org.pl/PL/konkursy/59/konkurs-modelowanie-miasta.html

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane