allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Lokalny węzeł integracyjny w Ustce

Komentarze: 0   Views : 6

Lokalny węzeł integracyjny w Ustce
Drukować 2016-01-12 23:53  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Termin składania prac: 21/03/2016
Miasto: Ustka
Kraj: Polska

Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów objętych Konkursem. Przedstawiona koncepcja powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania.
Zamawiający:
Gmina Miasto Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Słupsku, ul. J. Tuwima 3a/3, 76-200 Słupsk
Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest:

Sekretarz Sądu Konkursowego Mieczysława Sawczuk,
kontakt: [email protected]
tel.: 59 8154 323 (w godz. pracy Urzędu Miasta Ustka)

Forma oraz podstawa prawna konkursu:
Konkurs otwarty, jednoetapowy, studialny

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania pn. "Lokalny węzeł integracyjny w Ustce".

Regulamin:
Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej konkursu pod adresem: www.architektsarp.pl/ustka

Kryteria oceny prac konkursowych:

jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem - stworzenie spójnej całości,
jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zabudowy i zagospodarowania,
elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości),
potencjalna elastyczność realizacji - możliwość etapowania,
ekonomika.
Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.

Terminy:

8.01.2016 r. - Ogłoszenie konkursu
do 25.01.2016 r. - Nadsyłanie pytań (odpowiedzi będą udzielane na bieżąco)
do 21.03.2016 r. godz. 14:00 - Termin składania prac konkursowych
31.03.2016 r. - Ogłoszenie wyników konkursu
Rodzaj i wysokość nagród:

I nagroda: 20 000 zł,
II nagroda: 10 000 zł,
III nagroda: 5 000 zł.
Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.

Skład Sądu Konkursowego:

arch. Marek Perepeczo - Przewodniczący Sądu
arch. Andrzej Poźniak - Sędzia referent
arch. Małgorzata Bugajewska - Sędzia
Anna Dadel - Sędzia
Bartosz Gwóźdź-Sproketowski - Sędzia
arch. Janusz Kaczmarek - Sędzia
arch. Bartosz Szubski - Sędzia
arch. Mirosław Zwolski - Sędzia
Jacek Graczyk - Zastępca sędziego
arch. Marek Perkowski - Zastępca sędziego

Źródło:Architektura.info

  


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane