allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej budynku INFOCENTRUM

Komentarze: 0   Views : 4

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej budynku INFOCENTRUM
Drukować 2018-08-16 23:32  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej budynku INFOCENTRUM

Data rozpoczęcia: 28/07/2018
Data końca rejestracji: 10/09/2018
Termin składania prac: 28/11/2018
Data zakończenia: 14/12/2018
Miasto: Poznań
Kraj: Polska

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu - twórczej pracy projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej budynku Infocentrum zlokalizowanego na terenie Kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym. Autor, zespół projektowy najlepszej koncepcji / pracy konkursowej otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonie wielobranżowej dokumentacji projektowej (w tym koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych), niezbędnej do uzyskania decyzji o warunki zabudowy, pozwolenia na budowę i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót oraz wykonania robót budowlanych.
Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji, która będzie uwzględniała kontekst istniejącego zagospodarowania terenu, który znajdujesię wokół obszaru objętego Konkursem, będzie spójna z istniejącymi budynkami Kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego oraz będzie szanowała prawa autorskie projektantów Kampusu (architektów; W. Milewskiego, Z. Skupniewicza i L. Sternala)

Zadaniem Konkursu jest uzyskanie spójnej i przemyślanej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz funkcjonalno-użytkowej obiektu zlokalizowanego na terenie Kampusu UPP.

Koncepcja konkursowa powinna w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne łącząc optymalnie aspekty funkcjonalne i użytkowe, tworząc przyjazną i wygodną przestrzeń dla studentów i pracowników UPP

Oczekuje się koncepcji uwzględniającej nowoczesne rozwiązania i perspektywiczne wykorzystanie obiektu w przyszłości. Należy wziąć pod uwagę szybko postępujące zmiany funkcji różnych elementów inwestycji, szczególnie biblioteki, dla której należy uwzględnić nie tylko bieżące potrzeby ale też najnowsze trendy i przewidywania ich rozwoju.
Zadaniem Konkursu jest także wyłonienie autora (zespołu autorskiego), który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie poszczególnych faz projektowych.

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Aktualności
Nowości
Wideo instrukcje

Wykonanie izolacji termicznej na poddaszu użytkowym

Montaż izolacji przy użyciu nowoczesnych izolacji refleksyjnych ISOBOOSTER.

Układanie gipsowego kamienia dekoracyjnego

Film instruktażowy dotyczący sposobu wykładania kamieni dekoracyjnych produkowane przez firmę produkcyjną Petraart.

Naklejanie fototapety

Naklejanie fototapety

Pokażemy Ci w jaki sposób dodać pomieszczeniu trochę kolorów naklejając na ściany fototapetę.