allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Konkurs dla studentów

Komentarze: 0   Views : 4

Konkurs dla studentów
Drukować 2018-03-13 00:54  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji dla zespołu: kościół - ruiny pałacu - park w miejscowości Radacz.

Zespół pałacowy w Radaczu związany jest z dwoma znanymi postaciami historycznymi: ks. Hermannem Pückler-Muskau oraz Królem Janem III Sobieskim. Obecnie stanowi on własność Fundacji im Stanisława Karłowskiego w Juchowie.

W ramach konkursu należy opracować koncepcję zabezpieczającą ruiny pałacu przed dalszą degradacją, jednocześnie znajdując dla obiektu program pozwalający na niedrogą jego adaptację. Przy opracowaniu koncepcji należy pamiętać, że obiekt jest objęty ochroną Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków (materiały konkursowe zawierają wytyczne Urzędu).

Koncepcja rewitalizacji musi uwzględniać uporządkowanie parku, który w założeniu będzie udostępniony do publicznego użytku.

Przygotowując pracę konkursową należy uwzględnić historyczne uwarunkowania miejscowości Radacz, bliskość kościoła katolickiego stanowiącego integralną całość z zespołem park - ruiny pałacu oraz zaplecze gospodarskie Fundacji im. Stanisława Karłowskiego. Należy pamiętać o elementach małej architektury w parku oraz o jego funkcji komunikacyjnej.

Projekt powinien uwzględniać lokalne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i wykonalność planowanej w projekcie koncepcji.

Praca konkursowa powinna zawierać koncepcję rewitalizacji wraz z wizualizacją, oraz szacunkowy kosztorys prac.

Konkurs jest konkursem otwartym, skierowanym do studentów wyższych lat studiów architektury i architektury krajobrazu.

Wszelkie informacje i materiały konkursowe znajdują się na stronie: http://www.radaczkonkurs.pl.

Źródło:Architekci.pl 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Nowości
Wideo instrukcje

Budowa murku oporowego

Film instruktażowy dotyczący budowy kamiennego murku oporowego w ogrodzie.

Wykonanie izolacji termicznej na poddaszu użytkowym

Montaż izolacji przy użyciu nowoczesnych izolacji refleksyjnych ISOBOOSTER.

Układanie gipsowego kamienia dekoracyjnego

Film instruktażowy dotyczący sposobu wykładania kamieni dekoracyjnych produkowane przez firmę produkcyjną Petraart.