allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 416

Akustyczne właściwości dachów
Drukować 2007-02-09 16:52  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0
Środki zabezpieczające przed hałasem budynki, znajdujące się w strefie zwiększonej hałaśliwości, są stosowane w celu stworzenia dogodnych warunków komfortu akustycznego dla zamieszkiwanego środowiska. Środki te są projektowane dla zewnętrznych konturów całego budynku, tzn. dla fasady i jej części (okien i drzwi) oraz dachu. W procesie tworzenia środków chroniących przed hałasem powinni uczestniczyć właściciele domu, zleceniodawcy, projektanci i budowniczowie.

Ostatnio wielu zleceniodawców wymaga, a projektantów przewiduje środki chroniące przed hałasem wnętrza budynków, fasady i ich części, jednak o izolacji dźwiękowej dachu często się zapomina. Problem ten nabiera szczególnej wagi, gdy budowla znajduje się obok lotniska lub w strefie hałasu powodowanego przez samoloty. Ogromne wieloletnie starania zmniejszyć wpływ hałasu samolotów na zamieszkiwane środowiska pokazały, że w wypadkach, gdy lotniska są dawno zbudowane, hałas w znajdujących się w pobliżu budynkach można zmniejszyć do akceptowalnego poziomu tylko stosując kompleksowy program izolacji dźwiękowej.

Potrzebny poziom izolacji dźwiękowej konstrukcji ogrodzeniowej zależy od poziomu ekspozycji hałasu środowiska i jest określany według wskazówek regulaminu technicznego. Dlatego po pierwsze koniecznie należy ustalić, zarejestrować i ocenić istniejącą sytuację hałasu na zewnątrz budynku. Na podstawie tych danych można obliczyć i sprojektować środki techniczne izolacji dźwiękowej.

Szczególnie ważne jest, aby tzw. „wrażliwe na hałas pokoje" posiadały wystarczającą izolację dźwiękową. Określenie „pokoje wrażliwe na hałas" często bywa błędnie rozumiane, w znaczeniu właściwym natomiast chodzi tu zazwyczaj o sypialnie.

Liczba części budynku, które mają wpływ na izolowanie pokoju od hałasu zewnętrznego, jest dość duża. Szczególnie dużo energii akustycznej trafia jednak do pomieszczeń przez kanały wentylacyjne, typowe konstrukcje dachowe i okna połaciowe.

Chcąc zabezpieczyć pokoje mieszkania przed hałasem samolotów, w odróżnieniu od hałasu transportu samochodowego, należy ocenić izolację dźwiękową całego budynku, w tym też dachu. Konstrukcja dachu jest to taka część budowli, dla której stawia się cały szereg nie tylko mechanicznych, lecz również akustycznych wymagań. Szerokie zastosowanie mają konstrukcje dachowe, które są wykonane z różnych części składowych i mają różne charakterystyki. Dlatego projektując ocieplanie dachu mogą się przydać dane obliczeniowe właściwości izolacji dźwiękowej dachu. Na przykład, zgodnie z niemiecką normą DIN 4109 wskaźnik izolacji dźwiękowej fasad budynków powinien stanowić nie mniej niż 40 dB. Wskaźnik o tej samej liczbie zaleca się dla konstrukcji dachowych w wypadku, gdy na strychu urządza się sypialnie lub w strefach hałasu rozpowszechnianego przed lotnisko.


Kategorie: Konstrukcje , Prace budowlane, Ocieplanie dachów i stropów, Architektoniczne projektowanie budynków, Projektowanie konstrukcji budynków, Dachy, Budowa, montaż i remont dachów

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4 5 6

MAX PROFIL Krzysztof Krakowiak

ul. Chodecka 6/198, Warszawa
Nr tel.:+48-22-8142254, Tel./ mob.:+48-602-344841 , E-mail:kontakt@maxprofil.pl

1 2 3 4 5 6