allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 180

Jak zgodnie z prawem wymienić dach na starym budynku
Drukować 2015-04-30 16:56  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Wymiana dachuWiosna to idealny czas na odświeżenie mieszkania, ale również gruntowny remont domu - warunki atmosferyczne sprzyjają wykonywaniu prac budowalnych na zewnątrz budynku. Właściciele starszych domów powinni sprawdzić, jaki jest stan techniczny pokrycia dachowego po minionej zimie. Może się okazać, że dach będzie wymagał naprawy, a jeśli nie spełnia norm bezpieczeństwa, to nawet całkowitej wymiany. W zależności od tego, jakie prace budowlane będą wykonane, należy zastosować odpowiednie procedury. Chociaż już 28 czerwca br. wejdą w życie nowe przepisy Prawa budowlanego, to jednak do tego czasu musimy przestrzegać tych obowiązujących. Sprawdź, jak przeprowadzić wymianę dachu zgodnie z prawem i jakie kwestie wziąć pod uwagę.

Zanim rozpoczniemy jakiekolwiek prace naprawcze, koniecznie musimy przeprowadzić przegląd dachu. Pomoże nam to ocenić stan pokrycia i zaplanować prace remontowe.

Wymiana dachuKiedy wymiana jest konieczna?

Nie unikniemy wymiany dachu, jeśli pokrycie jest zniszczone i dochodzi do przecieków.
- Jeśli w grę wchodzi wymiana całej połaci to zgodnie z zasadami prawa budowlanego musimy zwrócić się do rzeczoznawcy, aby ocenił kondycję więźby dachowej, czyli konstrukcji nośnej dachu. Jeśli okaże się, że więźba jest zawilgocona, zagrzybiała lub została zaatakowana przez owady wówczas bezwzględnie należy ją naprawić. Ingerencja grzybów i owadów może do tego stopnia zniszczyć drewno, że konstrukcja zacznie pękać, a tym samym będzie niebezpieczna dla domowników. A przecież główne zadanie dachu to przede wszystkim ochrona - wyjaśnia Antoni Luberda, ekspert firmy Blachotrapez zajmującej się produkcją pokryć dachowych z blachy.

Nowy dach w zgodzie z prawem

Jeśli nasz dach jest w dobrym stanie i wymaga tylko bieżącej konserwacji lub naprawy drobnych usterek, np. wymiany kilku dachówek, wówczas nie musimy uzyskiwać żadnych zezwoleń. - Inaczej sprawa wygląda, kiedy zamierzamy wymienić pokrycie lub zmienić konstrukcję dachu czy postawić nową więźbę dachową. Wówczas podlegamy wymogom Prawa budowlanego i musimy liczyć się z urzędowymi formalnościami. Wprawdzie już 28 czerwca br. ma wejść w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która m.in., znosi obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę (koniecznego także przy przebudowie dachu), jednak do tego czasu obowiązują nas stare zasady. Zgodnie z nimi, jeśli chcemy wykonać prace remontowe, polegające na wymianie całego pokrycia, ale bez ingerowania w elementy konstrukcyjne - wystarczy zgłoszenie tego zakresu prac budowalnych w starostwie. Natomiast, kiedy przy okazji wymiany pokrycia, planujemy np. wymienić krokwie albo zbudować nowy dach, zmieniając jego konstrukcję, wtedy będzie nam potrzebne już pozwolenie na budowę. Jeśli rozpoczniemy prace bez tych dokumentów, w świetle jeszcze obowiązujących przepisów, możemy zostać posądzeni o samowolę budowlaną - tłumaczy Antoni Luberda, ekspert Blachotrapezu.

Wymiana dachuZgłoszenie a pozwolenie na budowę - różnice w formalnościach

Zarówno zgłoszenie, jak i wniosek o pozwolenie na budowę składa się w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu, w wydziale architektoniczno-budowlanym.
- W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania prac, a także termin rozpoczęcia remontu. Do dokumentu trzeba dołączyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Prace budowlane możemy rozpocząć, jeżeli w ciągu 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu (starosta lub prezydent miasta). Pamiętajmy jednak, że mamy na to dwa lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia - tłumaczy Antoni Luberda.
Już wkrótce nowe przepisy Prawa budowlanego zniosą konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, które jest obecnie dość skomplikowane. Jednak tymczasem składając taki wniosek musimy do niego dołączyć cztery egzemplarze projektu remontu, które powinny zawierać wymagane opinie, uzgodnienia i zezwolenia. Autor projektu zobligowany jest także przedłożyć zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego projektantów. Do kompletu dokumentów załączamy też oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego). Na wydanie pozwolenia na budowę czekamy 65 dni od daty złożenia wniosku. Jeśli uzyskamy pozwolenie, to mamy trzy lata na rozpoczęcie remontu lub modernizacji. Siedem dni przed rozpoczęciem prac, jesteśmy zobligowani o tym fakcie poinformować inspektora nadzoru budowlanego. Musi otrzymać także oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków i zaświadczenie o jego wpisie na listę izby samorządu zawodowego. Konieczne jest także założenie dziennika budowy i zarejestrowanie go w starostwie lub urzędzie miasta. Nie zapomnijmy, że nadzór budowlany trzeba powiadomić też o zakończeniu prac budowlanych.

Co z budynkami wpisanymi do rejestru zabytków?

Wymiana dachuJeżeli budynek wpisany jest do rejestru zabytków, to nie ma możliwości rozpoczęcia jakichkolwiek prac budowlanych, w tym także remontu dachu, bez odpowiedniego pozwolenia i uzyskania zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ponadto wszelkie tego typu prace musi wykonywać osoba do tego uprawniona, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę w zakresie konserwacji zabytków. Remontując lub modernizując obiekt zabytkowy, konieczne jest także uwzględnienie zaleceń konserwatora zabytku, które mogą podnieść koszty inwestycji.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego

Wymieniając pokrycie warto zapoznać się również z informacjami i zastrzeżeniami, jakie znajdziemy w obowiązującym dla naszego regionu planie zagospodarowania przestrzennego. Często znajdują się w nim regulacje dotyczące wyglądu dachu, jego kształtu i kolorystyki. Wybierając kolor pokrycia najlepiej unikać jaskrawych kolorów, a stosować bardziej stonowane, naturalne barwy. Zastanówmy się także, jak będzie wyglądał nasz dom w szerszej panoramie okolicy.

Blachodachówka nie obciąży konstrukcji

Kluczową kwestią przy wyborze pokrycia na remontowany dach jest waga i jakość materiału.
- Blachodachówka jest lekka, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w przypadku starych budynków, których dachy wymagają wymiany. Nie obciąży bowiem nadmiernie ich konstrukcji, przez co nie musimy ponosić dodatkowych kosztów na jej wzmacnianie. Inwestorzy często decydują się na blachodachówkę modułową, która jest prosta w montażu i może być zakładana z obydwu stron. Modułowość pozwala na wymianę zarówno całego dachu, jak i jego części. Udogodnieniem jest także łatwy transport na plac budowy, a następnie na dach. Pamiętajmy, aby dokładnie sprawdzić parametry wybranego materiału. Nasze blachodachówki powstają z wysokiej jakości niemieckiej stali, pochodzącej z huty ThyssenKrupp, posiadają również powłoki ochronne, wyjątkowo odporne na ścieranie i korozję. Na przełomie lat blachodachówki przeszły ogromną wizualną przemianę. Są niezwykle estetycznym pokryciem, które do złudzenia przypomina tradycyjną dachówkę. Ponadto możemy wybierać w szerokiej palecie kolorystycznej - mówi Antoni Luberda.

Starannie wykonany remont lub wymiana pokrycia nie tylko korzystnie wpłynie na estetykę domu, ale również podniesie wartość całej inwestycji. Dlatego zaplanujmy wszystkie etapy prac tak, aby przebiegły szybko i sprawnie.

Źródło:Blachotrapez


Kategorie: Dachy, Budowa, montaż i remont dachów

 

Wymiana dachu | Blachotrapez Wymiana dachu | Blachotrapez Wymiana dachu | Blachotrapez Wymiana dachu | Blachotrapez

Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4 5 6

MAX PROFIL Krzysztof Krakowiak

ul. Chodecka 6/198, Warszawa
Nr tel.:+48-22-8142254, Tel./ mob.:+48-602-344841 , E-mail:kontakt@maxprofil.pl

1 2 3 4 5 6