allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 4985

Dachy płaskie
Drukować 2010-05-26 09:39  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Dachy płaskie to takie, w których nachylenie połaci dachowych wynosi 0,7o-7o. Dach płaski zwany jest też stropodachem, ponieważ pełni jednocześnie dwie funkcje: stropu i dachu. Taka konstrukcja dachu najczęściej stosowana jest w budynkach przemysłowych i blokach. Nowoczesne dachy płaskie pełnią nie tylko funkcję hydroizolacyjną i ocieplającą ale też tworzą dodatkową powierzchnię użytkową. Na terenach zurbanizowanych na płaskich dachach powstają tarasy, place zabaw, ogrody i przystosowane miejsca na odpoczynek.

Podział stropodachów ze względu na użyteczność to użytkowe i nieużytkowe, a ze względu na konstrukcję to tradycyjne i odwrócone. Zielone dachy zaliczają się do dachów odwróconych.

Stropodachy tradycyjne

W budynkach starej konstrukcji takie dachy z góry pokryte są warstwą hydroizolacyjną. Technologia ta ma sporo wad, gdyż warstwa izolacyjna narażona jest na warunki atmosferyczne, temperaturę, obciążenia mechaniczne. Poza tym trudno jest zlokalizować w nich przeciek.

Jako warstwę hydroizolacyjną dla stropodachów najczęściej używane są tradycyjne papy bitumiczne, wcześnie bardzo popularne były izolacyjne papy smołowe, obecnie asfaltowe. Do produkcji takich pap stosowano asfalt niemodyfikowany a osnowę stanowiła tektura budowlana. Obecnie są to papy asfaltowe modyfikowane polimerami, w ich produkcji używane są mocniejsze materiały takie jak: juta, poliester, włókna szklane. Takie papy są odporne na wysoką i niską temperaturę, elastyczne, wolniej się starzeją.

Jeżeli w takim dachu powstają przecieki, najlepiej jest wtedy zalać te miejsca zimną rzadką masą bitumiczną. Taka powłoka nie jest jednak trwała dlatego na górę daje się jeszcze co najmniej jedną papę bitumiczną. W taki sposób izolowany dach nie jest dobrym rozwiązaniem. Jakość takich dachów jest nie najlepsza, izolacja cieplna nie spełnia współczesnych wymagań. Jakość wykonanej izolacji na dachu można sprawdzić wchodząc na dach po deszczu, według obecnych wymagań i standardów woda z dachu musi spłynąć w przeciągu dwóch godzin. Może się okazać że jedna warstwa papy bitumicznej nie wystarczy. Poza tym uszczelniając dach należy uwzględnić dodatkowe ocieplenie dachu, gdyż w starym budownictwie izolacyjna warstwa ocieplająca może być za cienka i już nie spełniać dzisiejszych wymagań.
Jeżeli jednak dodatkowo nie ocieplamy dachu, wystarczy w takim razie dach pokryć jedną - dwiema izolacyjnymi papami bitumicznymi.

Na początku jednak należy porządkować starą powłokę, usunąć nierówności, piasek i śmieci. Jeżeli były przecieki należy te miejsca w konstrukcji osuszyć. Spodnią warstwę bitumu należy rozgrzać specjalną gazową nagrzewnicą w około (160-165 stopniach) (czas podgrzewania zazwyczaj wskazany w instrukcji) to jet około kilku minut, aż papa bitumiczna zrobi się rzadsza. Najwięcej staranności, dokładności i półprofesjonalności wymaga łączenie warstw i miejsc przy krawędziach czy kominie.
Niektóre wymogi dotyczące dachów:
W miejscach połączeń papy bitumicznej na płaskim dachu robi się zakłady szerokości 30 cm a krawędzie mocno się skleja, by zapobiec przeciekaniu wody. Paroizolację umieszcza się w taki sposób, by w konstrukcji dachu nie zbierała się wilgoć. Wartość oporu paroizolacyjnej warstwy oblicza się biorąc pod uwagę temperaturę pod dachem, temperaturę zewnętrzną oraz względną wilgotność.

Rekonstruując tradycyjny dach należy uwzględnić paroizolację. Wilgoć przedostaje się przez dach nie tylko z zewnątrz ale i wewnątrz. Jeżeli nie będzie urządzona specjalna wentylacja, para unosząca się będzie próbowała wydostać się przez wszystkie możliwe miejsca uszkadzając tym samym hydroizolację albo będzie się wydostawała przez ściany. Para wodna ulatnia się przez mikroszczeliny w parapecie, karniszach albo przez specjalne kratki wentylacyjne. Jeżeli powierzchnia dachu jest większa niż 10 metrów kwadratowych, wtedy potrzebne są dodatkowe kominy wentylacyjne, jeden komin wentylacyjny przypada na powierzchnie 60-80 m2.

Ostatnio często dodatkowo ociepla się płaskie dachy. Modne jest teraz budować dachy odwrócone, gdyż taka forma dachu pozwala na wykorzystanie jego powierzchni do celów użytkowych. Można też na starą warstwę hydroizolacji położyć warstwę termoizolacyjną i na nią położyć jeszcze hydroizolację.Często ta warstwa termoizolacyjna działa też jako paro wyrównawcza. Wytrzymałość i opór mechaniczny materiałów termoizolacyjnych musi być odpowiednio dostosowany do możliwych obciążeń. Dla dachu narażonego na niewielkie obciążenia zalecane są następujące warstwy:

1. paroizolacja,
2. termoizolacja
3. hydroizolacja z folii PCV, jest o wiele bardzie odporna od powłoki bitumicznej.

Jeżeli bezpośrednio na styropian albo polistyren ekstradowany wykładana jest powłoka bitumiczna, należy wcześniej wyłożyć cienką warstwę żaroodpornej płyty z wełny mineralnej.

W tradycyjnym płaskim dachu na warstwę hydroizolacyjną daje się warstwę dociskową, jest to zazwyczaj podsypka żwirowa, betonowe płyty chodnikowe bądź płyty żelbetowe.


Dach odwrócony

Urządzając czy odnawiając płaski dach, rozsądnym wyjściem jest urządzić ocieplony odwrócony dach. W takich wypadkach warstwę termoizolacyjną kładzie się nad izolacją przeciwwodną, która chroni ją przed gwałtowną zmiana temperatur, słońca czy uszkodzeń mechanicznych.

Remontując taki dach, początkowo należy oczyścić starą powłokę i jeżeli jest bardzo uszkodzona to ja usunąć. W lekko uszkodzonych miejscach powłoki, usuwa się powstałe wybrzuszenia, oczyszcza się je, osusza i nakłada warstwę hydroizolacji. Na warstwę hydroizolacyjną układa się warstwę termoizolacyjną, a następnie przykrywa się geowłókniną. Górna warstwa może być z płytek, posypki żwirowej bądź żelbetonu.
Urządzając taki dach z kilku warstw termoizolacyjnych należy uważać, by kolejnej warstwy krawędzie nie pokrywały się z poprzednią.

Są też produkowane specjalne płyty termoizolacyjne dla odwróconych dachów. Takie płyty są bardziej odporne na obciążenia i na dachu odwróconym kładzie się ich trzy warstwy. Dolna warstwa termoizolacyjna kładziona na hydroizolacji, posiada specjalne rowki na odprowadzanie wody.

Odwrócony dach w supermarkecie. Dach – parking dla samochodów.
Odwrócony dach w supermarkecie. Dach - parking dla samochodów.


Rozwiązanie dla mocno obciążonych odwróconych dachów:

Rozwiązanie dla mocno obciążonych odwróconych dachów

60...80 mm

Kostka betonowa albo jakaś inna powłoka w zależności od projektu

> 40 mm

Warstwa wyrównawcza z piasku

80 mm

Warstwa zbrojonego betonu

Geowłóknina

240 mm

Płyty termoizolacyjne z rowkami- w zależności od obciążenia, hydroizolacja

> 80 mm

Wyrównawcza i formująca nachylenie warstwa betonu, nachylenie >1:80

Elementy podtrzymujące strop, według projektu

Paroizolacyjna wewnętrzna warstwa dachu

Wykończenie sufitu według projektu

Współczynnik przenikania ciepła (w/m2k): f-300                    u=0,16 W/m2Rozwiązanie dla lekko obciążonych odwróconych dachów:

Rozwiązanie dla lekko obciążonych odwróconych dachów

60...80 mm

Kostka betonowa albo jakaś inna powłoka w zależności od projektu

> 40 mm

Warstwa wyrównawcza z piasku

Geowłóknina

240 mm

Termoizolacja z rowkami

> 60 mm

Wyrównawcza i formująca nachylenie warstwa betonu, nachylenie >1:80

Elementy podtrzymujące strop, według projektu

Paroizolacyjna wewnętrzna warstwa dachu

Wykończenie sufitu według projektu

Współczynnik przenikania ciepła (w/m2k):
f-300  u=0,16 W/m2kPołączenie odwróconego dachu z pionową scianą.

Połączenie odwróconego dachu z pionową scianą

1 Warstwa hydroizolacji ( bitumiczna, PCV albo inna) według projektu
2 Geowłóknina
3 Pionowa hydroizolacja, co najmniej 30 cm od powierzchni dachu
4 Mocowanie płyt izolacyjnych i warstwy wykończeniowej (zgodnie z zaleceniami producenta)
5 Pusta przestrzeń dla lekkiego przemieszczania się warstwy hydroizolacyjnej
6 Elementy podtrzymujące strop i konstrukcja ścian, według projektu
7 Górna warstwa piasku
8 Termoizolacja, w zależności od obciążenia


Dach zielony

Dachy zielone to rodzaj zmodyfikowanego dachu odwróconego obecnie bardzo rozpowszechniona. Zielone dachy mają bardzo długą historię, wystarczy przypomnieć Wiszące Ogrody Semiramidy. Dachy zielone są bardzo popularne w Pamirze i Norwegii, gdzie na dachach usypują żyzną ziemię i uprawiają warzywa - jest to bardzo dobra izolacja termiczna.

Wymagania techniczne dla takich dachów są trochę inne niż dla zwyczajnych odwróconych dachów. Należy uwzględnić zdolność roślin przenikania przez małe szczeliny. W ochronie przed przenikaniem korzeni na dachu wykłada się folię albo inną powłokę PCV.

Warstwa drenująca musi być nie mniejsza niż 100 mm grubości, na taką warstwę nadaje się keramzyt albo żwir o 5-20 mm wielkości. Dla urządzenia warstwy filtrującej stosuje się włókniny z tworzywa sztucznego, flizelinę oraz włókno szklane.
Grubość podłoża - czyli warstwy wegetacyjnej zależy od tego, jakie rośliny będą rosły na dachu. Dla trawnika i kwiatów doniczkowych wystarczy 10-20 cm, dla kwiatów ogrodowych i kwitnących krzewów - 20-30 cm, dla niewysokich drzewek i krzewów - 40-70 cm.

Rozwiązanie dla odwróconego zielonego dachu:

Rozwiązanie dla odwróconego zielonego dachu

Rośliny

> 200 mm

Wegetacyjna warstwa gleby

Geowłóknina

> 150 mm

Warstwa drenująca: kruszony gruz

Warstwa ochronna przed korzeniami

80 mm

Warstwa zbrojonego betonu

Geowłóknina

240 mm

Termoizolacja z rowkami- w zależności od obciążenia

Hydroizolacja

> 60 mm

Wyrównawcza i formująca nachylenie warstwa betonu, nachylenie >1:80

Wyrównawcza i formująca nachylenie warstwa betonu, nachylenie >1:80

Wykończenie sufitu według projektu

Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K)
F-300 U=0,15 W/m2K


Połączenie odwróconego zielonego dachu z dachem eksploatowanym
.

Rozwiązanie dla odwróconego zielonego dachu

1 Hydroizolacja (powłoka bitumiczna,z PCV albo inna)
2 Geowłóknina
3 Żelbetowy boczny element
4 Zbrojony beton
5 Wegetacyjna warstwa gleby, ilość- w zależności od roślin i konstrukcji dachu.
6 Ochrona przed korzeniami
7 Termoizolacja
8 Płyta stropowa . Łączenie według projektu

W artykule wykorzystano schematy urządzenia dachów FINNFOAM

 

 


Kategorie: Dachy zielone, werandy, placyki, Dachy, Budowa, montaż i remont dachów, Budynki przemysłowe i gospodarcze

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4 5 6

MAX PROFIL Krzysztof Krakowiak

ul. Chodecka 6/198, Warszawa
Nr tel.:+48-22-8142254, Tel./ mob.:+48-602-344841 , E-mail:kontakt@maxprofil.pl

1 2 3 4 5 6