allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Budownictwo

Budownictwo

2006-09-22   USTAWA z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych  więcej »

2006-06-23   USTAWA z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  więcej »

2006-02-17   USTAWA z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych  więcej »

2005-07-28   USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw

O zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw  więcej »

2004-10-08   USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych   więcej »

2004-04-16   USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

O zmianie ustawy - Prawo budowlane  więcej »

2003-07-09   USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane

o gwarancji zapłaty za roboty budowlane  więcej »

2003-03-27   USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Rozdział 3,4,5)

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Rozdział 3,4,5)  więcej »

2003-03-27   USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Rozdział 6,7)

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Rozdział 6,7)  więcej »

2001-06-07   USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  więcej »

2000-12-15   USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów  więcej »

1998-12-18   USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych  więcej »


Menu: