allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Rewolucja ledowa: postaw swoich pracowników w dobrym świetle

Komentarze: 0   Views : 12

Rewolucja ledowa: postaw swoich pracowników w dobrym świetle
Drukować 2016-10-13 01:00  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Na rynku oświetleniowym mamy obecnie do czynienia z prawdziwą rewolucją. Stosowane dotychczas oświetlenie jest wymieniane na nowe - ledowe. Dla pracodawców modernizacja ta wiąże się ze zmniejszeniem stałych kosztów ponoszonych na oświetlenie. A co z pracownikami? Czy oni również mogą cieszyć się, że w zakładach pracy coraz częściej wykorzystuje się światło ledowe?

Warunki oświetleniowe, które muszą panować w danym miejscu pracy, są regulowane prawnie. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na pracodawców obowiązek zapewniania sztucznego oświetlenia w pomieszczeniu, w którym ludzie wykonują pracę. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa z kolei wymagania techniczne dla instalacji oświetleniowych, które muszą zostać spełnione.

W większości przypadków pracodawcy przestrzegają przepisów i przy projektowaniu oświetlenia stosują się do określonych norm. Niestety instalacje oświetleniowe z biegiem czasu się zużywają i jeśli nie są w odpowiedni sposób konserwowane, mogą przestać spełniać wymagania prawne.

Bardzo ważne znaczenie ma zatem nie tylko projekt instalacji, lecz także jakość użytych urządzeń. Jest to istotne w kontekście trwającej obecnie powszechnej modernizacji oświetlenia. „Technologia ledowa wymaga znacznie lepszych wkładów optycznych. Wymiana oświetlenia na ledowe zwykle wiąże się więc z lepszą jakością oświetlenia, ograniczeniem olśnienia i brakiem oślepienia" - mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Bogdan Skorupka z firmy ES-SYSTEM.

Źródło:infoWire.pl 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Nowości