allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

BIOROCK poszukuje partnerów handlowych w Polsce

Komentarze: 0   Views : 152

BIOROCK poszukuje partnerów handlowych w Polsce
Drukować 2012-04-18 16:54  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Przydomowe oczyszczalnie ścieków BIOROCK® działają na zasadzie złoża biofiltracyjnego. Nie posiadają żadnych urządzeń elektrycznych i osiągają najlepsze wyniki oczyszczania ścieków.

BUDOWA OCZYSZCZALNI

Oczyszczalnia przydomowa BIOROCK® składa się z dwóch zasadniczych elementów połączonych przewodami hydraulicznymi i wentylacyjnymi: osadnika wstępnego (gnilnego) oraz reaktora biofiltracyjnego Biorock.

 

Moduł reaktora biologicznego występuje w trzech wielkościach - dla nominalnej liczby RLM: 5, 10 i 15, z możliwością łączenia modułów w większe zestawy.

 

TECHNOLOGIA

Ścieki surowe dopływają do osadnika wstępnego, w którym następuje ich sklarowanie, tj. oddzielenie zawiesiny opadalnej, która sedymentuje na dno zbiornika, oraz pływającej, która tworzy kożuch. Ścieki ze środkowej strefy, pozbawione zawiesin przepływają grawitacyjnie dalej, poprzez dodatkowy trwały filtr mechaniczny dodatkowo zapobiegający przed przedostawaniem się zawiesin do reaktora.

Sklarowane ścieki są w reaktorze rozprowadzane równomiernie, przy pomocy perforowanych rur plastikowych, na powierzchni złoża biofiltracyjnego BIOROCK. Jest ono zbudowane z dwóch warstw specyficznego materiału na bazie wełny mineralnej. Warstwy wełny mineralnej są przedzielone warstwą wentylacyjną, której zadaniem jest napowietrzenie oczyszczanych ścieków.

Dzięki specyficznej budowie złoże BIOROCK® posiada niezwykle dużą powierzchnię właściwą, stanowiąc doskonałe podłoże do rozwoju biofilmu. Jednocześnie kapilarne właściwości wełny mineralnej nie pozwalają przesączającej się cieczy na wytworzenie w złożu ścieżek szybkiej migracji ścieków w dół, co jest charakterystyczną wadą typowych złóż opartych na kształtkach plastikowych. Te same właściwości doskonale zabezpieczają mikroflorę przed wysychaniem, co pozwala na pozostawienie oczyszczalni bez dopływu świeżych ścieków przez okres 6 miesięcy a nawet dłuższy.
Badania przeprowadzone w Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH w Akwizgranie (Niemcy) wykazały, że proces uruchamiania oczyszczalni trwa zaledwie 24 godziny.

Podłoże BIOROCK® Media przed i po wykształceniu się biofilmu

Podłoże BIOROCK® Media przed i po wykształceniu się biofilmu.

WYNIKI OCZYSZCZANIA

W wymienionym powyżej instytucie PIA przeprowadzono zgodnie z procedurą opisaną w normie EN 12566-3 cały cykl badań jakości pracy oczyszczalni BIOROCK®. trwający ponad 38 tygodni. W jego trakcie oczyszczalnia została poddana kilkutygodniowym cyklom symulującym różne warunki pracy: przeciążenia, niedociążenia, braku dopływu oraz dopływom nominalnym. Sumaryczne, średnie wyniki usuwania zanieczyszczeń ze ścieków są następujące:

BZT5:                                   98,7%
ChZT                                   96,3%
Zawiesina ogólna:                 99,3%

Wyniki te stawiają system BIOROCK® w absolutnej czołówce w swojej klasie wielkości oczyszczalni, a nawet wśród oczyszczalni o kilka klas większych.

 

OBSŁUGA I KOSZTY EKSPLOATACJI

Dzięki brakowi urządzeń elektrycznych oczyszczalnie BIOROCK® charakteryzują się wyjątkową prostotą i bezawaryjnością. Proste czynności obsługowe sprowadzają się przede wszystkim do kontroli i usuwania osadu z osadnika wstępnego oraz do okresowego czyszczenia filtra pośredniego i rurek rozprowadzających ścieki po złożu.

Tym samym koszty eksploatacyjne są także najmniejsze z możliwych dzięki samoczynnemu i grawitacyjnemu działaniu urządzeń.

Dzięki swym właściwościom oczyszczalnie BIOROCK szczególnie nadają się do stosowania na terenach wiejskich i wszędzie tam, gdzie brak jest wykwalifikowanych firm obsługujących bardziej skomplikowane i droższe w użytkowaniu systemy.

  

ZALETY

- brak części ruchomych, części zamiennych i urządzeń elektrycznych potrzebnych do działania oczyszczalni powoduje, że jest ona wyjątkowo bezawaryjna i tania w eksploatacji,

- bardzo prosta zasada działania oczyszczalni - nie wymaga żadnych czynności regulacyjnych, nie posiada układu sterowania, a więc nie ma potrzeby jego serwisowania przez wyspecjalizowaną firmę,

- prosta i szybka instalacja, także w trudnych warunkach gruntowo-wodnych,

- niewielka ilość miejsca potrzebna do instalacji oczyszczalni,

- bardzo szybki rozruch - w ciągu 24 godzin,

- brak hałasu,

- najwyższa jakość oczyszczonych ścieków,

- odporność na długotrwałe przerwy w dopływie ścieków,

- zbiorniki z polietylenu z certyfikatem CE na zgodność z normą EN12566-1,

- certyfikat CE dla oczyszczalni zgodny z normą EN12566-3.

  


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Poszukują partnerów i przedstawicieli

2012-04-18   BIOROCK poszukuje partnerów handlowych w Polsce

Firma BIOROCK – producent innowacyjnych oczyszczalni przydomowych – na rynku polskim. W ubiegłym roku otworzyła u nas swoje przedstawicielstwo: BIOROCK Polska sp. z o.o.

2009-04-06   TEXOBLOCK company is looking forward to cooperate with dealers

Company produces autoclaved aerated concrete (AAC) texoBLOCK. It is a reconstructed stone with uniformly distributed interstices.

2008-09-12   SIA FRIKO poszukuje partnerów w Polsce i Niemczech

SIA FRIKO - producent wyrobów z drewna masywnego na zamówienia indywidualne - poszukuje partnerów i przedstawicieli w Niemczech, Polsce i innych państwach europejskich.

2008-01-29   Litewska firma VENTALTA poszukuje partnerów i przedstawicieli w Polsce

Litewska firma VENTALTA poszukuje partnerów i przedstawicieli w Polsce.

2007-11-19   Szukamy partnerów w Europie!

SIA „Megapolis RAM" jest przedstawicielem w Łotwie inwestorów takich państw jak Bułgaria, Rumunia, itd. Szukamy w Europie partnerów do realizacji projektów w Krajach bałtyckich.