allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Odnowione: 2008-06-28 13:10  Views: 213

FILTER SERVICE SP. Z O.O.

Adres:ul. Sadowa 7A
Miejscowość:Zgierz
Nr. tel.:+48-42-7171976, +48-42-7171978
Faks:+48-42-7171515
Tel./kom.:
Email:filter @ filter.zgierz.pl
Strona:www.filter.zgierz.pl
Numer ew.:
Czas pracy:
Krótki opis:

MATERIAŁY FILTRACYJNE

Podstawowe kategorie katalogu:
  • Bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo przeciwpożarowe  >>

Spółka "Filter Service" zajmuje się badaniami laboratoryjnymi i produkcją materiałów filtracyjnych oraz indywidualnych środków ochrony układu oddechowego.

Przedsiębiorstwem kierują: Prezes Zarządu dr inż. Jacek Krzyżanowski, V-ce Prezes Zarządu inż. Mirosław Jabłoński oraz V-ce Prezes Zarządu mgr Krzysztof Wojtas.
Panowie Krzyżanowski i Jabłoński zajmują się wytwarzaniem materiałów filtracyjnych od 1977 roku. Obaj rozpoczęli swoją działalność w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi, gdzie prowadzili badania nad problematyką wykorzystania sił przyciągania elektrostatycznego w procesie filtracji aerozoli. Zaproponowany przez Jacka Krzyżanowskiego i jego zespół naukowo-badawczy sposób otrzymywania włóknin metodą rozdmuchu stopionego polimeru przy zastosowaniu techniki pneumotermicznej był początkiem drogi do samodzielnej działalności. Uruchomienie produkcji przy placówce naukowej nie było możliwe i dlatego w 1987 roku powstał prywatny zakład produkcyjny, działający w ramach Spółdzielni Rzemieślniczej "Elektrometal". Zakład ten zajmował się początkowo produkcją włóknin i woreczków do hełmów filtrowentylacyjnych oraz filtrów do półmasek gumowych. Wprowadzenie nowego, oryginalnego rozwiązania to jest włókniny elektretowej, poprawiającej w olbrzymim stopniu skuteczność filtracji, pozwoliło na wytwarzanie produktów według najwyższych światowych standardów.

W 1990 roku firma rozpoczęła produkcję półmasek filtrujących FM-O/15-I oraz FM-0/17-IIP1. Ta druga była pierwszą polską półmaska, która spełniała wymagania normy PN-92. W październiku 1992 roku firma przekształciła się w spółkę cywilną "Filter-Service". Selekcja produkcji, dobór technologii, dobre warunki lokalowe i środowiska pracy przyczyniły się do wydania 20.10.1995 roku decyzji D/01512, przyznającej firmie status Zakładu Pracy Chronionej. Decyzja ta spowodowała, iż zakład pracy włączył się w rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku osób niepełnosprawnych miast Zgierza i Łodzi. Obecnie zatrudnionych jest 210 osób w tym ponad 50% to niepełnosprawni. Wdrożony i potwierdzony certyfikatem w 1997 roku odnowiony w 2000 roku system jakości ISO 9002 w "Filter Service" obejmuje produkcję: półmasek filtrujących, filtrów do półmasek gumowych, sorbetu zanieczyszczeń ropopochodnych, filtrów wlotowych i wylotowych do odkurzaczy, włóknin filtracyjnych, worków i rękawów filtracyjnych,filtrów do produkcji grzybni. W 2006 roku, zgodnie z decyzją Zarządu wynikającą z dynamicznego rozwoju firmy, certyfikowano Zintegrowany System Zarządzania według norm PN-EN ISO 9001, PN ISO 14001, PN-N 18001. Jednostką nadzorującą system w FILTER SERVICE jest PCBC.

      

Wysoką jakość produktów firmy "Filter Service" potwierdzają ich odbiorcy, a także liczne wyróżnienia i medale imprez targowych. Produkowane przez firmę półmaski filtrujące mają odpowiednie certyfikaty pozwlające oznaczać je znakiem bezpieczeństwa "CE". Osiągnięcia firmy zapewnia, oprócz światowej technologii, nowocześnie wyposażone laboratorium oraz mająca wpływ na rozwój działalności i jej konkurencyjności na rynku - kultura organizacji. Głównym jej aspektem jest otwartość na otoczenie, nacisk na rozwój oraz osiąganie coraz lepszych wyników. Realizowana jest poprzez ciągłe zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań oraz czynnym włączaniu się wszystkich pracowników w proces doskonalenia przedsiębiorstwa.

      

Firma "Filter Service" jest liderem. Świadczy o tym stale wzrastający eksport na wymagający rynek Unii Europejskiej, wciąż czynione inwestycje, doskonalenie wdrożonych systemów zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
Z dniem 06.06.2002 firma przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Do ostatnich osiągnęć przedsiębiorstwa należy otrzymanie prestiżowej nagrody - GODŁA "TERAZ POLSKA" za półmaski filtrujące, a także wprowadzenie na rynek krajowy filtrów do półmasek wielorazowego użytku klasy P1 i P2, które spełniają wymagania nowej normy tj. PN EN 143:2000. Są to pierwsze atestowane w Polsce filtry tej klasy. Zostały nagrodzone "GRAND PRIX SAWO 2002" w kategorii ochron indywidualnych podczas ostatnich Międzynarodowych Tarów Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2002 w Poznaniu.

PÓŁMASKI SERII FS 800 i FX 2000 spełniające wymagania nowej normy EN 149:2001 otrzymały "ZŁOTY MEDAL SAWO 2003" w Poznaniu, a w roku 2004 zostały wyróżnione GODŁEM "TERAZ POLSKA" w XIV edycji konkursu. W lutym tegoż samego roku firma certyfikowała wdrożony w 2003 roku System Zapewnienia Jakości zapewniający zgodność z normą ISO 9001:2001.

Rozwój technologii, nowe pomysły mające na celu podniesienie bezpieczeństwa na stanowisku pracy wymagają nowych produktów. Należy do nich półmaska FS-30 V FFP3 D wyróżniona GRAND PRIX SAWO'2006 w Poznaniu.

Od 2001 roku firma rozszerza swoją działalność w zakresie produkcji włóknin fitracyjnych. W ofercie można znaleźć włókniny do filtracji suchej i mokrej. Włókniny do filtracji suchej mają przede wszystkim zastosowanie w filtrach kieszeniowych i kasetowych w klasach G-2 do F-7 oraz w workach i rękawach odpylających. Włókniny do filtarcji mokrej wykorzystywane są do produkcji worków dla cukrowni o następujacych przedziałach separacji: 100, 50,25,10,5 mikronów.
  

Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4 5 ... 19

P.U.H. GUSPOL

SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY ul. Szarotek 10 , Bolesławiec
Nr tel.:+48-75-7348133 , E-mail:[email protected]

DARBA DROŠĪBAS CENTRS SIA

Artilērijas 2/4-2, Rīga
Nr tel.:+371-67274712, E-mail:[email protected]

BHP SERWIS

ARTYKUŁY BHP ul.Sądecka 14a, Brzesko
Nr tel.:+48-14-6631431, Tel./ mob.:+48-505-099971, E-mail:[email protected]

ELREMET

ul. Prosta 35, Biała Podlaska
Nr tel.:+48-83-3432504, +48-83-3432441

FILTER SERVICE SP. Z O.O.

MATERIAŁY FILTRACYJNE ul. Sadowa 7A, Zgierz
Nr tel.:+48-42-7171976, +48-42-7171978, E-mail:[email protected]

LOGOS S.C.

HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY ul. M. Skodowskiej-Curie 73, Toruń
Nr tel.:+48-56-6588474, E-mail:[email protected]

1 2 3 4 5 ... 19