allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 133

Koniunktura gospodarcza - budownictwo Grudzień 2008
Drukować 2008-12-30 10:32  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

I. WSKAŹNIKI OGÓLNEGO KLIMATU KONIUNKTURY

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie są w grudniu negatywne, gorsze niż w listopadzie i w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat. Spowodowane jest to niekorzystnymi ocenami bieżącego i przyszłego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej.

(Wykres 1-2)

II. BARIERY DZIAŁALNOŚCI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 3,7% (4,3% w listopadzie br. i 3,9% w grudniu 2007 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją ze strony innych firm (58% w grudniu i 60% w listopadzie br. wobec 48% w grudniu 2007 r.), kosztami zatrudnienia (56% badanych przedsiębiorstw w grudniu oraz 57% w listopadzie br. i w grudniu 2007 r.), niedoborem wykwalifikowanych pracowników (41% badanych przedsiębiorstw w grudniu i 47% w listopadzie br. wobec 57% w grudniu 2007 r.). W porównaniu z grudniem ubiegłego roku najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem (z 17% do 30%) oraz konkurencją ze strony innych firm (z 48% do 58%), natomiast zmalało - barier związanych z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 57% do 41%) i kosztami materiałów (z 41% do 30%).

(Wykres 3-4)

III. SYTUACJA GOSPODARCZA W GRUDNIU 2008 R.

Sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest w grudniu gorzej niż w listopadzie, choć nadal pozytywnie. Korzystne oceny formułowane są przede wszystkim przez jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób). Podmioty o liczbie pracujących od 10 do 49 jako jedyne oceniają swoją sytuację gospodarczą negatywnie.

 

W grudniu przedsiębiorstwa odnotowują spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. W podziale na klasy wielkości najmniej pesymistyczne oceny zgłaszają jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

W grudniu produkcja budowlano-montażowa jest ograniczana, najbardziej znacząco w podmiotach o liczbie pracujących od 10 do 49 osób. Produkcję zwiększają jedynie jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

W grudniu przedsiębiorstwa z opóźnieniami ściągają należne im płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. W podziale na klasy wielkości największe trudności ze ściąganiem należności zgłaszają jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób).

 

Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest w grudniu pesymistycznie, szczególnie w podmiotach o liczbie pracujących od 10 do 49 osób. Korzystnie swoją sytuację finansową oceniają jedynie jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

 

IV. KRÓTKOOKRESOWA PROGNOZA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe obawiają się pogorszenia swojej sytuacji gospodarczej. Najmniej pesymistyczne prognozy formułują jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób)

 

Prognozy portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące są niekorzystne. Najbardziej znaczącego spadku portfela zamówień spodziewają się jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób).

Przedsiębiorcy przewidują, że w najbliższych trzech miesiącach produkcja budowlano-montażowa będzie się zmniejszać. Najbardziej negatywne prognozy dotyczące produkcji formułowane są przez jednostki małe i średnie (od 10 do 249 osób).

 

 

W ciągu najbliższych trzech miesięcy możliwy jest niewielki spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych. Najbardziej znaczący spadek cen jest przewidywany w przedsiębiorstwach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

 

Prognozy sytuacji finansowej na najbliższe trzy miesiące są pesymistyczne. W podziale na klasy wielkości trudności finansowe najmniej odczuwane mogą być w jednostkach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób)

Źródło: GUS


Kategorie: Nowe budynki / deweloperzy, Nieruchomości

 

Wykres 3 Wykres 1 Wykres 2 Wykres 4

Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13

DEVELOPRES SP. Z O.O.

ul. Staromiejska 75, Rzeszów
Nr tel.:+48-17-8600365, E-mail:[email protected]

DYNAMIX

Łyżwiarska 72/1, Łódź
Nr tel.:+48-42-6800214, Tel./ mob.:+48-605-120230, E-mail:[email protected]

DJ RENOMA

Mieszewskiego 16 , Gdańsk
Nr tel.:+48-58-5207330, Tel./ mob.:+48-605-433861, E-mail:[email protected]

DOLCAN SP. Z O.O.

Łodygowa 26, Warszawa
Nr tel.:+48-22-6787484, E-mail:[email protected]

DOM-EKO SP. Z O.O.

Spichrzowa 6/5, Gorzów Wielkopolski
Nr tel.:+48-95-7280006, E-mail:[email protected]

DOM-INO

Skibówki 15, Zakopane
Tel./ mob.:+48-504-154152, E-mail:[email protected]

DOMECO SP.J.

Pod Sikornikiem 10, Kraków
Nr tel.:+48-12-2945320, Tel./ mob.:+48-502-650419, E-mail:[email protected]

DORACO DEVELOPING SP. Z O.O.

Króla Jana Kazimierza 4a / 2 , Sopot
Nr tel.:+48-58-5500522, E-mail:[email protected]

DOZBUD DEVELOPMENT

Powstańców 26/2, Ząbki
Nr tel.:+48-22-7629636, Tel./ mob.:+48-601-777912 , E-mail:[email protected]

EKSEDRA

Lauciego 19 lok 128, Warszawa
Nr tel.:+48-22-629307, +48-22-6293641, E-mail:[email protected]

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13
Artykuły