allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

CENERG 2014 (Warszawa)

Komentarze: 0   Views : 11

CENERG 2014 (Warszawa)
Drukować 2014-02-26 19:21  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Jest to jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone wyłącznie ekologicznym źródłom energii. Wydarzenie w założeniu ma się stać impulsem do rozwoju rynku eko-energii na Mazowszu, w Polsce i środkowej Europie. CENERG 2014 będzie towarzyszyć XII Targom ELEKTROTECHNIKA 2014 i XXII Targom ŚWIATŁO 2014.

Tematyka Wystawy:

◦systemy ogrzewania wykorzystujące OZE
◦czyste technologie węglowe
◦systemy i urządzenia do pozyskiwania, przetwarzania i produkcji biomasy
◦systemy i urządzenia do produkcji energii elektrycznej z OZE
◦gromadzenie, sortowanie i recykling odpadów
◦systemy i urządzenia do wytwarzania biogazu
◦biopaliwa - technologie, urządzenia do produkcji i magazynowania
◦filtry i systemy filtrujące, monitoring emisji
◦usuwanie i przetwarzanie osadów, produktów ubocznych spalania,
◦uzdatnianie wody
◦prezentacja zrealizowanych i przewidywanych inwestycji z wykorzystaniem OZE
◦produkty, pojazdy i urządzenia przyjazne środowisku

Głównym zadaniem Wystawy i towarzyszących im imprez jest promowanie urządzeń i innowacyjnych technologii pozyskiwania energii z OZE przeznaczonych dla mieszkalnictwa, przemysłu, transportu oraz usług związanych z tą sferą wykorzystywania energii. Najlepszym rozwiązaniom technicznym i technologiom przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia targowe.

Celem spotkań CENERG jest umożliwienie producentom i dystrybutorom technologii i urządzeń zapewniających efektywne wykorzystanie energii i OZE bezpośredniego kontaktu z decydentami odpowiedzialnymi za gospodarkę energetyczną w miastach i gminach.

Udział w Wystawie CENERG 2014 to niepowtarzalna okazja dotarcia z Państwa ofertą do odbiorców instytucjonalnych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za gospodarkę energetyczną przy minimalnym nakładzie czasu oraz kosztów.

Odwiedzającymi Targi są przedstawiciele zakładów energetycznych, klienci instytucjonalni, samorządowcy, inwestorzy, projektanci, architekci, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, właściciele domów jednorodzinnych, przedstawiciele administracji szkół, szpitali, parafii i innych obiektów użyteczności publicznych, nauczyciele a także rolnicy, instalatorzy i inżynierowie budownictwa z całego kraju. Liczną grupę odwiedzających stanowią przedsiębiorcy zagraniczni, głównie ze wschodu Europy.

Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14, EXPO XXI

Więcej: http://www.soma.info.pl 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu: