budowaplus.pl
Zamieszczono: 2007-10-22 16:52   Odnowiono:2011-07-05 08:34   Komentarze: 0   Views from 2009-08-25: 91

Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej
2007-01-01 15:51

Autor: Barbara Ewa Gronostajska
Wydawnictwo: Politechnika Wrocławska, 2007

Teoria i praktyka na przykładzie wybranych realizacji wrocławskich z lat 1970-1990.