budowaplus.pl
Zamieszczono: 2008-04-10 17:10   Odnowiono:2012-04-01 21:21   Komentarze: 0   Views from 2009-08-25: 898

Nowy poradnik majstra budowlanego
2008-01-01 16:07

Autor: praca zbiorowa pod redakcją Janusz Panasa
Wydawnictwo: Arkady, 2008


W nowej edycji poradnika podano aktualną wiedzę techniczną niezbędną majstrom budowlanym.Uwzględniono najnowsze uregulowania prawne i normalizacyjne związane m.in. z dostosowaniem budownictwa do wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej. Autorami poszczególnych rozdziałów są naukowcy i praktycy-specjaliści z wielu dziedzin.Poradnik jest przeznaczony dla średniego personelu technicznego zatrudnionego na budowach.Będzie też przydatny dla uczniów szkół budowlanych i studentów wyższych uczelni technicznych.


Spis treści:
- Rola majstra budowlanego
- Organizacja robót budowlanych
- Dokumentacja budowy
- Prace pomiarowe w budownictwie
- Roboty ziemne
- Fundamenty
- Rusztowania
- Drewno na budowie i deskowania
- Zbrojenie i betonowanie konstrukcji
- Montaż konstrukcji prefabrykowanych
- Montaż stalowych konstrukcji budowlanych
- Spoiwa budowlane
- Roboty murowe
- Roboty izolacyjne
- Stropy
- Dachy
- Ściany działowe
- Schody
- Lekkie ściany osłonowe
- Roboty dekarskie i blacharskie
- Roboty tynkowe i okładzinowe
- Dobór i montaż okien i drzwi
- Roboty szklarskie
- Malowanie i tapetowanie
- Konstruowanie i wykonywanie podłóg
- Instalacje sanitarne
- Instalacje elektryczne na placu budowy