budowaplus.pl
Zamieszczono: 2016-02-03 01:29   Odnowiono:2016-02-03 01:29   Komentarze: 0   Views from 2009-08-25: 9

KONKURS NAGRODA ROKU SARP 2015
2016-02-03 01:28

Data rozpoczęcia: 29/01/2016
Termin składania prac: 04/03/2016
Miasto: konkurs ogólnopolski

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza do wzięcia udziału w konkursie NAGRODA ROKU SARP 2015 za najlepszy zrealizowany obiekt architektoniczny w Polsce w roku 2015 oraz NAGRODY SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych w roku 2015.

Obiekty można zgłaszać do dnia 4 marca 2016 roku.

O przyznanie Nagrody mogą występować architekci/autorzy, a także jednostki statutowe SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy i organa administracji publicznej, redakcje za zgodą autorów.

Do każdego zgłoszenia musi być dołączone portfolio drukowane w formacie A4:

Nazwa i adres zgłaszającego
Imię i nazwisko autora /zespołu autorskiego/ oraz nazwa i adres pracowni, z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)
Nazwa i adres inwestora z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)
Nazwa i adres wykonawcy z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)
Opis źródeł finansowania (publiczne/prywatne),
Opisowa charakterystyka obiektu /zespołu obiektów/ nie przekraczająca 2-ch stron maszynopisu w formacie A-4
Zdjęcia i ewentualnie rysunki umieszczone na maksimum 4 arkuszach formatu A4
Materiały w wersji elektronicznej na płycie CD: 8-12 zdjęć w formatach TIFF lub JPG, rozdzielczość min. 300 dpi, z informacją o autorstwie zdjęć,
rysunki wyłącznie w formatach EPS, PDF - sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu Nagroda Roku,
opisowa charakterystyka obiektu /zespołu obiektów/
określenie kategorii zgłaszanego obiektu zgodnie z pkt. 5 i 11 Regulaminu umożliwiające Jury dokonanie ew. podziału na równorzędne nagrody przyznawane w następujących kategoriach: obiekt architektoniczny i/lub przestrzeń publiczna wzniesiony ze środków publicznych
obiekt użyteczności publicznej i/lub przestrzeń wzniesiony bez udziału środków publicznych (wg definicji ART. 3 Prawa Budowlanego)
dom mieszkalny jednorodzinny (wg definicji ART. 3 Prawa Budowlanego)
dom mieszkalny wielorodzinny
Harmonogram konkursu:
29 stycznia 2016 roku - ogłoszenie konkursu
4 marca 2016 roku - zgłaszanie obiektów - liczy się data doręczenia zgłoszenia
7-11 marca 2016 roku - I posiedzenie sądu konkursowego
4- 8 kwietnia 2016 roku - II posiedzenie sądu konkursowego
13 maja 2016 - publiczne ogłoszenie wyników konkursu ; wernisaż wystawy
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: [email protected]

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Zarząd Główny SARP
ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa,

z dopiskiem „Nagroda Roku SARP 2015",

e-mail: [email protected]

Regulamin konkursu Nagroda Roku SARP dostępny jest na stronie www.sarp.org.pl w zakładce NAGRODY

Źródło:Architektira.info