allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 27751

Okładanie wewnętrznych ścian płytą gipsowo-kartonową
Drukować 2019-05-22 22:46  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Wykańczając ściany płytami gipsowo-kartonowymi można rozwiązać co najmniej kilka problemów. Po pierwsze - płyty gipsowo-kartonowe są używane w celu dekoracyjnym, pod nimi można ukryć duże nierówności ścian, które szczególnie w starym budownictwie trzeba byłoby ukryć pod kilkoma warstwami tynku. Szczególnie aktualne jest okładanie ścian konstrukcją gipsowo-kartonową w celu ulepszenia jakości i komfortu życia: zmniejszając straty ciepła przez ściany, zwiększając izolację akustyczną, zmniejszając wpływ fal elektromagnetycznych.

Płyty gipsowo kartonowe

Podstawę płyty stanowi ekologiczny i neutralny dla środowiska materiał. W większości gips w tych płytach z obu stron jest obklejony papierem, ale używa się też i innych materiałów zbrojeniowych. Największym dostawcą takich płyt jest firma „Knauff". W ich ofercie są płyty odporne na wilgoć i długoterminowe działanie wodą Aquapanel Indoor , impregnowane Knauf GREEN , odporne na wstrząsy, impregnowane i przeciwpożarowe Knauf BLUE, z izolacją akustyczną Silentboard, akustyczne Cleaneo FF, Cleaneo Slotline, Cleaneo FUMI, przeciwpożarowe Knauf RED, hamujące fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości oraz zmienne pola elektryczne o niskiej częstotliwości La Vita oraz nieprzepuszczające promieniowanie rentgenowskie Safeboard, płyty z paneli gipsu i celulozy o zwiększonej odporności Vidiwall , płyty termoizolacyjne.

Tłumienie dźwięku w pomieszczeniu przy użyciu systemu „Silentboard"

Jednym z najczęstszych problemów wpływających na komfort mieszkania w blokach jest nieodpowiednia izolacja akustyczna, szczególnie aktualne jest to w starym budownictwie. Odpowiednio pokryte ściany płytami gipsowo-kartonowymi mogą kilka a nawet kilkadziesiąt razy zwiększyć izolacyjność akustyczną. Do wykończenia ścian najlepiej w takich przypadkach używać płyt pozwalających uzyskać dobrą izolacyjność akustyczną, takimi są np. płyty Knauf Silentboard. W tym systemie nie powinny pozostawać luki oraz powinno być jak najmniej twardych łączeń między materiałami, które właśnie przekazują fale dźwiękowe.


System mocowania płyt akustycznych

Po zmontowaniu profili, przestrzeń między poziomymi profilami nośnymi wypełniana jest wełna mineralną albo obecnie bardzo popularną ekologiczną wełną mineralną „Knauff" produkowaną według technologii ECOSE.


Oklejanie profili paskami akustycznymiMocowanie płyt

W przypadku ściany wyższej od płyt, płyty należy łączyć. Poziome łączenia nie mogą być w mniejszych odstępach niż 400mm. Łączenia nie mogą też być na tym samym poziomie. Odciąć odpowiedniej długości płytę nie jest trudne - należy płytę naciąć a następnie odłamać.


Płyty o dobrych parametrach izolacji akustycznej Knauf Silentboard są cięższe od innych, dlatego ich wymiary są mniejsze by wygodniej się z nimi pracowało. Nacinanie i łamanie.
Bardzo ważnym jest wypełnienie szczelin między płytami. Specjaliści zalecają wypełnić je masą uszczelniającą Knauf Trennwandkitt. W przypadku szpachlowania wewnętrzne warstwy płyt nie potrzebują taśmy zbrojącej.


Masa uszczelniająca Knauf Trennwandkitt

Klasyczny sposób wykańczania ścian płytami gipsowo-kartonowymi z warstwą ocieplającą.

„Knauff" w swojej ofercie ma dużo różnych schematów montażowych: jedno i dwu warstwowe, z podwójnym profilem, przeciwpożarowy, instalacyjne. Najczęściej stosowany jest schemat 1 profilowy z 1-3 warstwami. Pionowe profile są mocowane do ścian pomieszczenia tak, by odstęp między osiami profilów odpowiadał szerokości płyty (60,40,30). Zaleca się stosować grubsze arkusze 0,6 mm i profile o szerokości CD 60 mm. Tańsze profile zazwyczaj są z cieńszego metalu, co w późniejszym czasie może powodować kłopoty, szczególnie w wysokich pomieszczeniach.

„Knauf" w swojej ofercie posiada nowoczesne profile z dodatkowym wyżłobieniem w środku, które zmniejsza ( przekierowuje i rozbija) fale dźwiękowe przechodzące przez metal. Stosując je razem z płytami „Silenboard" można zmniejszyć hałas dochodzący zza ściany.

Przy pomocy systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych można ocieplić pomieszczenie od wewnątrz. W takim przypadku wełna mineralna jest wkładana pomiędzy profile. „Knauff" zaleca ekologiczną i wytrzymałą wełnę mineralną wyprodukowaną według technologii ECOSE. Często przy montażu ekipy budowlane popełniają błąd, a mianowicie nie wkładają wełny do samych profili, w taki sposób zostawiają „zimne korytarze".

Płyty są montowane pionowo, mocowane do profili wkrętami co 25 cm. Jeżeli obie warstwy będą montowane tego samego dnia, pierwszą warstwę można mocować co 75 cm.


Wkręcanie wkrętów co 25 cm.

Szpachlowanie szwów i przygotowanie płyt do wykończenia

Wszystkie prace związane z przygotowaniem ścian do ostatecznego ich wykończenia, czyli szpachlowanie szwów, gruntowanie, wygładzanie, powinny być wykonywane odpowiednimi do danego etapu materiałami. Przy użyciu papierowych taśm zbrojących, „Knauff" zaleca używać masy szpachlowej Fugenfueller Leicht - szpachlowanie ręczne. Bez taśmy zbrojącej szpachluje się masą Uniflott albo „Uniflott impraegniert", szczególnie, jeżeli celem jest uzyskanie lepszej izolacji akustycznej albo przeciwpożarowej. „Knauf" zaleca stosowanie taśm we wszystkich wypadkach. Rotband Finish albo Ready Finishs stosowany jest jako ostatnia warstwa szpachlowa, pokrywająca cienką warstwą płytę przed szlifowaniem.

Jak już zostało wspomniane, styki środkowej warstwy płyt gipsowo kartonowych należy wypełnić, a zewnętrznej - szpachlować.Zaszpachlowana zewnętrzna ściana.

Zaszpachlować należy też główki wkrętów. Podczas szpachlowania temperatura w pomieszczeniu nie może być niższa niż +10C, nie powinna też mocno się wahać, w przeciwnym wypadku płyty mogą się zniekształcić.

Przed szpachlowaniem wszystkie styki i płyty należy dokładnie oczyścić, by nie pozostał żaden brud i kurz oraz należy sprawdzić, czy wszystkie wkręty są dobrze dokręcone. Przy montażu należy zostawić minimalny odstęp miedzy płytami, by mogła się tam przedostać masa szpachlowa.
Poprzeczne i cięte krawędzie wykańcza się pod kontem 22 stopni używając specjalnego hebla. Po czym krawędzie pokrywa się głęboko gruntującym gruntem Knauf Tiefengrund i szpachluje masą szpachlową Knauf Uniflott, styki zaklejając taśmą papierową albo zbrojącą ze szklanego włókna.

Łączenie płyt


Przygotowanie mieszkanki wypełniającej spoiny.


Nakładanie masy na spoinyPrzyklejanie taśmy zbrojącej po uzupełnieniu i wyrównaniu styków

Szpachlowanie

Po zaszpachlowaniu całej powierzchni następuje gruntowanie preparatem „Knauf Spezialgrund K459". Reguluje on absorpcję na powierzchni oraz powoduje, że powierzchnia wygląda jednolicie.

Wykończenie płyt

Powierzchnie z płyt gipsowo kartonowych można malować prawie wszystkimi farbami, za wyjątkiem farb alkalicznych: wapiennych, z płynnego krzemianu potasowego, krzemianowych. Farby dyspersyjno krzemianowe są używane tylko według odpowiednich zaleceń producentów. Płyty gipsowo kartonowe można pokrywać tynkiem, oklejać kafelkami i tapetami.

Montaż puszek elektrycznych

Instalacja gniazdek elektrycznych

Gniazdka elektryczne, włączniki i skrzynki rozdzielcze mogą być montowane na ścianie gipsowo kartonowej w dowolnym miejscu, tylko nie naprzeciwko siebie.

Poza tym, należy uwzględnić następujące czynniki:

1. Ze względu na ochronę przeciwpożarową obowiązkowa warstwa izolacyjna ściany z izolacją z włókien mineralnych DIN 4102-4 (temperatura topnienia 1000oC ≥) powinna być skompresowana do 30 mm.1 - gniazdko elektryczne ; 2 - skompresowana warstwa izolacyjna (> 30 mm)
2. Ściany z innego rodzaju izolacją oraz bez materiałów izolacyjnych.

Gniazdka elektryczną są pokrywane zaprawą gipsową (mniej więcej na grubość 20mm) i okrywane płytami „Knauff"1 - gniazdko elektryczne, 2 - zaprawa gipsowa , 3 - puszka z płyt „Knauff"
Dopuszczalne są osobne loty zasilania, pozostałe otwory powinny być wypełnione zaprawą gipsową.

Systemy ścian działowych

Ściana działowa na profilu metalowym W112

Pojedyncza konstrukcja szkieletowa - okładzina dwuwarstwowa

Wysokość ścian działowych

Profil

Maksymalny rozstaw osiowy słupków

Maksymalna wysokość

 

 

Bez odporności ogniowej

Z odpornością ogniową

Obszar wbudowania

Obszar wbudowania

1

2

1

2

Grubość blachy 0,6 mm

cm

m

m

m

m

CW 50

60,0
40,0
30,0

4,00
5,00
6,00

3,50
4,50
5,50

4,00
5,00*)
6,00*)

3,5
4,50*)
5,50*)

CW 75

60,0
40,0
30,0

5,50
6,50
7,50

5,00
6,00
7,00

5,50
6,50*)
7,50*)

5,00
6,00*)
7,00*)

CW 100

60,0
40,0
30,0

6,50
7,50
9,50

5,75
7,00
8,50

6,50
7,50*)
9,00*)

5,75
7.00*)
8,50*)


Pogrubioną czcionką - dopuszczalne wskaźniki -. Wysokość ścian podporowych według DIN 18183
*) Uzupełnienia do ABP P-3125/6619 i ABP P-3070/0609

Ściana działowa na profilach metalowych W111

Ściana na profilu metalowym - szkielet pojedynczy, okładzina jednowarstwowa

Wysokość ścian działowych

Profil

Maksymalny rozstaw osiowy słupków

Maksymalna wysokość

 

 

Bez odporności ogniowej

Z odpornością ogniową

Obszar wbudowania

Obszar wbudowania

1

2

1

2

Grubość blachy 0,6 mm

cm

m

m

m

m

CW 50

60,0
40,0
30,0

3,00
4,00
5,00

2,75
3,75
4,75

3,00
-
4,00*)

2,75
-
-

CW 75

60,0
40,0
30,0

4,50
6,00
7,00

3,75
5,25
6,25

4,50
-

5,00*)

3,75
-
-

CW 100

60,0
40,0
30,0

5,00
6,50
8,00

4,25
5,75
7,25

5,00
-
5,50*)

4,25
-
-


Pogrubioną czcionką - dopuszczalne wskaźniki -. Wysokość ścian podporowych według DIN 18183
*) Uzupełnienia do ABP P-3125/6619

Obszar wbudowania

1 .Ściany działowe w pomieszczeniach, o niewielkiej ilości przebywających osób, np. mieszkania, hotele, biura oraz szpitale, hole itd.
2 . Ściany działowe w pomieszczeniach, o większej ilości przebywających osób, np. sale wykładowe, audytoria, wystawy, hale targowe, pomieszczenia handlowe oraz takie, w których różnica pomiędzy poziomami posadzki wynosi ≥1 m.

Obciążenie wspornikowe

Haki do 15 kg

Lekkie przedmioty np.: obrazy, mogą być mocowane za pomocą haków X .

• 1- nośność 5 kg, 2 - nośność 10 kg, 3 - nośność 15 kg

Dyble do płyt GK do 0,7 kN/m


1 - Rozprężne dyble z tworzywa sztucznego; 2 -rozprężne dyble rozporowe z metalu; 3 - wisząca szafka

Stojaki / trawersy do 1,5 kN/m


Obciążenie wspornikowe o wartości od 7 kN/m do 1,5 kN/m długości ściany, należy przenieść na konstrukcję budynku za pośrednictwem stojaków lub trawersów.

Nośność dybli do płyt GK - nośność na wyciąganie i ścinanie

Grubość okładziny, mm

Rozprężny dybel z tworzywa sztucznego
ø 8 albo Ø 10 kg

Rozprężny dybel z metalu
Śruba M5 albo M6

12,5

25

30

20

35

40

≥2x12,5

40

50


Według DIN 18183 na ścianach szkieletowych można zawieszać obciążenia wspornikowe do 0,7 kN/m długości ściany w dowolnym miejscu, przy spełnieniu warunków dotyczących wielkości ramienia dźwigni (wysokość szafki ≥30 cm) oraz mimośrodu (głębokość szafki ≤60 cm).

Rozstaw zamocowań kołków rozporowych ≥75 mm.

Mocowanie obciążeń musi być wykonane za pomocą co najmniej 2 rozprężnych dybli z tworzywa sztucznego lub metalu np.: „Tox Universal", „Fiscer Universal", „Molly Schraubanken".
Przygotowane na podstawie materiału firmy „Knauf"


Kategorie: Izolacja, materiały ocieplające, Zewnętrzne i wewnętrzne ocieplanie ścian, Wykończenie wnętrz

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 46

STUDIO PROJEKTOWE A2

ul. Witkiewicza, Gliwice
Nr tel.:+48-66-3492344, +48-66-3492340, E-mail:biuro@pomaluj.com.pl

ŚWIERCZYŃSKI USŁUGI BUDOWLANE

KOSZYKOWA 33/90, Warszawa
Nr tel.:+48-22-6210336, E-mail:prev@op.pl

SZACH P.P.H.

Biała 97 , Biała
Nr tel.:+48-76-8178949

SZU

ul. Gdańska 10 B, Szczecin
Nr tel.:+48-91-4836591, +48-91-8137070, E-mail:kleje@kleje-szu.pl

TAJER

ul. Mszczonowska 59e, Nadarzyn
Nr tel.:+48-22-7298840, E-mail:info@tajer.pl

TAPETY NATRYSKOWE JOLANTA CUGLOWSKA

ul. Lenartowicza 5, Piekary Śląskie
Tel./ mob.:+48-501-170030, E-mail:jola@tapetowanie.com.pl

TAPIS SP.J.

ul. Osterwy 7, Leszno
Nr tel.:+48-65-5268787, Tel./ mob.:+48-605-252329, E-mail:biuro@tapis.com.pl

TARI SP.J. TADEUSZ MAŁYSIAK, MARIAN KONIOR

ul. Witosa 14a, Bestwinka
Nr tel.:+48-32-2141679, E-mail:biuro@tari.bielsko.com.pl

TECH - BUD P.H.U. Mariusz Kubicki

Sierpów 92, zgierski p.
Tel./ mob.:+48-606-907536, E-mail:biuro@tech-bud.eu

TECHNODACH

Elewatorska 13 , Białystok
Nr tel.:+48-85-6626023, E-mail:admin@chemiabudowlana.sklep.pl

1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 46