allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Odnowione: 2013-03-09 13:15   Komentarze: 0   Views: 64  

Farba Fasadowa Akrylowa z Teflon® FAT 15
Drukować 2012-03-12 19:52

Firma:FOVEO TECH, FFiL Śnieżka SA
Adres:Lubzina 34a
Miejscowość:podkarpackie w.
Nr. tel.:+48-14-6811111
Faks:+48-14-6822222
Tel./kom.:
Email:marketing @ sniezka.com
Strona:www.sniezka.pl
Czas pracy:
All company products

Przeznaczenie

Farba Fasadowa Akrylowa z Teflon® surface protecor FAT 15 przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania i renowacji budynków mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Można ją stosować na wszelkie podłoża mineralne: tynki cementowe i cementowo- wapienne, beton oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Zalecana do malowania tynków mineralnych w systemie FOVEO TECH S1.

Cechy szczególne

Wytwarzana jest w oparciu o nowoczesną recepturę zbudowaną na wysokogatunkowej żywicy tetrapolimerowej, absorberach promieniowania ultrafioletowego, środkach hydrofobizujących i uszlachetniających powłokę. Dodatkowo wzbogacona została o unikalną formułę - Teflon® surface protector. Komponent ten zmniejsza napięcie powierzchniowe powłoki i przyczynia się do zwiększenia odporności na zabrudzenia, destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV.

Wydajność:

Do 10m2/L

ZASTOSOWANIE
Farba akrylowa przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania nowych i odnawianych elewacji budynków mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Można ją stosować na wszelkie podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości surowców i nowoczesnej technologii
wyróżnia się: ułatwioną aplikacją, znakomitą przyczepnością do podłoża i efektywnym kryciem. Tworzy gładkie, matowe powłoki odporne na działanie warunków atmosferycznych ze szczególnym wskazaniem na: trwałość koloru, zwiększoną odporność na wodę, ochronę mikrobiologiczną ograniczającą rozwój grzybów, pleśni i alg. Zawarty w farbie dodatek Teflon® surface protector obniża napięcie powierzchniowe powłoki, przez co ogranicza przywieranie zanieczyszczeń do wymalowanej powłoki. Zapewnia wysoką trwałość powłoki oraz swobodną dyfuzję pary wodnej, czyli oddychanie ścian.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy), chemicznej itp. Świeże tynki cementowe, cementowowapienne lub mineralne malować nie wcześniej niż po 28 dniach od ich wykonania, beton zaś nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy. Wszystkie podłoża muszą mieć ustabilizowaną wilgotność oraz zakończony proces twardnienia. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy oczyścić wodą pod zwiększonym
ciśnieniem. Stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć. Ubytki uzupełnić Zaprawą Klejącą KS 10, KS 20, KU 11, KU 21, KW 12 lub standardową zaprawą tynkarską. Przed malowaniem farbą akrylową, podłoża nowe i odnawiane należy pomalować Gruntem Akrylowym GA 10.

SPOSÓB UŻYCIA

Farbę dokładnie wymieszać, nakładać zawsze 2 warstwy - pędzlem, wałkiem w odstępach ok. 4 godzin lub przez natrysk hydrodynamiczny metodą „mokro na mokro". Nie mieszać z farbami innego typu i nie rozcieńczać wodą! Do nanoszenia pierwszej warstwy farbę można rozcieńczyć dodając max. do 10% Gruntu Akrylowego GA 10. Przyjęte proporcje rozcieńczenia zachować na całej malowanej powierzchni. Drugą warstwę nanosić stosując farbę nierozcieńczoną. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tym samym numerze partii produkcyjnej (data ważności i numer partii zamieszczony na opakowaniu). Farby z różnych partii wymieszać razem przed ich użyciem. Przerwy w pracy należy zaplanować z wyprzedzeniem tj. np. po zakończeniu prac w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.

UWAGI / ZALECENIA

Stosować przy temperaturze podłoża i otoczenia +5ºC do +25ºC. Nie nakładać na nagrzane podłoże. W trakcie pracy oraz podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. Chronić wymalowaną powierzchnię do czasu wyschnięcia za pomocą folii lub gęstej siatki osłonowej. Temperatura podłoża i otoczenia podczas malowania oraz przez kolejne 24 godziny nie może być niższa od +5ºC. Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć wodą. Stosowanie farby w systemach ociepleń w ciemnych, intensywnych kolorach (o współczynniku odbicia światła rozproszonego poniżej 20%) nie powinno przekraczać 10% malowanej powierzchni. Przed przystąpieniem do malowania elewacji, należy sprawdzić na małym fragmencie zgodność zamówionego koloru. Jakiekolwiek uwagi dotyczące niestandardowych cech farby i jej koloru należy zgłaszać natychmiast do sprzedawcy. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. W przypadku łączenia farby z wyrobami innych producentów, firma
nie ponosi odpowiedzialności.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Temperatura przechowywania od +5ºC do +30ºC. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Data ważności i numer partii na opakowaniu. Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy.

NARZĘDZIA
Pędzel, wałek sznurkowy, naturalny o wysokości włosia powyżej 19 mm, agregat malarski hydrodynamiczny (dysza 0,43 mm, ciśnienie 180 bar, rozcieńczenie - brak).

ZUŻYCIE
Od 5 do 10 m²/l przy jednokrotnym malowaniu w zależności od struktury malowanej powierzchni oraz użytych narzędzi.

KLASYFIKACJA I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zawiera: Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. Limit zawartości LZO dla tego produktu: kat. (A/c/FW), max. 40g/l (2010). Produkt zawiera max. 40 g/l.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Produkt wchodzi w skład Zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem FOVEO TECH S objętego Aprobatą Techniczną AT-15-8290/2011. Deklaracja Zgodności 01/FTS/2010, wydanie 3 z 27.01.2012 r.
Jednostka certyfikująca: Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej.

OPAKOWANIA
wiadra plastikowe 9 l, 4,5 l


Kategorie: Materiały wykończeniowe i ocieplające do fasad
Farba Fasadowa Akrylowa z Teflon® FAT 15
Farba Fasadowa Akrylowa z Teflon® FAT 15Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4

SABO-STOBUD-Markety budowlane

Zespół sieci sklepów SABO & STOBUD. ul. Waryńskiego 26, Suwałki
Nr tel.:+48-87-5665597, E-mail:[email protected]

FOVEO TECH, FFiL Śnieżka SA

Profesjonalne Systemy Ociepleń Budynków. Lubzina 34a, podkarpackie w.
Nr tel.:+48-14-6811111, E-mail:[email protected]

MAJSTER - POL

producent wysokiej jakości produktów chemii budowlanej Atstovas Lietuvoje: UAB "EUPRAGIA", Lietuva
Nr tel.:+370-602-07990, Tel./ mob.: , E-mail:[email protected]

SCHÜCO INTERNATIONAL Polska Sp. z o.o.

ul. Filipinki 20, Warszawa
Nr tel.:+48-22-5725810, E-mail:[email protected]

QUICK - MIX SP. Z O.O.

Zaprawy do klinkieru, kleje do płytek, hydroizolacja. ul Brzegowa 73, Strzelin
Nr tel.:+48-71-3927220, E-mail:[email protected]

ZAKŁAD PRODUKCYJNY NOFAR

Producent tynków, pigmentów, rozcieńczalników, piasków kwarcowych, kruszyw marmurkowych, wyrobów asfaltowych, farb i emalii. Mroczków 4, Bliżyn, skarżyski p.
Nr tel.:+48-41-2541019, E-mail:[email protected]

1 2 3 4