allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 2393

Stromy zjazd do garażu
Drukować 2019-01-10 23:56  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Pewne fragmenty nawierzchni brukowanych wymagają specjalnego potraktowania. Jednym z nich jest zjazd do garażu w podpiwniczeniu. Zwłaszcza, jeśli mamy do pokonania dużą różnicę wysokości na krótkim odcinku.

Brukowanie za pomocą betonowej kostki brukowej nie jest operacją bardzo skomplikowaną i nie
wymaga wyjątkowego przygotowania teoretycznego. Pewne fragmenty nawierzchni brukowanych wymagają jednak specjalnego potraktowania. Jednym z nich jest zjazd do garażu w podpiwniczeniu.

Garaż poniżej poziomu gruntu

Mowa tu oczywiście o przypadkach dość specyficznych, tzn. takich, w których najniższa kondygnacja posadowiona jest głęboko a odległość od bramy garażowej do granicy działki
mała. W innych sytuacjach sprawę rozwiązuje odpowiednio długi, dość łagodny podjazd - jednak nawet wtedy warto zastosować kilka z przedstawionych niżej rozwiązań. Wróćmy jednak do sytuacji, w której mamy do pokonania dużą różnicę wysokości na krótkim odcinku. Podjazd musi być wtedy bardzo stromy, zbliżony do maksymalnego dopuszczonego prawem. W tym wypadku
najistotniejszym aktem prawnym jest Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Stromy podjazd - zasady wykonania

Maksymalny spadek pochylni w garażu indywidualnym określa ono na 25%. Oznacza to, że na 1m długości rzutu następuje 25cm różnicy wysokości. Łatwo wyliczyć, że do pokonania 1,5m różnicy potrzeba 6m szerokości między budynkiem a granicą działki. To jednak podjazd ekstremalny. Wykonanie go w najprostszy możliwy sposób, czyli z zastosowaniem dwóch przełamań i prostego odcinka w 25-cio procentowym spadku między nimi może spowodować duże problemy zarówno przy wjeżdżaniu do garażu jak i wyjeżdżaniu z niego. Przy tak ekstremalnym spadku warto więc zastosować najazd i zjazd o długości około metra (lub więcej, zależnie od tego ile miejsca możemy przeznaczyć na całą pochylnię) i kącie nachylenia równym połowie spadku właściwej części pochylni. Takie rozwiązanie zapobiegnie z jednej strony „zawieszeniu" się samochodu podwoziem
na przełamaniu pochylni, a z drugiej - uderzeniu przodem pojazdu o podjazd przy wjeżdżaniu pod
górę.

Dla wygody użytkowników spadek nie powinien również zaczynać się przed samą bramą garażową, ani tuż za bramą na posesję. O ile jest to możliwe ze względu na wymiary i geometrię działki, warto zostawić przynajmniej 1m wypłaszczenia przed bramą garażową (jeśli garaż jest w piwnicy - warto wręcz zastosować kontrspadek o nachyleniu od bramy około 1%). Wygodne wypłaszczenie przed bramą na posesję powinno mieć długość odpowiadającą mniej więcej długości samochodu. Te dwie zasady dotyczą nie tylko stromych podjazdów, warto stosować je niezależnie od kąta nachylenia pochylni.

A co z nawierzchnią?

W zasadzie każdy rodzaj kostki brukowej możliwy do zastosowania dla ruchu kołowego sprawdzi się
i tutaj. Należy jednak szczególnie zadbać o przyczepność. Paradoksalnie wcale nie oznacza to że lepsza będzie kostka o nierównej powierzchni łamanego kamienia. Taki materiał może być trudny do odśnieżania. Lepsza będzie więc gładka kostka o równych fugach. Znaczenie ma również kierunek układania kostki. Tak samo jak w wypadku ścieżek, na podjazdach i wjazdach na posesję  szczególnie tych o dużym nachyleniu, kostka powinna być układana pod skosem do kierunku jazdy oraz do kierunku spadku, najlepiej jeśli jest to kąt 45°. Zwiększy to jej nośność i stabilność, a także zmniejszy hałas wywoływany przez przejeżdżający pojazd.

Jak układać kostkę na stromiźnie

W wypadku tak dużego nachylenia nawierzchni nieco zmieni się także technika układania kostki. Pierwsza zmiana nastąpi przy niwelacji terenu. Może zajść potrzeba jego dodatkowej stabilizacji za
pomocą np. geowłókniny, mielonego żużla lub cementu. Samo poprawne wykonawstwo moż również nastręczać większych trudności niż w wypadku poziomych powierzchni - warto więc zlecić je fachowcom. Kolejna istotna różnica technologiczna nastąpi również na etapie wykonywan podsypki. O ile w wypadku powierzchni poziomych najczęściej wykorzystuje się podsypkę piaskową, o tyle w wypadku powierzchni w spadku powinna to być podsypka piaskowo - cementowa o proporcjach piasku do cementu od 1:10 do nawet 1:4.

Warto również przemyśleć instalację ogrzewającą (i odladzającą) podjazd, co znakomicie ułatwi używanie garażu zimą. Jeśli spadek skierowany jest w stronę budynku (garaż w podpiwniczeniu), podnóża pochylni należy zastosować odwodnienie liniowe, które zapobiegnie zalewani pomieszczenia przez wodę opadową. Warto również przemyśleć rozwiązania ułatwiająch naprowadzenie samochodu na początek podjazdu i utrzymanie właściwego toru jazdy, takie jak boczne pasy z kostki o wyczuwalnie różnej fakturze czy też elementy naprowadzające koła pojazdu które mogą być wykonane z krawężników, palisad bądź po prostu nieco wyżej ułożonej kostki.

Podjazd do garażu

Rys. Buszrem

Potencjalne problemy ze stromym podjazdem do garażu i ich rozwiązania.
Niebieskie strzałki oznaczają kierunek spływu wody.

1. Ekstremalnie nachylony podjazd do garażu wykonany w najprostszy możliwy sposób
Generuje to niestety pewne problemy zarówno przy wjeżdżaniu...
2. ...jak i wyjeżdżaniu z garażu, a woda deszczowa zwyczajnie zalewa kondygnację.
3. Rozwiązanie wymaga niestety nieco większej przestrzeni. Precyzyjnie o 2m dłuższej. 1m
więcej zajmą wypłaszczenia na początku i końcu pochylni,
4. ...a dodatkowy 1m przeznaczony zostanie na przeciwspadek przed bramą,
zabezpieczający przed zalaniem garażu wodą.

Źródło:Buszrem


Kategorie: Wokół domu, Brukarstwo

 

Podjazd do garażu | Buszrem

Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4 5 ... 108