allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 139

Nowy trend w budownictwie - synergiczne instalacje w domu
Drukować 2011-08-01 17:52  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Budując dom inwestor staje przed wieloma wyborami - jednym z nich jest decyzja dotycząca zakupu systemu grzewczego i rodzaju wentylacji. Zdecydować się może między innymi na standardowy piec gazowy, nowoczesny kondensacyjny lub bardziej zaawansowane rozwiązanie grzewcze: pompę ciepła. Jeżeli dom ma być również energooszczędny, zamiast tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej poważnie należy przemyśleć wentylację z odzyskiem ciepła - rekuperację. Jak zaprojektować i wykonać te systemy w domu, by uwzględniały one wzajemnie parametry swojej pracy i by energię cieplną z rekuperacji umiał wykorzystać system grzewczy?

Spójne, syntetyczne rozwiązanie tego zagadnienia rozpoczyna się już od projektu. Projekt jest pierwszym i najważniejszym krokiem na drodze do wykonania synergicznych, współpracujących ze sobą systemów. Dobór i obliczenia parametrów grzewczych i wentylacyjnych powinny być tak wykonane, by uwzględniały swoje wzajemne wpływy.

W wyniku takiego podejścia inwestor zyskuje:

1. zmniejszenie kosztów inwestycyjnych systemu grzewczego (różnica nawet do 20%),
2. zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych systemu grzewczego: nawet do 50% oszczędności na kosztach ogrzewania w miesiącach zimowych,
3. uniknięcie kolizji instalacji grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,
4. stały dostęp do świeżego powietrza zewnętrznego bez strat energetycznych (zarówno zimą, jak i latem).


Największą synergię i oszczędności udaje się uzyskać przy systemie grzewczym opartym na pompie ciepła. Przyjmując do obliczeń określone parametry zmniejszonego przez rekuperację zapotrzebowania domu na ciepło, dobrane urządzenie może być nawet o rząd czy dwa rzędy wielkości mniejsze. Oszczędzamy również na długości dolnego źródła i ilości rurek do ogrzewania. Dzięki braku przewymiarowania urządzenia i instalacji, zaoszczędzić można na etapie zakupu i wykonawstwa nawet do 15-17.000 zł.

Projekt - klucz do sukcesu

Nie wyobrażamy sobie wybudowania domu bez projektu - byłoby to niemożliwe. Podobnie z wykonaniem efektywnego systemu grzewczego, wentylacyjnego i klimatyzacyjnego - należy go przede wszystkim prawidłowo zaprojektować. W nowym, synergicznym podejściu do projektowania czuwa nad tym jedna osoba - inżynier, którego podstawowym zadaniem jest przemyślenie wszystkich trzech instalacji sterujących klimatem i zaprojektowanie ich jako całość (choć technicznie mogą być to niezależne trzy opracowania). Tylko wtedy możliwe jest uzyskanie efektu synergii, również tego wynikającego z wpływu instalacji na siebie. Projektant pod uwagę bierze przede wszystkim przeznaczenie pomieszczeń, ich powierzchnię, izolację przegród (ścian, podłogi, sufitu), wielkość powierzchni przeszklonych i współczynnik strat ciepła/zimna dla okien, usytuowanie pomieszczeń względem stron świata, dodatkowe elementy wydzielające ciepło w pomieszczeniach (oświetlenie, komputery - szczególnie przy obliczeniach klimatyzacji).

Taki pełnowartościowy synergiczny projekt instalacji w domu przewiduje między innymi:

1. dokładne dobranie mocy urządzenia grzewczego i instalacji grzewczej, co pozwoli uniknąć nadmiernych kosztów inwestycyjnych,
2. dokładne dobranie ilości powietrza wentylowanego, tak aby zapewnić komfort mieszkańcom,
3. dokładne dobranie mocy klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach,
4. uwzględnienie w instalacji grzewczej odzysku ciepła z rekuperacji, co pozwoli jeszcze bardziej zmniejszyć koszty zarówno inwestycyjne, jak i eksploatacyjne,
5. uwzględnienie w instalacji klimatyzacyjnej odzysku chłodu z rekuperacji, co pozwoli zmniejszyć koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne,
6. uwzględnienie bezkolizyjnego prowadzenia wszystkich instalacji oraz odpowiednie umiejscowienie grzejników, nawiewów klimatyzacji oraz nawiewów i wyciągów rekuperacji,


Oszczędności i zalety kompleksowych rozwiązań można rozpatrywać na kilku poziomach, dlatego mówimy o co najmniej kilku wymiarach synergii w instalacjach sterujących komfortem klimatycznym w domu.

1. Informacyjny
Inwestor powinien mieć kompleksową, rzetelną i obiektywną wiedzę na temat określonych rozwiązań jeszcze przed budową domu. Otrzymać powinien również informację, jakie rozwiązanie w zakresie wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji będzie najlepsze dla jego budowy i dlaczego. Poruszony powinien być również temat:

1. zaprojektowania kominka z zamkniętą komorą spalania oraz niezależnym doprowadzeniu do niego powietrza,
2. wyposażenia domu w rolety czy markizy, które odetną w lecie nadmierne nasłonecznienie niektórych pomieszczeń,
3. zostawieniu pod fundamentem przejścia na gruntowy wymiennik ciepła czy dolne źródło do pompy ciepła,
4. doprowadzenia kanalizacji do miejsca zamontowania rekuperatora, etc.


2. Projektowy

Rzetelny wykonawca nie rozpocznie prac instalacyjnych bez otrzymania obliczeń inżynierskich, które pozwalają dobrać idealne parametry systemów. Wszystko po to, by instalacje pracowały bez zarzutu, zapewniały komfort klimatyczny i konkretne, odczuwalne oszczędności. Każdy z projektów koordynować od samego początku powinna jedna osoba. To daje gwarancję, że parametry jednego systemu będą uwzględniały parametry drugiego, co przełoży się na oszczędności i jeszcze większy komfort z użytkowania. Pozwoli też wyeliminować te rozwiązania, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego.

3. Kontaktowy
Przez cały czas dobierania, projektowania i wykonywania instalacji grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej inwestor kontaktuje się z jedną osobą, z którą konsultuje swoje pomysły i dyskutuje na temat wątpliwości. Jedna osoba, jedna umowa, jedna odpowiedzialność. Na etapie powykonawczym jest również jeden, synergiczny serwis do wszystkich trzech instalacji (ograniczenie kosztów).

4. Ekonomiczny
Decydując się na wykonanie dwóch lub trzech instalacji w jednej firmie udaje się uzyskać niższą cenę, niż gdyby zlecać ich wykonanie osobno. Dzieje się tak w wyniku, tego że niektóre działania są podejmowane tylko jeden raz, niezależnie od ilości zamawianych instalacji (handlowiec, inżynier, administracja) i w przypadku większej ilości instalacji koszty te rozkładają się.

5. Wymiar oszczędności inwestycyjnych
Niższe koszty ogrzewania dzięki rekuperacji. Niższe koszty chłodzenia dzięki rekuperacji. Niższe koszty ogrzewania dzięki precyzyjnemu doborowi systemu grzewczego, urządzeń, instalacji itd. (idealnie dopasowane do określonego budynku zamiast, jak bywa najczęściej, przewymiarowane).
Urządzenie grzewcze mniejszej mocy uwzględniające temperatury i ilości powietrza wentylacyjnego jest tańsze! Tańsze jest również wykonanie instalacji grzewczej o mniejszej mocy (mniejsze grzejniki, mniej pętli ogrzewania podłogowego/ściennego/sufitowego).
Urządzenie chłodnicze mniejszej mocy uwzględniające temperatury i ilości powietrza wentylacyjnego.

6. Wymiar oszczędności eksploatacyjnych
Dzięki dokładnemu doborowi urządzeń wentylacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych, do osiągnięcia tych samych parametrów komfortu klimatycznego w domu zużywa się mniej energii. Po pierwsze z powodu dobrania idealnie dopasowanych urządzeń, po drugie z właściwie zaprojektowanych górnych i dolnych źródeł ciepła (w przypadku pompy ciepła).

7. Wymiar techniczny i wykonawczy
Oznacza on odpowiedni, bezkolizyjny sposób prowadzenia instalacji, odpowiednie umiejscowienie źródeł ciepła, nawiewów i wyciągów rekuperacji oraz nawiewów klimatyzacji, tak aby współpracowały ze sobą zamiast kolidować. Wszystkie te parametry powinny być ustalone już na etapie projektu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Rekuperatory (www.rekuperatory.pl) oraz Synergia Dla Domu (www.synergiadladomu.pl)

Źródło:ROHA GROUP


Kategorie: Ogrzewanie , Wentylacja

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4 5 ... 127

PURMO GROUP

PURMO GROUPproducent grzejników ul. Przemysłowa, Rybnik
Nr tel.:+48-22-6432520, E-mail:[email protected]

FOKUS P.P.H.U.

producent i dystrybutor kotłów C.O. Czermin , Pieruszyce 3, pleszewski p.
Nr tel.:+48-62-7416735, Tel./ mob.:+48-606-322231, +48-505-060436, E-mail:[email protected]

MALEJKA S.C.

produkcent komorowych kotłów węglowych Fabryczna 15, Mysłowice
Nr tel.:+48-32-2221241 , E-mail:[email protected]

VATRA

producent pomp ciepła Ul. Wrocławska 53, Kraków
Nr tel.:+48-12-6379026, E-mail:[email protected]

Ś.P.U. BIAŁEK

produkcja sterowanych kotłów miałowo - węglowych Lubomierz 19a, Pleszew
Nr tel.:+48-62-7419267, Tel./ mob.:+48-604-237194, E-mail:[email protected]

KOMIZ

Producent kotłów na paliwa stałe. Kotły SZTOKER. ul. Lenartowicka 39 , Pleszew
Nr tel.:+48-62-7420940, Tel./ mob.:+48-517-540830, E-mail:[email protected]

HEATPLIUSAS, MB

Europos pr. 122, Kaunas
Tel./ mob.:+370-601-74734, E-mail:[email protected]

VOGEL & NOOT

producent stalowych grzejników Polska, Polska
Nr tel.:+48-67-3565171, E-mail:[email protected]

1 2 3 4 5 ... 127