allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 3124

Bezpieczeństwo pożarowe budynków – właściwości i klasyfikacja wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień
Drukować 2009-04-20 08:25  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Jednym z elementów bezpieczeństwa pożarowego budynków, w których mieszkamy, pracujemy lub przebywamy są, poza rozwiązaniami konstrukcyjnymi, organizacyjnymi i wyposażeniem także właściwości materiałów budowlanych, z których są one wykonane. Tylko materiały niepalne nie przyczyniają się w żaden sposób do rozwoju pożaru i nie stwarzają zagrożenia nawet w przypadku, gdy obok nich pojawi się ogień. Tymczasem wyroby palne w określonych warunkach, pod działaniem przypadkowego płomienia, a czasem tylko wysokiej temperatury same się zapalają. Tym samym stając się paliwem, zwiększają ogień i przyczyniają się do szybszego rozwoju pożaru.


Jak zatem ocenić możliwe zachowanie wyrobu budowlanego w zetknięciu z ogniem, jego potencjalną palność?


Wystarczy sprawdzić jego euroklasę, czyli klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień, identyczną w całej Unii Europejskiej. Zawiera ona wszystkie ważne informacje o zachowaniu wyrobów pod wpływem ognia. Zgodnie z nią każdy wyrób budowlany zostaje zaklasyfikowany do jednej z siedmiu podstawowych ogniowych euroklas: A1, A2, B, C, D, E, F. Taki rankingowy układ jest przejrzysty i zrozumiały. Najlepsze, najbezpieczniejsze pożarowo wyroby znajdują się w klasie A1, w kolejnych są klasyfikowane wyroby wykazujące coraz gorsze właściwości ogniowe (coraz bardziej / łatwiej palne) aż do wyrobów klasy F, dla których nie określa się żadnych wymagań, bo praktycznie żadnych nie są w stanie spełnić.


Główną przesłanką zakwalifikowania wyrobu do jednej z w/w klas podstawowych jest ilość i szybkość wydzielania ciepła (charakterystyka, jak szybko wyrób się pali, czyli w praktyce - jak efektywnym jest paliwem). Jednak nie jest to jedyny czynnik wpływający na ocenę materiału pod względem zagrożenia pożarowego. Równie ważna, bo mająca bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi w warunkach zagrożenia pożarowego jest możliwość wytwarzania przez wyrób dymu oraz płonących kropli i cząstek. Gęsty dym w każdej sytuacji utrudnia ewakuację, a także może zawierać trujące gazy, stanowiące bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. Płonące krople i cząstki, wytwarzane podczas spalania pewnych materiałów, mogą powodować dotkliwe oparzenia oraz sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenieniu się pożaru na inne kondygnacje odległe od miejsca jego wybuchu, co może dramatycznie utrudniać ewakuację i prowadzenie akcji ratowniczej. Dlatego oprócz klasy podstawowej na kompletną klasyfikację ogniową składają się jeszcze dwie dodatkowe: w zakresie wydzielania dymu i w zakresie występowania płonących kropli/cząstek.


Choć wszystkich możliwych euroklas jest bardzo wiele, korzystając z opisów właściwości związanych z odpowiednimi oznakowaniami, zawartymi w poniższych tabelach, można dobrze scharakteryzować każdy wyrób, tylko na podstawie kodu jego klasyfikacji ogniowej. A samą klasyfikację możemy odczytać z etykiety, znajdującej się na opakowaniu wyrobu w każdym składzie czy markecie budowlanym.

W ten sposób każdy może łatwo sprawdzić przed zakupem, jakie właściwości ogniowe ma dowolny wyrób budowlany. Znajomość klasyfikacji ogniowej i wybieranie bezpieczniejszych, niepalnych materiałów może pomóc w poprawie bezpieczeństwa pożarowego naszych domów, bo jak zazwyczaj, najbardziej opłaca się profilaktyka i unikanie szkód poprzez eliminację zagrożeń i nienarażanie  się na niepotrzebne ryzyko.

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych - klasy podstawowe

Euroklasa klasa podstawowa

Charakterystyka wyrobu

A1

Najwyższa, najlepsza klasy obejmujące bezpieczne, niepalne wyroby.

Nie palą się, więc nie wytwarzają dymu, kropli etc.

A2

B

C

D

E

Wyroby o kolejno coraz gorszych właściwościach ogniowych, w coraz wyższym stopniu palne, które w różnym, kolejno w coraz większym stopniu przyczyniają się do rozwoju pożaru.

Klasom A2, B, C, D, towarzyszą obowiązkowo dwie dodatkowe klasyfikacje - określające ilość dymu (s1 lub s2 lub s3) i płonących kropli (d0 lub d1 lub d2) towarzyszących spalaniu się tych wyrobów.

Klasie E – tylko informacja o płonących kroplach (d2) lub ich braku.

F

Grupa najniższa obejmująca wyroby łatwopalne, dla których nie określa się żadnych wymagań oraz wyroby niezbadane (o niewiadomych właściwościach ogniowych)

Klasyfikacja dodatkowa w zakresie wydzielania dymu

oznaczenie

Ilość i szybkość wytwarzania dymu przez palący się wyrób

 

 

s1

 

 

Prawie bez dymu

 

s2

 

 

Średnia ilość i gęstość dymu

 

s3

 

 

Bardzo dużo gęstego dymu

Klasyfikacja dodatkowa w zakresie występowania płonących kropli/cząstek

oznaczenie

Intensywność wytwarzania płonących kropli i cząstek

przez palący się wyrób

 

d0

 

 

Brak płonących kropli

 

d1

 

Niewiele płonących kropli (podobne do iskier z płonącego drewna)

 

d2

 

Bardzo wiele kapiących płonących kropli i cząstek

Jak korzystać z tabel - przykłady:

A1 - najwyższa euroklasa, bezpieczne, niepalne wyroby, nie palą się.

B-s3,d2 - wyrób w małym stopniu palny (B - trzecia z kolei klasa po A1 i A2), tzn. wydzielający mało ciepła pod wpływem ognia, jednak wydzielający dużo dymu (s3) i wytwarzający płonące krople i cząstki (d2).

D-s1,d0 - wyrób wydzielający dość dużo ciepła (D - trzecia od końca klasa; tylko E i F są gorsze), a więc przyczyniający się w istotnym stopniu do rozwoju pożaru, jednak przy tym wytwarzający mało dymu (s1)
i
podczas spalania nie tworzący płonących kropli i cząstek (d0).

F- wyrób bardzo łatwopalny (najniższa klasa), wydzielający bardzo dużo energii, przyczyniający się do tak szybkiego rozwoju pożaru, że określanie poziomu wytwarzania dymu i kropli nie ma już znaczenia; uwaga
- również wyrób niezbadany, niesklasyfikowany, o którym nic pewnego nie możemy powiedzieć.

Źródło:Rockwool


Kategorie: Ochrona , Systemy i środki ochrony przeciwpożarowej

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 26

ALARMNET

ul. Rydygiera 12, Warszawa
Nr tel.:+48-22-6634085, E-mail:[email protected]

ALARMTECH POLSKA SP. Z O.O.

ul. Kielnieńska 115, Gdańsk
Nr tel.:+48-58-3402440, E-mail:[email protected]

ALARMTRONIK

Piastowska 45/8, Wrocław
Nr tel.:+48-71-3280971, Tel./ mob.:+48-601-794564, E-mail:[email protected]

ALFA-SYSTEM SP. Z O.O.

Gronowa 17 , Poznań
Nr tel.:+48-61-8202214 , Tel./ mob.: +48-660-448872 , E-mail:[email protected]

ALKAM SYSTEM SP. Z O.O.

ul. Bydgoska 10, Legnica
Nr tel.:+48-76-8623417

ALKOM S.C.

M.Kajki 10/12a, Olsztyn
Nr tel.:+48-89-5340845, E-mail:[email protected]

ALKOMATY TOP TRADE

Al. Rzeczypospolitej 8/109, Gdańsk
Nr tel.:+48-58-7618603, +48-58-7321943, Tel./ mob.:+48-602-150220, E-mail:[email protected]

ALL-INSTAL

Powstańców 15, Książ Wielkopolski
Nr tel.:+48-61-2822566, E-mail:[email protected]

ALPOL

ul. Dolna Wilda 92A, Poznań
Nr tel.:+48-61-8358700, E-mail:[email protected]

AMITECH POLAND SP. Z O.O.

Nowy Świat 20a, Gdańsk
Nr tel.: +48-58-3402727, E-mail:[email protected]

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 26