allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 117

Obrona przed wypłatą odszkodowań za hałas
Drukować 2009-01-05 14:22  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Rozwój tras komunikacji samochodowej w zakresie dróg krajowych spowoduje degradację hałasem terenów sąsiadujących. W oparciu o oceny po inwestycyjne może pojawić się wiele wniosków o utworzenie obszarów ograniczonego użytkowania ze względu na hałas.

Planowany rozwój tras komunikacji samochodowej w zakresie dróg krajowych spowoduje degradację hałasem sąsiadujących z drogami terenów użytkowanych przez ludność. W świetle ustawy Prawo ochrony środowiska w oparciu o oceny po inwestycyjne wybudowanych dróg krajowych w ramach programu na lata 2008-2012 może pojawić się wiele wniosków do wojewódzkich sejmików samorządowych o utworzenie obszarów ograniczonego użytkowania ze względu na hałas.
Projektowane w Ministerstwie Infrastruktury Rozporządzenie w sprawie zakresu dokumentacji niezbędnej do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi krajowej oraz rekompensat dla właścicieli nieruchomości położonych w tym obszarze ma wskazać drogę postępowania dyrektorom regionalnych dróg krajowych w celu zminimalizowania wielkości wypłacanych odszkodowań za hałas po powstaniu obszarów ograniczonego użytkowania. Proponowane formy rekompensaty wpisane w paragrafie 5 (ustęp 2, punkt 2) obejmują wypłatę jednorazowego odszkodowania, montaż stolarki okiennej o podwyższonej izolacyjności akustycznej i realizację ekranów akustycznych na elewacjach obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz czasowy pobyt dzieci i młodzieży. Trzecie rozwiązanie z technicznego punktu widzenia budzi wiele niepokoju o skuteczność w akceptowalnych warunkach ekonomicznych. Koszt rekompensaty zgodnie z projektowanym rozporządzeniem będzie obciążał zarządcę drogi krajowej, co jest oczywiste w świetle Prawa ochrony środowiska. Pytanie, jakie od razu się nasuwa jest takie, czy to rozporządzenie ułatwi życie zarządcom dróg krajowych i zmniejszy obciążenie finansowe na wypłatę odszkodowań. Nakazanie umieszczenia w ocenach po inwestycyjnych informacji przydatnych do rewitalizacji budynków (wymaganych przepisami budowlanymi, a nie Prawem ochrony środowiska) byłoby krokiem zwiększającym oszczędności. Informacje przydatne do procesu rewitalizacji zmniejszyłyby kwotę roszczenia o ok. 25 % dla wnioskujących o odszkodowanie za konieczność poprawy stanu technicznego budynku. Projektowane rozporządzenie nie wprowadza takowego nakazu przy opisie zawartości dokumentacji składanej do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Jest to o tyle niezrozumiałe, że bazą wiedzy do określenia wskaźników wynikających z przepisów budowlanych jest ta sama baza wiedzy, jaka jest wykorzystywana do ocen oddziaływania na środowisko dla hałasu nieustalonego od źródeł związanych z komunikacją. Innym zagadnieniem jest forma dochodzenia roszczeń, jaką opisuje ustawa Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z ustawą tylko na drodze postępowania sądowego można dochodzić roszczenia o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości od podmiotu będącego powodem powstania obszaru ograniczonego użytkowania, czyli od zarządcy drogi krajowej. Polubowne rozwiązanie nie jest ustawowo przewidywane, a składanie wniosków do zarządcy może skończyć się jak w przypadku obszarów dla lotnisk w Warszawie, czy Poznaniu. Wnioski były przyjmowane, analizowane, a potem odrzucane, co zapewne miało na celu wyczerpanie przeciwnika. Czytając projekt rozporządzenia za niepokojący należy uznać fakt, że Państwo Polskie nie przewiduje wprowadzenia w takich sytuacjach prospołecznych i zyskownych dla zarządców dróg technik rozwiązywania zagadnienia degradacji akustycznej środowiska zbudowanego. Na hałasie możne zarobić, tylko potrzebna jest do tego wola.

mgr inż. wibroakustyk Jacek Danielewski

 

 


Kategorie: Izolacja, materiały ocieplające, Ochrona , Systemy i środki ochrony przeciwpożarowej

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 26

ALARMNET

ul. Rydygiera 12, Warszawa
Nr tel.:+48-22-6634085, E-mail:[email protected]

ALARMTECH POLSKA SP. Z O.O.

ul. Kielnieńska 115, Gdańsk
Nr tel.:+48-58-3402440, E-mail:[email protected]

ALARMTRONIK

Piastowska 45/8, Wrocław
Nr tel.:+48-71-3280971, Tel./ mob.:+48-601-794564, E-mail:[email protected]

ALFA-SYSTEM SP. Z O.O.

Gronowa 17 , Poznań
Nr tel.:+48-61-8202214 , Tel./ mob.: +48-660-448872 , E-mail:[email protected]

ALKAM SYSTEM SP. Z O.O.

ul. Bydgoska 10, Legnica
Nr tel.:+48-76-8623417

ALKOM S.C.

M.Kajki 10/12a, Olsztyn
Nr tel.:+48-89-5340845, E-mail:[email protected]

ALKOMATY TOP TRADE

Al. Rzeczypospolitej 8/109, Gdańsk
Nr tel.:+48-58-7618603, +48-58-7321943, Tel./ mob.:+48-602-150220, E-mail:[email protected]

ALL-INSTAL

Powstańców 15, Książ Wielkopolski
Nr tel.:+48-61-2822566, E-mail:[email protected]

ALPOL

ul. Dolna Wilda 92A, Poznań
Nr tel.:+48-61-8358700, E-mail:[email protected]

AMITECH POLAND SP. Z O.O.

Nowy Świat 20a, Gdańsk
Nr tel.: +48-58-3402727, E-mail:[email protected]

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 26