allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 14

91,3 mld zł dla polskiej gospodarki – nowe możliwości dla branży nieruchomości
Drukować 2008-12-10 10:58  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Unijne wsparcie i pakiet antykryzysowy ożywią polską gospodarkę

Firmy związane z branżą nieruchomości komercyjnych mają co najmniej dwa powody do zadowolenia: unijny pakiet pomocowy dla Polski oraz antykryzysowy plan rządu Donalda Tuska. Łatwiej dostępne i dobrze spożytkowane środki pochodzące z funduszy europejskich oraz wpływy z budżetu będą impulsem do rozwoju polskiej gospodarki. Jeśli strategia antykryzysowa zostanie mądrze przeprowadzona i w pełni uda się osiągnąć zamierzone cele, to skorzystają na tym wszystkie branże.

Unijna pomoc dla Europy i Polski

Opracowany 26 listopada b.r. przez Komisję Europejską pakiet pomocowy dla krajów unii przewiduje wsparcie finansowe w wysokości 200 mld euro. Komisja Europejska planuje także skrócenie czasu oczekiwania na wypłaty pieniędzy pochodzących z funduszy strukturalnych. (źródło: http://ec.europa.eu/polska) Oznacza to szybszy dostęp do zasobów finansowych przeznaczonych m.in. na rozwój infrastruktury drogowej oraz wspieranie przedsiębiorczości. - Rozwiązania korzystne dla biznesu zawsze mają pozytywne przełożenie na sytuację, w jakiej znajduje się branża nieruchomości komercyjnych. Z analogiczną zależnością mamy do czynienia w przypadku wysokości nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na rozbudowę sieci dróg. Wszelkie ułatwienia odnoszące się do działalności gospodarczej przyczyniają się do umocnienia podmiotów istniejących na rynku nieruchomości.

Plan antykryzysowy: zielone światło dla kredytowania inwestycji

Dużą szansą dla branży nieruchomości komercyjnych jest strategia antykryzysowa. Jednym z ważniejszych punktów rządowego planu jest zwiększenie do 40 mld zł kwoty przeznaczonej na poręczenia kredytów (także międzybankowych) oraz gwarancje dla banków. (źródło: http://www.kprm.gov.pl/) Jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ łatwiejszy dostęp do kredytów oznacza większą swobodę dysponowania środkami finansowymi. Większe możliwości konsumpcyjne oraz inwestycyjne wiążą się ze wzrostem poziomu wydatków, co w konsekwencji przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Wszystko to pozytywnie wpływa na rynek nieruchomości przemysłowych.

Większa pula pieniędzy na kredyty

Kolejny punkt strategii antykryzysowej, przewiduje zwiększenie o 20 mld zł możliwości udzielania kredytów dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez zasilenie budżetu Banku Gospodarstwa Krajowego o 2 mld zł. (źródło: http://www.kprm.gov.pl/) Dla wielu przedsiębiorstw zaciągnięcie kredytu jest jednym z podstawowych lub nawet jedynym źródłem finansowania inwestycji. Dlatego tak ważne jest przełamanie niechęci banków do świadczenia tego rodzaju usług. Działania rządu przyczynią się do zwiększenia popytu na powierzchnie magazynowe oraz produkcyjne.

Łatwiejszy dostęp do środków unijnych

Ważnym elementem rządowego pakietu antykryzysowego jest również usprawnienie procesu absorbcji środków unijnych. Zgodnie z planem polskie firmy powinny wydać ze środków unijnych 16,8 mld zł. W związku w zaliczką, jaką otrzymała Polska od Komisji Europejskiej kwota ta może powiększyć się o kolejne 3 mld zł. (źródło: http://www.kprm.gov.pl/)


Wliczanie w koszty wydatków na rozwój

Na nowej strategii finansowej zyskają również nowopowstałe przedsiębiorstwa. Będę one mogły, w większym niż dotychczas zakresie wliczać w koszty wydatki poniesione na działania inwestycyjne. Rozwiązanie to dedykowane jest przede wszystkim dla małych i średnich firm. Możliwość zapisywania wydatków inwestycyjnych po stronie kosztów ułatwi przedsiębiorcom wejście w fazę intensywnego rozwoju oraz zagwarantuje stabilizację ekonomiczną. Będzie także impulsem do poszerzenia zakresu działalności firmy, co bardzo często wiąże się z poszukiwaniem nowego zaplecza magazynowego lub produkcyjnego.

Stabilizacja i bezpieczeństwo dla branży nieruchomości komercyjnych

Rządowy projekt może przynieść dużo dobrego wszystkim gałęziom gospodarki, jednak szczególne powody do zadowolenia mają firmy działające na rynku nieruchomości przemysłowych. Im większe możliwości firm produkcyjnych oraz transportowych, i im bardziej rozwinięta infrastruktura drogowa, tym lepsze perspektywy dla branży nieruchomości komercyjnych.


Agencja JARTOM
www.jartom.pl

 


Kategorie: Nieruchomości, Pożyczki, ubezpieczenia, inne usługi finansowe , Pożyczki, kredyty

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3