allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 944

Budowa domu na terenie Natura 2000
Drukować 2009-03-30 08:46  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Obszar Natura 2000 obecnie zajmuje blisko 20% powierzchni kraju i nie zawsze pokrywa się z terenami parków narodowych, krajobrazowych czy rezerwatów. Tereny objęte ochroną zostały wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. dyrektywa ptasia) oraz Dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa).

Program Natura 2000 wydać się może zmorą dla inwestorów. Jednak nie jest on skierowany przeciwko nim. Ma zapewnić zdrowe funkcjonowanie człowieka w przyjaznym środowisku. Jego zadaniem jest godzenie rozwoju ważnego z punktu widzenia interesów gospodarczych z ochroną środowiska naturalnego.

Budowa domu na terenie Natura 2000 lub w jej sąsiedztwie będzie wymagać kilku niezbędnych działań od inwestora. Nowelizacja ustawy o prawie budowlanym z br. co prawda zniesie uzyskanie pozwolenia na budowę, ale nie dotyczy to inwestycji na terenach objętych ochroną. Konserwator przyrody może wymagać przygotowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i uzyskanie tzw. decyzji środowiskowej, w której organ upoważniony do jej wydania (wójt, burmistrz, prezydent miasta) potwierdzi jako legalne realizowanie inwestycji w danej lokalizacji.

Czynnik architektoniczny ma niebagatelne znaczenie na terenach Natura 2000. Wybierając projekt domu należy się zastanowić, czy inwestycja wpłynie na pogorszenie stanu przyrody i stanu siedlisk przyrodniczych. Ingerencja architektury w środowisko musi odbyć się z szacunkiem dla środowiska.

Projekty domu przyjazne naturze charakteryzują rzuty budynków w kształcie wydłużonego prostokąta, a dachy są bardzo proste o kącie nachylenia nie mniejszym niż 35°. Najczęściej są dwuspadowe, czterospadowe zaś mają długość kalenicy przekraczającą 1/3 długości całego dachu. Okna bywają niewielkie, często z podziałem na mniejsze kwatery. Całości dopełniać mogą detale w klimacie rustykalnym: drewniane słupki i balustrady, okiennice, ganki, które na myśl

Eko-architektura pozwala żyć zdrowiej i dłużej. „Zielone" domy mogą współistnieć w harmonii z otoczeniem: krajobrazem, roślinnością i zwierzyną.

Źródło: www.archeton.pl

 

 

 


Kategorie: Budownictwo ekologiczne, technologie ekologiczne , Domy jednorodzinne

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4

F.H. CASTOR

Producent domów drewnianych ul. Czarnieckiego 32, Ostróda
Nr tel.:+48-89-6422700, Tel./ mob.:+48-601-831231, E-mail:[email protected]

MALORZHOME SP. Z O.O.

Domy z bali ul. Trzyciąż 180, olkuski p.
Tel./ mob.:+48-607-092504, +48-501-229280, E-mail:[email protected]

BASIALA

Domy z bali ul. Wolska 84/86 pok. 206, Warszawa
Tel./ mob.:+48-501-080349, E-mail:[email protected]

NORDHOME

Domy jednorodzinne ul. Dąbrowskiego 6/7, Bielsko-Biała
Nr tel.:+48-33-8111717 , Tel./ mob.:+48-500-261012, E-mail:[email protected]

TANIE DOMY

Tanie domy ul Starowiślna 64, Kraków
Tel./ mob.:+48-506-000161, E-mail:[email protected]

TSE SP. Z O.O.

Tanie domy energooszczędne ul. Narzędziowa 2, Świdnik
Nr tel.:+48-48-81-4697270 , Tel./ mob.:+48-693-847799, E-mail:[email protected]

VIDARON

Produkty do ochrony drewna i dekoracji drewna. Lubzina 34a, podkarpackie w.
Nr tel.:+48-14-6811111, E-mail:[email protected]

1 2 3 4