allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 40

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2008 r.
Drukować 2008-11-26 08:08  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2008 r. były o 0,3% niższe niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej obniżono ceny w górnictwie (o 1,8%), w tym w górnictwie rud metali (o 17,2%), przy wzroście cen w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego; wydobywaniu torfu (o 2,8%). Zanotowano również spadek cen w przetwórstwie przemysłowym o 0,2%, w tym największy w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 7,0%). Obniżono również ceny produkcji maszyn biurowych i komputerów (o 1,1%), artykułów spożywczych i napojów (o 0,3%) oraz sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (o 0,2%). Wzrosły natomiast ceny produkcji maszyn i urządzeń (o 0,1%), metali, instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków, skór wyprawionych i wyrobów z nich (o 0,2%), wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych, działalności wydawniczej; poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,3%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,6%), mebli; pozostałej działalności produkcyjnej(o 0,8%), wyrobów z metali oraz w dziale włókiennictwo (o 0,9%). Producenci wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny podnieśli ceny o 1,0%, maszyn i aparatury elektrycznej - o 1,1%, odzieży i wyrobów futrzarskich - o 1,2%, wyrobów chemicznych - o 1,3%, pozostałego sprzętu transportowego - o 1,5%, a masy włóknistej oraz papieru - o 1,9%. Najbardziej wzrosły ceny produkcji wyrobów tytoniowych (o 4,9%). Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę podniesiono o 0,1%.

W porównaniu z grudniem poprzedniego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 3,3%. Najbardziej podniesiono ceny w górnictwie (o 14,4%), w tym w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego; wydobywaniu torfu (o 28,3%), obniżono natomiast w górnictwie rud metali (o 18,4%). Ceny wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, wodę wzrosły o 9,8%. Wzrost cen zanotowano również w przetwórstwie przemysłowym (o 1,8%), w tym najwyższy w produkcji metali (o 18,7%) oraz wyrobów chemicznych (o 11,0%). Wyższe niż w grudniu ub. roku były również m.in. ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 8,6%), wyrobów z metali (o 3,3%), odzieży i wyrobów futrzarskich (o 2,4%), działalności wydawniczej; poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, masy włóknistej oraz papieru (o 1,9%), wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych (o 1,4%). Spadły natomiast m.in. ceny produkcji artykułów spożywczych i napojów (o 0,6%), wyrobów tytoniowych (o 0,9%), drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny (o 1,5%), instrumentów medycznych,precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków (o 2,0%), maszyn i urządzeń (o 2,6%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 2,9%), maszyn i aparatury elektrycznej (o 3,1%), a także sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (o 5,5%). Najbardziej obniżono ceny produkcji maszyn biurowych i komputerów (o 7,7%). W skali roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 2,4%.

Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w październiku 2008 r.były o 0,1% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Ceny wznoszenia budynków i budowli; inżynierii lądowej i wodnej, wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską podniesiono o 0,1%, natomiast ceny przygotowania terenu pod budowę,
wykonywania instalacji budowlanych oraz wykonywania robót budowlanych wykończeniowych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w
poprzednim miesiącu.

W stosunku do grudnia ub. roku ceny produkcji budowlano-montażowej były w październiku br. wyższe o 2,8%, a w porównaniu z październikiem ub. roku - o 3,2% (wobec 8,6% w ubiegłym roku).

Źródło: GUS

 

 


Kategorie: Pożyczki, ubezpieczenia, inne usługi finansowe , Konsultacje, doradztwo

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4 5 ... 19

HUMAN RESOURCES POLAND SP. Z O.O.

Business Development Consultant al. Komisji Edukacji Narodowej 36a lok.93, Warszawa
Nr tel.:+48-22-6486116, E-mail:[email protected]

WS ATKINS - POLSKA SP. Z O.O.

Usługi konsultingowo-techniczne ul. Nowogrodzka 11, Warszawa
Nr tel.:+48-22-5290240, E-mail:[email protected]

HORSEFIELD

Doradztwo w zakresie komunikacji marketingowej. ul. Kobylepole 8 , Poznań
Nr tel.:+48-61-6504646, E-mail:[email protected]

KONSLOG

Doradztwo logistyczne ul. Nowoursynowska 145 lok. 30, Warszawa
Nr tel.:+48 (22) 389 67 74, E-mail:[email protected]

MANPOWER PROFESSIONAL

Doradztwo w doborze pracowników ul. Nowogrodzka 68, Warszawa
Nr tel.:+48-22-5040715, E-mail:[email protected]

SMART SOLUTIONS

Usługi doradcze ul. Wiejska 20, Piaseczno
Nr tel.:+48-22-2523046, Tel./ mob.:+48-694-408470, E-mail:[email protected]

1 2 3 4 5 ... 19