allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 87

Czy na rynku zostaną tylko duże przedsiębiorstwa?
Drukować 2008-10-01 13:22  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Ogólna sytuacja sektora budowlanego we wrześniu oceniana jest nieco mniej optymistycznie niż przed miesiącem i mniej korzystnie niż we wrześniu ostatnich dwóch lat. Poprawę sygnalizuje 24% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie zaś - 13% (przed miesiącem odpowiednio 26% i 12%).

Działalność budowlano - montażowa

J - koszty zatrudnienia, G - konkurencja innych firm, I - niedobór wykwalifikowanych pracowników, H - koszty materiałów, E - koszty finansowej obsługi działalności, B - niedostateczny popyt, C - warunki atmosferyczne, F - trudności z uzyskaniem kredytów, K - inne, D - niedobór sprzętu oraz/lub materiałów i surowców (z przyczyn pozafinansowych)

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 4,3% (4,6% w sierpniu br. i 4,0% we wrześniu 2007 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (60% badanych przedsiębiorstw we wrześniu i w sierpniu br. oraz 58% we wrześniu 2007 r.), konkurencją ze strony innych firm (57% we wrześniu i w sierpniu br. wobec 51% we wrześniu 2007 r.), niedoborem wykwalifikowanych pracowników (55% badanych przedsiębiorstw we wrześniu, 54% w sierpniu br. oraz 59% we wrześniu 2007 r.). W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z konkurencją ze strony innych firm oraz niedostatecznym popytem (z 16% do 20%), natomiast zmalało - barier związanych z kosztami materiałów (z 46% do 36%) oraz niedoborem sprzętu, materiałów i surowców (z 11% do 4%).

Sytuacja gospodarcza (wrzesień 2008r.)

 Sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest we wrześniu pozytywnie, podobnie jak w sierpniu. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

 We wrześniu przedsiębiorstwa odnotowują nieco wolniejszy od sygnalizowanego w ubiegłym miesiącu wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. W podziale na klasy wielkości najbardziej optymistyczne oceny formułują jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

 Produkcja budowlano-montażowa rozszerzana jest we wrześniu nieco wolniej niż przed miesiącem. W podziale na klasy wielkości najbardziej znacząco zwiększają produkcję jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

 We wrześniu przedsiębiorstwa z niewielkimi opóźnieniami ściągają należne im płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. W podziale na klasy wielkości trudności ze ściąganiem należności zgłaszają jedynie jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

 Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest we wrześniu korzystnie, podobnie jak w sierpniu. W podziale na klasy wielkości swoją sytuację finansową najbardziej optymistycznie oceniają jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

przedsiębiorstwa ogółem - O, klasy wielkości przedsiębiorstw: kl.1 - 10-49 pracujących, kl.2 - 50-249 pracujących, kl.3 - 250 i więcej pracujących

Zdaniem ekspertów, jedną z podstawowych przyczyn stabilnej sytuacji dużych przedsiębiorstw budowlanych na rynku jest regularne inwestowanie w reklamę, w wyniku czego klienci drobnych i średnich przedsiębiorstw coraz częściej nawiązują współpracę z dużymi przedsiębiorstwami, sytuacja zaś spółek nie inwestujących znacznie się pogarsza.

Krótkookresowa prognoza sytuacji gospodarczej

 Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe oczekują dalszej poprawy swojej sytuacji gospodarczej, choć ich prognozy są ostrożniejsze od zgłaszanych przed miesiącem. Najbardziej optymistyczne oczekiwania formułują jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

 Przedsiębiorstwa ze wszystkich klas wielkości przewidują dalszy wzrost portfela zamówień, choć prognozy na najbliższe trzy miesiące są mniej korzystne od zgłaszanych w sierpniu. Najbardziej znaczącego wzrostu portfela zamówień spodziewają się jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

 Przedsiębiorcy ze wszystkich klas wielkości przewidują, że w najbliższych trzech miesiącach produkcja budowlano-montażowa będzie rosnąć wolniej niż prognozowano przed miesiącem. Najbardziej znaczący wzrost produkcji przewidywany jest w jednostkach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

 W ciągu najbliższych trzech miesięcy przedsiębiorcy ze wszystkich klas wielkości przewidują wolniejszy wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych.

 W najbliższych trzech miesiącach prognozy sytuacji finansowej są mniej optymistyczne od przedstawionych w sierpniu. W podziale na klasy wielkości najkorzystniejsze prognozy formułują jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

przedsiębiorstwa ogółem - O, klasy wielkości przedsiębiorstw: kl.1 - 10-49 pracujących, kl.2 - 50-249 pracujących, kl.3 - 250 i więcej pracujących

Przygotowano na podstawie danych GUS


Kategorie: Reklama, marketing, media , Prace naukowo - badawcze, certyfikowanie , Konsultacje, doradztwo

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4 5 ... 19

HUMAN RESOURCES POLAND SP. Z O.O.

Business Development Consultant al. Komisji Edukacji Narodowej 36a lok.93, Warszawa
Nr tel.:+48-22-6486116, E-mail:[email protected]

WS ATKINS - POLSKA SP. Z O.O.

Usługi konsultingowo-techniczne ul. Nowogrodzka 11, Warszawa
Nr tel.:+48-22-5290240, E-mail:[email protected]

HORSEFIELD

Doradztwo w zakresie komunikacji marketingowej. ul. Kobylepole 8 , Poznań
Nr tel.:+48-61-6504646, E-mail:[email protected]

KONSLOG

Doradztwo logistyczne ul. Nowoursynowska 145 lok. 30, Warszawa
Nr tel.:+48 (22) 389 67 74, E-mail:[email protected]

MANPOWER PROFESSIONAL

Doradztwo w doborze pracowników ul. Nowogrodzka 68, Warszawa
Nr tel.:+48-22-5040715, E-mail:[email protected]

SMART SOLUTIONS

Usługi doradcze ul. Wiejska 20, Piaseczno
Nr tel.:+48-22-2523046, Tel./ mob.:+48-694-408470, E-mail:[email protected]

1 2 3 4 5 ... 19