allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 663

Jak powinien postąpić najemca, gdy w wynajmowanym lokalu zdarzają się częste przerwy w dostawie energii elektrycznej?
Drukować 2008-06-27 15:35  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Odpowiedź pozornie wydaje się prosta - najemca może wypowiedzieć umowę najmu. W praktyce jednak sprawa jest bardziej złożona. Często najemca poniósł duże wydatki związane z najmem lokalu, przystosował go do własnych potrzeb, umeblował, poinformował kontrahentów. W takiej sytuacji wypowiedzenie najmu będzie bronią obosieczną.

Jak najemca może zabezpieczyć się w umowie najmu?

Już w umowie najmu trzeba precyzyjnie określić cele, na jakie wynajmowany będzie lokal i jakie urządzenia zostaną zainstalowane przez najemcę. W umowie najmu powinny także zostać zamieszczone szczegółowe zapisy dotyczące dostawy mediów, w tym prądu.

Wynajmujący, określając przeznaczenie lokalu, nie powinien - dla własnego bezpieczeństwa - stosować lakonicznych zapisów typu: „W lokalu będzie prowadzona działalność gospodarcza". Wskazane jest używanie określeń bardziej szczegółowych, np.: „produkcja kosmetyków", „magazynowanie mebli", „działalność poligraficzna".

W umowie należy określić, jakie media zobowiązany jest zapewniać wynajmujący oraz jakie przerwy w ich dostawie mogą stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy przez najemcę. Postanowienia te z reguły wynikają z przeznaczenia danego obiektu, czy sposobu jego użytkowania. Zdarzyć się może, że chwilowy brak dostaw prądu w magazynie z artykułami metalowymi nie zmniejszy wartości składowanych tam towarów, ale brak prądu w pomieszczeniu wykorzystywanym na chłodnie czyni ją całkiem bezużyteczną.

W umowie warto także zapewnić sobie możliwość instalacji konkretnych urządzeń. Może dochodzić do konfliktów, gdy najemca bez zgody wynajmującego zaczyna dogrzewać pomieszczenia piecykami olejowymi, dmuchawami, instaluje klimatyzację lub dużą liczbę komputerów. A gdy w grę wchodzi produkcja i montaż maszyn, szczegółowe ustalenia stają się koniecznością.

Dobrym rozwiązaniem jest także podpisanie umowy z dostawcą energii bezpośrednio przez najemcę. Dzięki temu wynajmujący pozbędzie się niepewności, czy najemca zapłaci za energię, a najemca nie będzie się obawiał o terminowość rozliczeń wynajmującego z zakładem energetycznym.

Często spotykam się z tym, że strony podpisują umowę najmu bardzo okrojoną, skrótową, regulującą jedynie podstawowe kwestie związane z tym stosunkiem prawnym. Praktyka pokazuje jednak, że zapominając o szczegółowych postanowieniach umownych, oraz o problemach, jakie mogą się pojawić, strony umowy najmu narażają się na niedomówienia i nieporozumienia.

Jeśli w umowie nie ma stosownych regulacji w tym przedmiocie, należy sięgnąć wprost do przepisów kodeksu cywilnego.

Niezależnie od tego, czy najemcę łączy z wynajmującym umowa najmu na czas oznaczony, czy nieoznaczony, podstawowe obowiązki stron tego stosunku pozostają takie same. Jednym z głównych obowiązków, leżących po stronie wynajmującego, jest - w świetle art. 662 § 1 kodeksu cywilnego -  utrzymywanie wydanej najemcy rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku przez czas trwania umowy. Zapewnienie dostawy energii elektrycznej do wynajmowanego lokalu może bezsprzecznie stanowić właśnie o jego przydatności.

Możliwe są dwie sytuacje. Jeśli brak prądu spowodowany nieterminowym płaceniem rachunków przez wynajmującego, ogranicza przydatność lokalu do umówionego użytku, nie czyniąc go jednak całkiem bezużytecznym, wówczas przysługuje najemcy żądanie obniżenia czynszu za czas pozostawania bez prądu. Jeżeli jednak prowadzona w wynajmowanym lokalu działalność przez brak dostaw energii elektrycznej jest całkowicie uniemożliwiona, należy pisemnie zawiadomić o tym fakcie wynajmującego, dając mu termin do ‘usunięcia wad', czyli w tym przypadku wznowienia dostarczania energii elektrycznej po uregulowaniu wszelkich zaległości wobec dostawcy energii. Jeśli wynajmujący pomimo otrzymanego zawiadomienia nie usunie tych ‘wad', można wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.


Agencja Jartom
http://www.jartom.pl


Kategorie: Budynki specjalne, Konsultacje, doradztwo

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4 5 ... 19

HUMAN RESOURCES POLAND SP. Z O.O.

Business Development Consultant al. Komisji Edukacji Narodowej 36a lok.93, Warszawa
Nr tel.:+48-22-6486116, E-mail:[email protected]

WS ATKINS - POLSKA SP. Z O.O.

Usługi konsultingowo-techniczne ul. Nowogrodzka 11, Warszawa
Nr tel.:+48-22-5290240, E-mail:[email protected]

HORSEFIELD

Doradztwo w zakresie komunikacji marketingowej. ul. Kobylepole 8 , Poznań
Nr tel.:+48-61-6504646, E-mail:[email protected]

KONSLOG

Doradztwo logistyczne ul. Nowoursynowska 145 lok. 30, Warszawa
Nr tel.:+48 (22) 389 67 74, E-mail:[email protected]

MANPOWER PROFESSIONAL

Doradztwo w doborze pracowników ul. Nowogrodzka 68, Warszawa
Nr tel.:+48-22-5040715, E-mail:[email protected]

SMART SOLUTIONS

Usługi doradcze ul. Wiejska 20, Piaseczno
Nr tel.:+48-22-2523046, Tel./ mob.:+48-694-408470, E-mail:[email protected]

1 2 3 4 5 ... 19