allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 1308

Opłaty związane z dzierżawą gruntu
Drukować 2008-06-16 16:06  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Moja firma zamierza zakupić grunt od podmiotu będącego jego pierwszym użytkownikiem wieczystym. Czy powinniśmy liczyć się z jakimiś dodatkowymi opłatami z tego tytułu? Jeśli tak, to jak się one kształtują?

Szukając odpowiedzi na Państwa pytanie, należałoby sięgnąć do umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Poza informacjami mówiącymi, na jaki okres grunt jest oddawany w użytkowanie, oraz o jego przeznaczeniu powinny się w niej znajdować informacje dotyczące opłat płynących z  tytułu jej zawarcia.

Bez wątpienia powinni się Państwo liczyć z koniecznością uiszczania pewnych należności. Bowiem w świetle art. 7 pkt 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z tytułu użytkowania wieczystego pobiera się pierwsza opłatę i opłaty roczne.

Z pierwszej opłaty, wynoszącej od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej, będą Państwo zwolnieni, ponieważ została ona najpewniej zapłacona przez pierwszego użytkownika wieczystego. Dla pewności radzę to jednak sprawdzić. Kosztami leżącymi po Państwa stronie będą natomiast opłaty roczne, które uiszczać należy do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Obowiązek płacenia rocznej opłaty obciąża każdego użytkownika wieczystego bez względu na to, czy prawo użytkowania nabył bezpośrednio od Skarbu Państwa (jednostek samorządu terytorialnego), czy też od podmiotu, któremu to prawo już przysługiwało. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1999 r. „opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu wiąże każdego kolejnego nabywcę tego prawa". Natomiast użytkownik wieczysty, który nie uiszcza opłat rocznych w terminie, musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty odsetek ustawowych od zaległych należności.

Aby odpowiedzieć na pytanie, na jakim poziomie kształtuje się wysokość tych opłat, należy sięgnąć do ustawy o Gospodarce nieruchomościami, a konkretniej do art. 72. pkt. 3 tejże ustawy. W artykule tym ustawodawca uzależnia wysokość stawek procentowych opłat rocznych od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana. Wynoszą one odpowiednio:

1. za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,3% ceny;
2. za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych - 0,3% ceny;
3. za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową - 0,3% ceny;
3a. za nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne - 1% ceny;
4. za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1 % ceny;
4a. za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną - 2 % ceny;
5. za pozostałe nieruchomości gruntowe - 3 % ceny.

Małgorzata Papaj
Prawnik w Agencji Jartom
http://www.jartom.pl/  


Kategorie: Nieruchomości, Szacowanie wartości nieruchomości, Konsultacje, doradztwo

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4 5 ... 19

HUMAN RESOURCES POLAND SP. Z O.O.

Business Development Consultant al. Komisji Edukacji Narodowej 36a lok.93, Warszawa
Nr tel.:+48-22-6486116, E-mail:[email protected]

WS ATKINS - POLSKA SP. Z O.O.

Usługi konsultingowo-techniczne ul. Nowogrodzka 11, Warszawa
Nr tel.:+48-22-5290240, E-mail:[email protected]

HORSEFIELD

Doradztwo w zakresie komunikacji marketingowej. ul. Kobylepole 8 , Poznań
Nr tel.:+48-61-6504646, E-mail:[email protected]

KONSLOG

Doradztwo logistyczne ul. Nowoursynowska 145 lok. 30, Warszawa
Nr tel.:+48 (22) 389 67 74, E-mail:[email protected]

MANPOWER PROFESSIONAL

Doradztwo w doborze pracowników ul. Nowogrodzka 68, Warszawa
Nr tel.:+48-22-5040715, E-mail:[email protected]

SMART SOLUTIONS

Usługi doradcze ul. Wiejska 20, Piaseczno
Nr tel.:+48-22-2523046, Tel./ mob.:+48-694-408470, E-mail:[email protected]

1 2 3 4 5 ... 19