allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 774

Jak kupić cichy odkurzacz?
Drukować 2007-09-03 12:46  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0
Eliminacja hałasu z codziennego życia lub przyzwolenie na hałas w dużej mierze zależy od nas samych. Narzędzie rynkowe, czyli podejmowanie decyzji zakupowych przez konsumentów, jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zmniejszania poziomu hałasu w codziennym życiu, w domu. Każde mechaniczne urządzenie gospodarstwa domowego generuje hałas podczas pracy. Kupując takie urządzenie nieświadomie można narazić się na męczący hałas np. podczas zwykłego suszenia włosów.

Konieczność informowania klienta o głośności urządzeń gospodarstwa domowego wprowadza dyrektywa 86/594/EWG NOISA. Na terenie Polski wymagania tej dyrektywy wprowadzone zostały rozporządzeniem Dz. U. Nr 132/2003 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego w zakresie poziomu hałasu emitowanego przez ten sprzęt. Rozporządzenie nakłada na producentów i importerów obowiązek deklarowania emisji hałasu od domowych urządzeń mechanicznych. Obowiązek ten obejmuje zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego przeznaczony do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych łącznie z piwnicami, garażami i innymi zabudowaniami, służący do celów niezawodowych, w szczególności do utrzymania w czystości pomieszczeń, przygotowywania i przechowywania żywności, wytwarzania i rozprowadzania ciepła oraz klimatyzacji.

Największy, praktyczny problem tej dyrektywy UE stanowi określenie, co to znaczy "głośne urządzenie". Samo podanie wartości poziomu dźwięku w decybelach nie wystarcza do podjęcia decyzji zakupowej przeciętnemu klientowi. Suche liczby nic nie mówiące o wpływie hałasu na nasz organizm nie budzą podejrzeń. Natomiast pogrupowanie głośności urządzeń w kolejne klasy z opisową oceną - to praktyczny sposób rynkowego wdrożenia dyrektywy i uświadomienie konsumentów.

Tabela: Klasy głośności urządzeń gospodarstwa domowego a ocena opisowa

Klasa

 

Głośność[dBA]     

  

 

Opis        

                                                           

 A

 do 25
dBA

bardzo ciche urządzenia

urządzenia, których poziom emisji hałasu jest bardzo niski i nie wpływa negatywnie na użytkownika;hałas urządzenia nie jest rozpoznawalny w tle akustycznym podczas dnia

 

 

 B

 25 - 35 dBA

ciche urządzenia

urządzenia, które są słyszalne i rozpoznawalne;hałas nie wpływa na użytkownika;w porze nocnej, kiedy spada tło akustyczne, urządzenie może być odbierane jako słyszalne

 

 

 C

 35 - 45 dBA

słabo słyszalne urządzenia

urządzenia słyszalne, rozpoznawalne;hałas pozwala na identyfikację urządzenia i miejsca
jego działania np. w innym pokoju;hałas może być uciążliwy dla pozostały domowników np. uczących się dzieci

 

 

 D

 45 - 55 dBA

dobrze słyszalne urządzenia

urządzenia o hałasie na tyle wysokim, aby przenosić się do innych pomieszczeń;hałas jest odczuwalny i może wpłynąć na funkcjonowanie innych domowników np. zakłócać słyszenie telewizji;hałas może być uciążliwy i męczący przy dłuższym działaniu urządzenia

 

 

 E

 55 - 65 dBA

głośne urządzenia

urządzenia zakłócające komunikację; przy dłuższym użytkowaniu powoduje zmęczenie, a jego nagłe włączenie blisko ucha może spowodować uszkodzenie narządu słuchu

 

 

 N

 ponad 65 dBA

bardzo głośne urządzenia

hałas powoduje utratę komfortu w mieszkaniu i bardzo przeszkadza pozostałym domownikom; przy użytkowaniu może powodować zmęczenie, nudności, bóle głowy; korzystanie z urządzenia jest odbierane przez innych domowników jako uciążliwa czynność

 

 

Dla większej części sprzętu AGD informacja o deklarowanym poziomie emisji hałasu znajduje się na etykiecie energetycznej określającej klasę zużycia energii elektrycznej. W przypadku braku takiej etykiety informacja powinna być zawarta w opisie technicznym w części zestawienia parametrów użytkowych.

mgr inż. wibroakustyk Jacek Danielewski

Artykuł przygotowany w ramach programu edukacyjnego
"Komfort Akustyczny Środowiska Życia Człowieka"
FABRYKA CISZY


Kategorie: Podłoga , Sprzęt AGD i RTV, Sprzęt AGD, Odkurzacze

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4 5 ... 7