allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 65

Połączenie dwóch mieszkań we Wspólnocie
Drukować 2013-12-13 17:07  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Zakupiłeś dwa sąsiadujące mieszkania i pragniesz połączyć je w jedno? Naturalnie, możesz to zrobić, ale zanim wezwiesz ekipę remontową zadbaj o zgodę wspólnoty mieszkaniowej, a następnie pozwolenie na budowę - w tym wypadku wykonanie robót budowlanych.

Pierwszym krokiem na drodze do utworzenia jednego mieszkania jest zgoda większości pozostałych mieszkańców wspólnoty. Decyzja przekracza zakres tzw. zwykłego zarządu, a zatem wymaga zgody reszty lokatorów i podjęcia w tym celu stosownej uchwały.

POZWOLENIE NA PRZEBUDOWĘ

Ustawodawca, w celu ochrony przed niebezpieczną samowolką budowlaną uchwalił, iż przebudowa będzie wymagała zezwolenia. Jak wyjaśnia Mariusz Łubiński, prezes Admus Sp. z o.o - Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Prawo Budowlane przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Oczywiste jest zatem, iż wyburzenie ściany nośnej, czy wykucie dodatkowych drzwi wejściowych spowoduje m.in. zmianę parametrów użytkowych i technicznych lokalu, a zatem wymaga zezwolenia.

Wniosek o pozwolenie na przebudowę składamy w wydziale architektoniczno-budowlanym w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta na prawach powiatu. Do tego dołączamy uzyskaną wcześniej zgodę wspólnoty mieszkaniowej, projekt budowlany oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami.

W chwili uzyskania zgody o pozwoleniu na budowę powinniśmy zawiadomić jeszcze powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót (co najmniej siedem dni wcześniej) i przekazać mu oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków oraz zaświadczenie o jego wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego.

Po zakończeniu przebudowy musimy pozyskać zaświadczenie o samodzielności utworzonego lokalu mieszkalnego, z którego będzie wynikać, że nowo utworzone mieszkanie w pełni odpowiada przepisom ustawy o własności lokali. Uzyskane zaświadczenie jest niezbędne w przypadku założenia nowej księgi wieczystej.

Źródło:Ad Admus


Kategorie: Nieruchomości

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4 5 ... 29

POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN

ul. Głuska 137, Lublin
Nr tel.:+48-81-7434964 , E-mail:[email protected]

INGLOB

Budownictwo jednorodzinne, bliźniacze, szeregowe Włodarzewska 67c/1, Warszawa
Tel./ mob.:+48-609-856523, E-mail:[email protected]

1 2 3 4 5 ... 29