allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 631

Hałaśliwa pielęgnacja ogródka
Drukować 2012-09-03 14:04  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Jak wybrać urządzenia do pielęgnacji ogrodu takie jak kosiarkę czy dmuchawę do liści, czy praca tym urządzeniem będzie uciążliwa, czy przyjemna - to dylematy przy zakupie sprzętu do pielęgnacji ogrodów. Jakie obowiązki spoczywają na producentach sprzętu zmechanizowanego, określa prawo. Dla wielu urządzeń użytkowanych w domach i innych budynkach, czy stosowanych na zewnątrz, sposób deklarowania emisji hałasu określa dyrektywa 2000/14/WE Emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń. Dyrektywę na obszar Polski wprowadza ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska2 (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r.). Rozporządzenie powyższe określa zasadnicze wymagania , procedury oceny zgodności, metody pomiaru, rodzaje urządzeń podlegających ograniczeniu emisji hałasu, rodzaje urządzeń przeznaczonych do używania na zewnątrz pomieszczeń podlegających tylko oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej oraz sposób znakowania urządzeń.

Najczęściej stosowane w domach urządzenia stosowane na zewnątrz, podlegające ograniczeniu emisji hałasu to kosiarki, dla których ograniczenie jest następujące:

Kosiarki do trawników, przycinarki o szerokości cięcia do 50 cm             max 94 dB

Kosiarki do trawników, przycinarki o szerokości cięcia do 50 - 70 cm      max 98 dB

Kosiarki do trawników, przycinarki o szerokości cięcia do 70 - 120 cm    max 98 dB

Drugą grupę stanowią urządzenia podlegające tylko oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej, do której należą stosowane w domach:

wycinarka krzaków,

stołowa pilarka tarczowa dla potrzeb budownictwa,

przenośna pilarka łańcuchowa, wycinarka do fug.

Oznakowanie CE i oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej LWA powinno być umieszczone na widocznej części urządzenia.

Tabliczka informacyjna o gwarantowanym poziomie emisji hałasu według załącznika nr 4 do rozporządzenia

 

W stosowaniu rozporządzenia, jak i dyrektywy, największy problem dla zwykłego obywatela jest głośność dla jego organizmu. Dla prawidłowego, społecznego funkcjonowania wymagań konieczne jest związanie liczby decybeli z prostym opisem działania hałasu.

Tabela: Klasy głośności urządzeń gospodarstwa domowego stosowanego na zewnątrz budynku

Klasa

Głośność  [dBA]

Opis
A-NZ do 45

bardzo ciche urządzenie zewnętrzne

Urządzenie o bardzo niskiej emisji hałasu. Wartość nie przekracza dopuszczalnej wartości emisji hałasu w środowisku jak dla pory nocnej. W ciągu dnia praca urządzenia może być nie zauważana przez sąsiadów ze względu na maskowanie tłem akustycznym np. hałas miasta

B-NZ 45 - 55

ciche urządzenie

Urządzenia o małej emisji hałasu. Hałas pozwala na długie korzystanie z urządzenia. Przy takiej głośności urządzenia są uciążliwe tylko w przypadku silnej emisji hałasu niskoczęstotliwościowego. Urządzenia nie są uciążliwe dla sąsiadów.
C-NZ 55 - 75

słyszalne urządzenie

Hałas jest wyraźnie rozpoznawalny w tle akustycznym, praca urządzeń jest słyszana przez sąsiadów. Emitowany hałas wpływa na komunikację oraz percepcję innych dźwięków np. ostrzegawczych. Przy dłuższym korzystaniu (do 8 H) z takiego urządzenia zalecane jest stosowanie indywidualnych środków ochrony słuchu.

D-NZ 75 - 85

głośne urządzenie

Urządzenia o hałasie zakłócającym komunikację słowną, uciążliwe dla sąsiadów. Podczas korzystania z urządzenia należy stosować ochronę narządu słychu. Dłuższa praca (powyżej 4 H) może być bardzo męcząca, objawiać się bólami głowy, nudnościami.

E-NZ

85 - 95

bardzo głośne urządzenie

Bardzo hałaśliwe urządzenie, uciążliwe dla sąsiadów. Praca z takim urządzeniem wymaga absolutnego stosowania ochrony narządu słuchu. Nie zaleca się dłuższej pracy niż max. 4 H ze względu na działanie hałasu na organy wewnętrzne. Dłuższa praca może objawiać się kilkudniowym zmęczeniem.
N - NZ ponad 95

ekstra hałaśliwe urządzenie

Urządzenie, które przy takiej głośności nawet podczas krótkiej pracy bez ochrony narządu słychu, może na trwale uszkodzić organ wewnętrzny. Niezalecane do stosowania w gospodarstwach domowych.

mgr inż. wibroakustyk Jacek Danielewski

Artykuł przygotowany w ramach programu edukacyjnego
"Komfort Akustyczny Środowiska Życia Człowieka"
FABRYKA CISZY


Kategorie: Prace budowlane, Wokół domu, Technika budowlana, urządzenia, narzędzia , Ogrody zimowe, cieplarnie, placyki zabaw dla dzieci, Szkółki drzew, rośliny, drzewa owocowe i iglaste, inne sadzonki, Sprzęt, narzędzia, Urządzenia do pielęgnacji zieleni, Technika rolnicza

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 53

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW M. Marciniak

Dąbrowa 13 , łódzki wschodni p.
Nr tel.:+48-44-7332753

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW MAREK GURGUL

Szkółka drzew i krzewów Cechowa 127 A, Kraków
Nr tel.:+48-12-2648080, E-mail:[email protected]

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW Mariola i Aleksander Lis

Budowlanych 70 D , Rybnik
Nr tel.:+48-32-4243076

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW MGR INŻ. JACEK WOLNY

ul. 1-go Maja 44 , Rogoźnik
Nr tel.:+48-32-2877106, E-mail:[email protected]

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH

ul. Fabryczna 4, Kurów, puławski p.
Nr tel.:+48-81-8811418, Tel./ mob.:+48-607-247677, +48-609-955810

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH Alfred Krupiński

producent materiału owocowego Karniów 4, krakowski p.
Nr tel.:+48-12-3870110, Tel./ mob.:+48-606-356863, E-mail:[email protected]

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH Alfred Krupiński

Karniów 4 , krakowski p.
Nr tel.:+48-12-3870110, +48-12-3870111, Tel./ mob.:+48-606-356863

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH I OZDOBNYCH BATKO

producent drzewek i krzewów owocowych oraz ozdobnych Kokotów 325 , wielicki p.
Nr tel.:+48-12-2511909

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH mgr inż. Wojciech Bekier

Kaliska 22, Sompolno
Tel./ mob.:+48-608-157392

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ROBERT BIAŁAS

Brzustówek 10, Opoczno
Nr tel.:+48-44-7552940, +48-44-7541757, Tel./ mob.:+48-601-378147, E-mail:[email protected]

1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 53