allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 1462

Z biegiem czasu wartość cegieł tylko wzrasta
Drukować 2007-02-20 15:15  

Visitor rating 1.0 / Total 1.0
Mówiąc o cegłach, bardzo pasuje powiedzenie: „Wszystko, co nowe - jest to dobrze zapomniane stare". Obecnie w dobie wysokich technologii, gdy rynek budowlany oferuje mnóstwo możliwości wyboru materiałów do fasad budynków i wykończenia wnętrz, stosowanie tradycyjnych cegieł ceramicznych stało się swoistą modą.

 W naszych warunkach klimatycznych cegły są idealnym materiałem budowlanym, równo dobrze odpornym na mrozy zimowe jak i na ciepło letnie. Cegły się nie palą i nie próchnieją, fasada ceglana nie potrzebuje żadnej szczególnej pielęgnacji, jest to niezawodna ochrona przed wilgotnym i wietrznym powietrzem.

Zgodnie z sondażem Europejskim, 85% właścicieli domów charakteryzują cegły jako najbardziej pasujący materiał dla budowy własnego domu. Szczególnie się ceni takie wartości cegieł, jak możliwość akumulowania  i równomiernego przekazywania ciepła w ciągu całej doby, możliwość „oddychania", tzn. przepuszczania ciepła, a także ekologiczność i naturalność. Prócz tego, budynki ceglane - jest to wspaniała inwestycja w przyszłość, ponieważ ich cena z biegiem czasu rośnie.

Naturalny ekologiczny produkt

Cegły są produkowane tylko z naturalnego materiału - z gliny. Początkowo się ją suszy, następnine wypala. Podczas produkcji cegieł jednoczą się cztery żywioły: ogień, woda, powietrze i ziemia.

Przy użyciu cegieł nie zostaje żadnych szkodliwych odpadów, nie wydzielają się alergeny, a dom się nie pali i nie próchnieje, prócz tego, nie szkodzą mu pasożyty i nie niszczą grzybki. Fasady z cegieł są długowieczne, nawet, jeżeli kiedyś przyszłoby się burzyć ścianę, cegły te można użyć na nowo lub bez wyrządzenia krzywdy dla otoczenia - zniszczyć. Tłuczeń z przerobionych cegieł można użyć do rekonstrukcji dróg, izolacji dźwiękowej ścian, pokrycia kortu tenisowego, itd.

Właściwości termoizolacyjne

Tajemnicą termoizolacyjności cegieł jest to, że powietrze może się przedostawać do większości znajdujących się w nich małych porów. Dobrze odmyślana i rzetelnie wykonana porowatość materiału oraz sformowane w cegłach dziury sprawiają, że traci się mniej ciepła. W dzień ściana pobiera naturalną energię słoneczną, wieczorem natomiast stopniowo przekazuje ją do pokoju. Domy ceglane nie tracą ciepła we dnie i są mile chłodnawe latem.

Izolacja cieplna maksymalnie chroni przed opadami i złą pogodą. Szczelina powietrzna chroni budynek od przedostania się wilgoci oraz jest powodem długowiecznej, efektywnej termoizolacji. Wychodząca od strony wewnętrznej wilgoć szybko przedostaje się na zewnątrz, nie zatrzymując się w ścianie.

Reguły użycia ciegieł

- podłoże konstrukcji, na którym się układa płyty, powinno być dość odporne, stabilne, równe i izolowane w taki sposób, aby wilgoć nie przedostawała się do ściany ceglanej;

- przed rozpoczęciem i końcem murowania ścianę należy zabezpieczyć przed możliwymi uszkodzeniami, powstającymi w czasie pracy;

- w czasie przerw pracy górną część murowanej ściany należy obowiązkowo osłonić przed deszczem i innymi opadami;

- ścianę w toku murowania należy chronić od takich niebezpiecznych czynników, jak boczny wiatr, poziome obciążenie rusztowania, opady, wyciekająca woda, zamrożenie, itd.;

- nie należy dopuszczać do zamarzania ściany podczas murowania, ponieważ w czasie odmrażania może dojść do osiadania, uwypukleń i pęknięć;

- ścianę zewnętrzną należy murować z odpornych na chłód cegieł, których szerokość jest nie mniejsza niż 85 mm;

- przed rozpoczęciem murowania pierwszy rząd cegieł należy wyłożyć bez zaprawy i tylko potem z zaprawą, dążąc w ten sposób do wyznaczania miejsca fugi poziomej i uniknięcia niepotrzebnego cięcia cegieł;

- w czasie murowania należy stosować cegły z trzech lub czterech palet, pomoże to uniknąć różnic wymiarowych i koloru;

- przy robieniu węgłów i otworów należy unikać niepotrzebnego użycia cegieł połówkowych;

- nie radzi się ruszać cegieł zlepionych z zaprawą;

- czasowo przerywając prace przy murowaniu, krawędzie ściany należy zostawić schodkowe;

- resztki zaprawy trzeba usunąć ze ściany dopóki nie stwardniały;

- zalecana szerokość fug powinna wynosić 12 -14 mm;

- między ścianą ceglaną a izolacją cieplną należy zostawić 30 - 40 mm szczelinę powietrzną;

- słupy i ogrodzenia muruje się z odpornych na mróz cegieł, mur ceglany natomiast izoluje się od początku fundamentów;

- górne rzędy słupów i ogrodzeń są najczęściej zabezpieczane przed opadami atmosferycznymi;

- ręcznie formowane cegły układa się wgłębieniami do góry;

- ściany ceglane nie można zasłaniać niczym, co by przeszkadzało parowaniu wilgoci;

- przy murowaniu ścian zewnętrznych trzeba unikać użycia zapraw fugowych (stosować należy tylko zaprawy murarskie);

- w razie potrzeby zaprawę fugową można używać tylko przy pracach wykończeniowych;

- cegły pełne należy chronić od wilgoci nie tylko w czasie murowania, lecz także w magazynach;


Kategorie: Budownictwo ekologiczne, technologie ekologiczne , Domy jednorodzinne, Projektowanie konstrukcji budynków, Prace przy burzeniu, Murowanie, tynkowanie i betonowanie, Materiały wykończeniowe i ocieplające do fasad, Fundamenty, Prace budowlane, Fasady , Konstrukcje , Ceramika budowlana, kamień, Domy murowane

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

Lietuva