allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 19051

Drenaż
Drukować 2010-03-03 13:43  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Jak ochronić dom lub działkę od szkodliwego działania wód gruntowych?

Jeszcze niedawno problem ten miał jedyne rozwiązanie - drenaż. Jednak pokolenie budowniczych się zmienia, ukazują się wciąż nowe technologie, a stara wypróbowana metoda zostaje niezasłużenie zapomniana. A przecież prawidłowo zmontowany system drenażowy nie tylko chroni przed wieloma technicznymi problemami, lecz także pomaga zaoszczędzić pieniądze i komórki nerwowe.

Piękno zewnętrzne często bywa niedługowieczne, jeżeli działka jest zbyt wilgotna.

O tym, że gleba obok domu cierpi na zbytek wody, mogą świadczyć rośliny. Jeżeli jest za dużo wilgoci, większość traw, drzew i krzaków nie może się zakorzenić. Łoza, topola, czeremcha - są to drzewa, które lubią wilgoć. Jednak rozwiniętego systemu ich korzeni nie wystarcza, aby należycie osuszyć glebę. Drzewa owocowe (jabłonie, śliwki, wiśnie) wilgoci nie lubią. Oznakami, świadczącymi o nieodpowiednich warunkach, są: obłupiająca się kora, suche gałązki, pleśnie na pniach, itd.

Z powodu zbytku wilgoci powstaje kłopot z podziemną częścią domu - fundamentami i piwnicą. Wpływają na to opady atmosferyczne i wody gruntowe. Pierwsze, co należy zrobić dla ochrony fundamentów przed wodami gruntowymi, to - drenaż. Jeśli tego nie wystarczy, potrzebna jest hydroizolacja. Innym środkiem, chroniącym dolną części domu, jest znajdujący się w cokołowej części przyrząd wyciągania wentylacyjnego. Przed rozpoczęciem instalowania systemu drenażowego należy koniecznie ustalić poziom wód gruntowych. Nie zawsze to jednak można zrobić według charakterystyk zewnętrznych. Zaciekanie ścian, promienie w piwnicy, czy po prostu zatopiona jama nie są jeszcze dokładnymi wskaźnikami. Pracę tę należy polecić fachowcom. Drenaż można budować jak przed, tak i po ukończeniu prac izolacyjnych fundamentu, jednak koniecznie przed zasypaniem fundamentu glebą. Jeżeli do domu jeszcze nie są doprowadzone wodociągi, kanalizacja i instalacje elektryczne, należy zawczasu wskazać miejsce doprowadzania przewidywanych komunikacji. Ta informacja pomoże w przyszłości ochronić system drenażowy.

Nierzadko się zdarza, że konieczność drenażu pojawia się już po ukończeniu budowy domu. Wtedy podziemną część budynku należy celowo odkopywać. Znaczy to, że miejsce mieszkalne na jakiś czas znów się stanie placem budowlanym. Nie zapomnijcie zawczasu omówić, kto i jak przywróci stary wygląd Waszej posesji.

Przedstawiamy poniżej jedną praktycznie sprawdzoną technologię montowania systemu drenażowego.

Dno wykopu zagęszcza się oraz równa suchym wapiennym żwirem i mieszanką piasku (grubość warstwy - 50 mm), następnie układa się rury drenażowe. Minimalny spadek drenu według norm budowlanych - 0,002 (2 mm na jeden metr długości) dla gruntu gliniastego i 0,003 dla piaszczystego. Praktycznie, aby spływ był dobry, robi się pochyłość 0,005 - 0,01. Aby wilgoć dobrze się przedostawała do rur, należy je zasypać materiałami przepuszczającymi wodę. Zasypywanie zachodzi warstwowo. Najbliżej do drenu sypie się żwir, którego ziarenka nie są większe niż 16 mm. Na niego ścieli się geowłókninę, oddzielającą tę warstwę od wcześniej sypanego piasku. Grubość nasypu bywa od 100 do 300mm. Czym mniejsza jest przepuszczalność otaczającego gruntu, tym grubszy powinien być nasyp. Na górę zasypuje się warstwę gruntu.

Po to, aby można było obserwować pracę drenażu i czyścić rury, montuje się studnie obserwacyjne i prowadzące. Mogą one być zrobione z pierścieni żelbetowych, jednak coraz częściej stosuje się plastikowe studnie z PVC, których średnica wynosi 315 mm, wysokość zaś 1,25 - 3 m.

Te wyroby są odporne i lekkie, do ich montowania nie potrzebuje się techniki podnoszącej. Studnie plastikowe znacząco zmniejszają prace gruntowe. Można je również stosować jako zbieracze wody, lecz tylko w wypadku, gdy ilość zbieranej wilgoci nie jest wielka i można ją usunąć z terenu działki.

Wilgoć zebrana do rur drenażowych trafia do studni zbierającej wodę. Studnie te kopie się w obniżonych miejscach reliefów. Woda w takiej studni zbiera się tylko do odpowiedniego poziomu, który zależy od głębokości drenów i sposobu dalszego odprowadzania wody. Wodę tę wykorzystuje się do podlewania albo odprowadza się ją do najbliższych kanałów. Jeszcze jeden wariant: gruntowe i powierzchniowe wody można skierować do specjalnej studni. Nie powinna ona być głębsza niż 3m, nie posiada też dna betonowego, zamiast którego znajduje się nasyp z warstwy piasku i żwiru. Poprzez ten nasyp woda trafia do głębszych warstw gruntu. Czym mniejsza jest przepuszczalność gruntu, tym głębsza powinna być studnia i grubsza warstwa nasypu.

Rury systemów drenażowych przemywa się przez studnie prowadzące. Używa się do tego wody naporowej z węża. Z doświadczenia wynika, że eksploatowany w trudnych warunkach system drenażowy potrzebuje takiego oczyszczania co 5 - 10 lat. Aby pokrywki studien nie psuły wygłądu działki, można je przykryć przedmiotami dekoracyjnymi: wazonami kwiatów, ławkami, rzeźbami. Innym sposobem jest nasypywanie na pokrywki cienkiej warstwy ziemi, przed tym zakrywając je błonkami. Następnie to miejsce zasiewa się trawą.

Więcej o tym


Kategorie: Prace budowlane, Domy z bali, Domy murowane, Domy jednorodzinne, Porządkowanie posesji, zazielenianie, Odwierty, studnie, Systemy wodociągowe i ściekowe (kanalizacyjne), Projektowanie budynków specjalnych, Projektowanie konstrukcji budynków, Architektoniczne projektowanie budynków, Badania geodezyjne i geologiczne, kartografia, Materiały hydroizolacyjne do ścian i fundamentów, Wokół domu, Domy prefabrykowane

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4 5 ... 13