budowaplus.pl
Zamieszczono: 2008-03-12 12:08   Odnowiono:2012-11-19 14:42   Komentarze: 0   Views from 2009-08-25: 2740

Oświetlenie miejsca pracy
2008-03-12 12:03

 Do oświetlenia pomieszczeń produkcyjnych używa się oświetlenia naturalnego, sztucznego itd. Oświetlenie naturalne dzieli się na boczne (poprzez okna), górne i złożone. Oświetlenie sztuczne z kolei może być dwóch rodzajów: ogólne i złożone.
Oświetlenie ogólne jest zazwyczaj równomierne bez względu na rozmieszczenie miejsc pracy. Użycie tylko jednego oświetlenia miejscowego wewnątrz budynku jest niedopuszczalne. W pomieszczeniach administracyjnych i magazynowych może być użyty system oświetlenia ogólnego. W pomieszczeniach, zaś, gdzie się dokonuje prac ślusarskich lub spawalniczych używa się oświetlenia mieszanego.

Według funkcji oświetlenie naturalne dzieli się na:

 robocze
 awaryjne
 ewakuacyjne
 ochronne
 dyżurne

Oświetlenie robocze obowiązuje we wszystkich pomieszczeniach, by zapewnić ludziom bezpieczną pracę i poruszanie się. Oświetlenia awaryjnego używa się w przypadku, gdy nieoczekiwanie wyłącza się oświetlenie robocze, ewakuacyjnego zaś - przy awaryjnym odłączeniu oświetlenia roboczego w niebezpiecznych dla chodzenia miejscach.

Wymogi dotyczące oświetlenia miejsc produkcyjnych

Główne zadanie systemu oświetleniowego - to stworzenie najlepszych warunków do obejrzenia obiektu. Można go rozwiązać za pomocą systemu oświetleniowego, który odpowiada następującym wymogom:

1. Oświetlenie powinno odpowiadać pracy wzrokowej, która określa się za pomocą następujących parametrów:
 Obiekt - najmniejszy rozpatrywany obiekt, oddzielne jego części i defekty;
 Tło - powierzchnia, przylegająca do obiektu
 Kontrast obiektu z tłem;

2. Konieczność zapewnienia równomiernej jasności powierzchni roboczej i otoczenia;
3. Wokół nie powinno być odblasku.
4. Oświetlenie powinno być jednakowe w czasie. Osiąga się to poprzez użycie urządzeń stabilizujących;
5. Należy optymalnie skierować potok świetlny;
6. Należy prawidłowo wybrać spektralny zestaw światła;
7. Wszystkie urządzenia powinny być długowieczne i bezpieczne podczas wybuchu lub pożaru.

Normowanie oświetlenia sztucznego

W normach oświetleń pomieszczeń produkcyjnych znajdują się charakterystyki ilości (minimalne oświetlenie) i jakości (wskaźnik oślepienia, głębokość pulsacji). Minimalne oświetlenie ustala się według charakterystyki pracy wzrokowej na podstawie obiektu rozpoznania, kontrastu obiektu z tłem i charakterystyki tła.

Rozliczenie oświetlenia sztucznego

Podczas projektowania należy rozwiązać następujące zadania:

 Wybór źródła światła;
 Określenie systemu oświetlenia;
 Wybór typu lampy;
 Określenie ilości lamp;
 Określenie norm oświetleniowych w miejscu pracy. Tu należy ustalić charakter wykonywanych prac.

Więcej o tym


Kategorie: Okna , Bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, Oświetlenie , Projektowanie oświetlenia, Środki bezpieczeństwa pracy, Oświetlenie wnętrz, Lampy, Budynki przemysłowe i gospodarcze