allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Odnowione: 2012-07-11 16:24   Komentarze: 0   Views: 566  

Farba silikonowa zewnętrzna MajsterFarba
Drukować 2011-03-23 16:23

Firma:MAJSTER - POL
Adres:Atstovas Lietuvoje: UAB "EUPRAGIA"
Miejscowość:Lietuva
Nr. tel.:+370-602-07990
Faks:
Tel./kom.:
Email:eupragia @ yahoo.com
Strona:www.eupragia.lt, www.majsterpol.pl
Czas pracy:
All company products

Zastosowanie:

Farba silikonowa produkowana jest na bazie dyspersji krzemoorganicznej. Struktura powłoki wykonanej z farby silikonowej jest mikroporowata, dzięki czemu możliwy jest swobodny transport pary wodnej. Farba nie jest nasiąkliwa przez co ma zredukowaną zdolność do zabrudzeń. Hydrofobowość powłoce nadają polimery silikonowe i siloksanowe. Służy do wykonywania dekoracyjnej, renowacyjnej i konserwacyjnej powłoki malarskiej na zewnętrznych powierzchniach budynków. Tworzy na malowanej powierzchni matową powłokę o wysokiej odporności na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, na skażenie mikrobiologiczne (glony, grzyby, porosty ) oraz na ścieranie. Doskonale nadaje się do malowania nowych powierzchni jak i malowania renowacyjnego np. obiektów zabytkowych. Można ją stosować na takich podłożach jak: powierzchnie betonowe, tynki cementowe i cementowo - wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne, silikonowe, akrylowe i silikatowe.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być nośne, równe, suche, czyste i nie spękane, oczyszczone z warstw antyadhezyjnch (pyły, kurz, tłuszcz, bitumy, itp.) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podłoża o słabej przyczepności, odspojone tynki i powłoki malarskie trzeba usunąć i wykonać odpowiednie naprawy. Podłoże należy zagruntować preparatem Majstergrunt Uniwersalny lub Majstergrunt Głębokopenetrujący (szczególnie podłoża silnie chłonne i wymagające utwardzenia). Malować dopiero po dokładnym wyschnięciu preparatu gruntującego - 24 h w temperaturze 20°C przy względnej wilgotności powietrza 60%. Na nowo wykonanych podłożach mineralnych (takich jak beton, tynki cementowe i cementowo - wapienne) można rozpocząć prace (w tym gruntowanie) nie wcześniej niż po 4 tygodniach od wykonania podłoża.

Przygotowanie produktu:

Opakowanie zawiera gotowy produkt. Zawartość opakowania wymieszać mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednolitej konsystencji. W razie potrzeby można rozcieńczyć niewielką ilością wody (maks. 5% objętości farby). Należy pamiętać, że różne rozcieńczenie farby może powodować drobne różnice kolorystyczne. Podobnie farbę kolorową pochodzącą z różnych partii produkcyjnych należy uśrednić w celu zminimalizowania różnic kolorystycznych.

Sposób użycia:

Farbę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże optymalnie w dwóch warstwach za pomocą pędzla lub wałka. Czas wysychania w optymalnych warunkach (20°C, wilgotność 60%) wynosi min. 3h. Następną warstwę farby nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Utwardzenie wykonanej powłoki następuje przy wysychaniu w warunkach optymalnych po upływie minimum 24 h od nałożenia ostatniej warstwy.

Zalecenie wykonawcze:

 • Aby uzyskać optymalne walory estetyczne należy wykonać fragment powierzchni stanowiący odrębną całość w jednym etapie prac materiałem zamówionym jednorazowo, pochodzącym z jednej partii produkcyjnej.
 • Aby uniknąć powstawania widocznych styków należy malować metodą „mokre na mokre".
 • Prace malarskie należy prowadzić podczas bezdeszczowej pogody w temperaturze od +5 do +25°C na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operację słońca.
 • Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza oraz chropowata struktura podłoża wydłużają czas schnięcia farby.
 • Po pomalowaniu „świeżą" powłokę malarską należy chronić aż do momentu całkowitego wyschnięcia przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C.
 • Farba jest produktem gotowym i nie można dodawać do niej większej ilości wody niż to podano w części „przygotowanie produktu". Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zmianę właściwości wiążących, zmianę odcienia koloru oraz pogorszenie parametrów krycia farby.

Dane teczniczne:

 • Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
 • Temperatura podłoża: od +5°C do +25°C
 • Gęstość objętościowa: ok. 1,5 g/cm3

Zużycie:

W zależności od porowatości i struktury podłoża od 0,2 do 0,3 l/m2. W celu dokładnego określenia wydajności wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

Środki ostrożności:

 • R52/53 - działa szkodliwie na organizmy wodne. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
 • S2 - chronić przed dziećmi
 • S24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
 • S26 - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
 • S28 - zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody
 • S29 - nie wylewać do kanalizacji

Warunki przechowywania i transportu:

Farbę przechowywać w szczelnym opakowaniu w temperaturze od +5 do + 25°C, chronić przed nadmiernym ogrzewaniem i mrozem. Okres przydatności do użycia wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Zawartość lotnych związków organicznych (LZO):

Dopuszczalna wartość LZO zgodnie z dyrektywą 2004/42/WE dla tego produktu (kat.A/a): 30 g/l (2010). Produkt zawiera maks. 28 g/l LZO

Skład:

Wyrób wodny, farba zawiera dyspersję kopolimeru akrylowego, dyspersję silikonową, wypełniacze mineralne, pigmenty oraz substancje pomocnicze (środki dyspergujące i zwilżające, zagęstniki, biocydy, itp.).

Dostępne opakowania:

Wiadro 16 i 8 litrów.

Dokumenty techniczne:

 


Kategorie: Fasady
Farba silikonowa zewnętrzna
Farba silikonowa zewnętrznaMenu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

szczecinecki p.