allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 228

Okiem eksperta: metody układania bruku
Drukować 2014-05-29 23:19  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Trwałe połączenie bruku z podłożem (brak wypiętrzeń i pzesunięć)

Brukowanie dróg, ulic i placów kostką kamienną stanowi jedną z najstarszych metod wykonywania utwardzonych nawierzchni. Na przestrzeni lat ulegała ona znaczącym zmianom. Większe niż dawniej obciążenia ruchem drogowym, nowoczesne metody czyszczenia ulic i zwiększone wymagania inwestorów wymuszają na producentach i wykonawcach ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań w tej dziedzinie. Porównujemy tradycyjną, elastyczną metodę układania bruku do tych, które są stosowane obecnie.

W zależności od drogi czy placu oraz intensywności użytkowania (obciążenia użytkowe, czyszczenie mechaniczne) rozróżnić można dwie główne metody budowy nawierzchni: elastyczną (tradycyjną) i sztywną (związaną).

Fuga z piasku ulega wypłukiwanie, w konsekwencji prowadząc do przesuwania się brukuMetoda elastyczna

Przy tradycyjnej, elastycznej, metodzie układania nawierzchni brukowej, podłożem jest warstwa tłucznia, a spoiny pomiędzy brukiem wypełnia się piaskiem.

Rozwój motoryzacji oraz wprowadzenie mechanicznego sposobu czyszczenia nawierzchni obnażyły wszystkie wady i niedoskonałości tego typu rozwiązania. Mechaniczne czyszczenie szczotką i wodą pod ciśnieniem doprowadzają do powstawania dużych ubytków spoin, a w konsekwencji do obluzowania, przemieszczania się, a nawet wypadania pojedynczych kostek - mówi Aleksandra Koziorowska, Product Manager marki SOPRO.

W konsekwencji wysokich obciążeń dochodzi z kolei do powstania niebezpiecznych przypadków wypiętrzeń i nierówności. Tradycyjna metoda układania, najczęściej na skutek zbyt słabej podbudowy oraz nietrwałości spoin, może prowadzić do powstawania zagrożeń dla użytkowników tak wykonanych dróg. Mchy i trawy wyrastające na powierzchni fugi dodatkowo obniżają estetykę okładziny. Konsekwencją stosowania metody elastycznej, szczególnie w obszarach drogowych, są zatem częste i kosztowne remonty.

 

Na powierzchni wyrastają nieestetyczne mchy i trawy

Metoda sztywna

Stosując nowoczesną, tzw. sztywną metodę układania bruku do fug, podsypki i warstwy nośnej dodaje się materiały zawierające substancje wiążące. Przy podbudowie wykonanej z betonu,bruk układa się na zaprawie cementowej i fuguje materiałami wodoszczelnymi. W zależności od wymagań, metoda ta pozwala precyzyjnie dobrać produkty do określonych, przewidywanych obciążeń.

Trwałe związanie nawierzchni brukowej z podłożem zapobiega wypiętrzeniom i przesunięciom okładziny. Jest też odporne na wysokie obciążenia użytkowe - tłumaczy ekspert SOPRO.

 

Rondo wykonane przy użyciu zaprawy do fugowania kostki brukowej Sopro PFM

Metoda półsztywna

Rozwiązaniem pośrednim może być metoda „półsztywna", będąca połączeniem niezwiązanej podbudowy ze sztywnym fugowaniem. Metoda ta, ze względu nasprężynującej podbudowy w stosunku do związanych fug pod wpływem obciążeń jest przeznaczona tylko do dróg i placów o niewielkim obciążeniu ruchem.

Współczesne wymagania wobec podbudowy i materiałów do spoinowania bruku są wysokie. Aby móc cieszyć się efektownym wyglądem nawierzchni z kostki brukowej, ważne jest zastosowanie odpowiednich materiałów do jej układania i fugowania. Muszą być one nie tylko estetyczne, ale i odporne na obciążenia mechaniczne, a na mostach i w kanałach odwadniających być nieprzepuszczalne dla wody - podsumowuje Aleksandra Koziorowska.

 

Rondo wykonane w sposób -osiadający bruk.

Źródło:SOPRO


Kategorie: Ceramika budowlana, kamień, Wokół domu, Brukarstwo

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4 5 ... 39

P.P.U. KAMIENIARSTWO PAWLIK

Reymonta 34 E, Strzałków, Radomsko
Nr tel.:+48-44-7883233, Tel./ mob.:+48 604 581 097, E-mail:[email protected]

WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP. Z O.O.

Producent ceramiki budowlanej Ostrobramska 79, Warszawa
Nr tel.:+48-22-5142100, E-mail:[email protected]

CEGBUD S.C.

ul. Konwaliowa 220, Częstochowa
Nr tel.:+48-34-3659481, E-mail:[email protected]

CERAMIKA HARASIUKI SP. Z O.O.

Wyroby ceramiczne ścienne i stropowe ul. Cechowa 51, Kraków
Nr tel.:+48-15-8791600 , +48-15-8791690, E-mail:[email protected]

CERAMIKA TARONA SP. Z O.O.

Północna 2/4, Tarczyn
Nr tel.:+48-22-7277515, E-mail:[email protected]

P.P.H.U. GRANIKA Wyroby z Kamienia

Ofiar Oswiecimskich 15, Świdnica
Nr tel.:+48-74-8522705, Tel./ mob.:+48-507-174998, E-mail:[email protected]

PIASKOWIEC POLSKI Sp. Z O.O.

Więzienna 21 , Wrocław
Nr tel.:+48-71-3419243, Tel./ mob.:+48-603-779430, E-mail:[email protected]

1 2 3 4 5 ... 39