allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 55

Prawo o ochronie środowiska i miarach
Drukować 2008-03-26 11:02  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Prawo o ochronie środowiska w zakresie hałasu ulega kolejnym zmianom
zgodnie z przyjętymi zasadami polityki UE zawartymi w dyrektywie
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.
odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
Najnowsza zmiana, jaka weszła w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., to
przeniesienie zadań związanych z obszarami ograniczonego użytkowania z
obowiązków wojewody na sejmiki samorządowe. Wszelkie zadania związane
z tworzeniem nowych obszarów ograniczonego użytkowania ze względu na
hałas oraz ze zmianami w istniejących obszarach realizuje sejmik
samorządowy.

Pełen tekst aktualnego prawa o ochronie środowiska zawiera
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23
stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150).

W zakresie pomiarów akustycznych nowelizacja prawa dotyczącego miar
zliberalizowała używanie mierników poziomu dźwięku. Zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w
sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U.
2008 nr 5 poz. 29) mierniki poziomu dźwięku podlegają wyłącznie
zatwierdzeniu typu.

Opracował
mgr inż. wibroakustyk Jacek Danielewski
FABRYKA CISZY
www.akustyka.pl


Kategorie: Budownictwo ekologiczne, technologie ekologiczne

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4 5 6

BIOTECHNIKA SP. Z O.O.

BIOTECHNIKA SP. Z O.O.Przydomowe oczyszczalnie biologiczne bez urządzeń elektrycznych. Jasna 31B/19, Gliwice
Nr tel.:+48-32-2306093, Tel./ mob.:+48-508-343559, E-mail:[email protected]

TREFLL

BUDUJEMY Z NATURALNYCH SUROWCÓW ul. Nowa 14 A, gorzowski p.
Nr tel.:+48-95-7317700, Tel./ mob.:+48-502-679660, E-mail:[email protected]

ABIES SP. Z O.O.

Ekologiczne i energooszczędne budownictwo ul. Montażowa 3, Bielsko-Biała
Nr tel.:+48-33-8283491, +48-33-8293287, E-mail:[email protected]

1 2 3 4 5 6